6.Sınıf 1. Dönem 2. Yazılı Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İki ya da daha fazla kuvvetin bir cisme yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvvete bileşke (net) kuvvet denir.Bileşke kuvvet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
Aynı doğrultuda ve aynı yönde ise, bu kuvvetlerin büyüklükleri toplanır.
B
Bileşke kuvvetin yönü küçük olan kuvvet yönündedir.
C
Aynı doğrultuda fakat zıt yönlü ise, büyük olan kuvvetten küçük olan kuvvet çıkarılır.
D
Bileşke kuvvetin yönü, uygulanan kuvvetlerin yönü ile aynı olur.
Soru 2
Hareket eden bir cismi durduran, duran bir cismi hareket ettiren, cisimlerin şekil, yön ve doğrultularını değiştiren etkiye kuvvet denir. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin bir özelliği değildir?    
A
Büyüklüğü
B
Doğrultusu
C
Yoğunluğu
D
Yönü
Soru 3
Maddelerin tanecikli yapısı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?    
A
Katı ve sıvı maddeler bütünsel yapıdadır.
B
Sıvı maddelerin tanecikleri arasındaki boşluk, katı maddelerinkine göre daha azdır.
C
Gaz maddelerin tanecikleri sadece titreşim hareketi yapar.
D
Bütün maddeler çok küçük ve gözle görülmeyen taneciklerden oluşur.
Soru 4
Yoğunlukla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  
A
Suyun üstten donması, göllerdeki canlı yaşamının zarar görmesine neden olur.
B
Buzun yoğunluğu, suyun yoğunluğundan küçüktür.
C
Yoğunluğu, suyun yoğunluğundan küçük olan cisimler suda yüzer.
D
Suyun yoğunluğunun buzdan büyük olması, suyun üstten donmasına sebep olur.
Soru 5
Maddelerin tanecikli yapısı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?    
A
Maddeler hâl değiştirdiğinde taneciklerin hareketliliği de değişir.
B
Katı maddeler sıvı hâle geçtiğinde tanecikleri arasındaki boşluk artar.
C
Sıvı maddeler buharlaştığında tanecikleri arasındaki boşluk artar.
D
Gaz maddeler sıvı hâle geçtiğinde taneciklerinin hareketliliği artar.
Soru 6
Maddenin sıcaklığını korumak, yani soğuk tutmak istediğimizi soğuk, sıcak tutmak istediğimizi sıcak tutmak için yapılan işleme ne denir?    
A
İletim
B
Yalıtım
C
Sarma
D
Soğurma
Soru 7
Isıyı ileten maddeler ısı ileteni olarak adlandırılır. Aşağıdaki maddelerden hangisi ısı iletkeni değildir?    
A
Altın kolye
B
Bakır boru
C
Plastik çubuk
D
Demir çubuk
Soru 8
Kuvvetle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
Kuvvetin büyüklüğü, sarmal yayların esneklik özelliklerinden yararlanılarak yapılan dinamometre ile ölçülür.
B
Kuvveti tanımlarken yönleri, doğrultuları, büyüklükleri ve uygulama noktalarından bahsedilir.
C
Kuvvetin birimi Newton (Nivtın)’dır. Newton kısaca “N” harfiyle gösterilir.
D
Kuvveti ölçmek için çift kollu terazi de kullanabiliriz.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi bütün maddelerin ortak özelliğidir?  
A
Tanecikleri arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır.
B
Tanecikleri sadece titreşim hareketi yapar.
C
Taneciklerden oluşur ve tanecikleri hareketlidir.
D
Tanecikleri arasında büyük boşluklar vardır.
Soru 10
Sürati 60 km/h olan bir otomobil, 840 km’lik yolu kaç saatte gider?    
A
14 saat
B
16 saat
C
18 saat
D
12 saat
Soru 11
Bir maddenin birim hacminin kütlesine yoğunluk denir. Yoğunlukla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Bir maddenin birim hacmin kütlesi ne kadar fazla ise cismin yoğunluğu da o kadar fazladır.
B
Yoğunluğuna bakılarak maddeler ayırt edilebilir.
C
Bir maddenin kütlesi, hacmine bölünerek yoğunluğu hesaplanır.
D
Saf sıvı bir maddenin kütlesi arttıkça yoğunluğu da artar.
Soru 12
Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Aşağıdakilerden hangisi dengelenmiş kuvvetin etkisinde değildir?    
A
Sabit hızla giden uçak.
B
Sabit süratle yükselen uçan balon.
C
Balkondan yere düşüşe geçen saksı.
D
Duvarda asılı resim.
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A
Sürat birimi olarak saniye/metre kullanılır.
B
Eşit zaman aralıklarında, eşit yollar alan cisim sabit süratli hareket yapmaktadır.
C
Belirli bir zaman içinde sürati değişmeyen cisim, sabit süratli hareket yapmaktadır.
D
Bir cismin birim zamanda aldığı yola sürat denir.
Soru 14
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?    
A
Süratleri sabit ve eşit olan iki otomobilen uzun süre hareket eden otomobil daha fazla yol alır.
B
Sabit süratli iki otomobilden, sürati büyük olan otomobil eşit süre sonunda daha az yol alır.
C
km/h, sürat birimi olarak kullanılır.
D
1 saatte 50 km yol alan otomobilin sürati 50 km/h’dir.
Soru 15
8 saatte, 720 km yol alan bir aracın sürati kaç km/h tir?    
A
110 km/h
B
80 km/h
C
100 km/h
D
90 km/h
Soru 16
6 saatte 120 km yol alan bir bisikletli, 4 saatte kaç km yol alır?    
A
90 km/h
B
80 km/h
C
60 km/h
D
70 km/h
Soru 17
Aşağıda verilen kavram-tanım eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?    
A
Asit yağmurları - Canlılara zarar veren toz, duman ve gazların atmosfere yoğun olarak karışması sonucunda oluşan çevre sorunu.
B
Fosil yakıt - Canlı atıklarının toprak altında çok uzun yıllar kalmasıyla oluşan yakıt türü.
C
Sera etkisi - Atmosferdeki karbondioksit oranının artması sonucu Dünya’dan yan sıyan ışınların tutulup uzaya gidememesi.
D
Küresel ısınma - Atmosferde tutulan ısı sonucunda atmosferin sıcaklığının artmasıyla oluşan çevre sorunu.
Soru 18
Isıyı iyi iletmeyen maddelere yalıtkan maddeler denir. Bu maddeleri oluşturan tanecikler düzensizdir ve tanecikler arasındaki boşluk çok fazladır. Aşağıdakilerden hangisi yalıtkan madde değildir?    
A
Tahta
B
Seramik
C
Alüminyum
D
Pamuk
Soru 19
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?    
A
Duran cismi hareket ettirebilen, hareket eden cismi durdurabilen etkiye kuvvet denir.
B
Kuvvet tanımlanırken yönü, doğrultusu ve büyüklüğü belirtilir.
C
Hareket eden bir cisme hareket yönüne zıt yönde kuvvet uygulanırsa cisim hızlanır.
D
İki ya da daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapan kuvvete bileşke kuvvet denir.
Soru 20
Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Fosil yakıtların termik santrallerde kullanılması çevre sorununa neden olmaz.
B
Fosil yakıtların yanması ile açığa çıkan gazlar asit yağmurlarına sebep olur.
C
Fosil yakıtların yanması sonucu oluşan gazlar atmosferde birikerek sera etkisi ve küresel ısınmaya sebep olur.
D
Yakıtların yanması ile oluşan karbonmonoksit zehirli bir gazdır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön