6.Sınıf 6. Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Vücuda hava giriş çıkışının yapıldığı yerdir. Buradaki kıllar havayla gelen toz parçalarını tutar. Buradan geçerken havanın sıcaklığı vücut sıcaklığına uyumlu hâle getirilir.” Yukarıda görevi ve çalışması anlatılan solunum organı hangisidir?

A
Ağız
B
Gırtlak
C
Burun
D
Soluk borusu
Soru 2
İç Gezegenler (Karasal);
  • Güneş sistemindeki ilk dört gezegendir.
  • Yüzeyleri, metal karışımına sahip sert kayalardan oluşmuştur.
  • Dünya, karasal gezegenlerin en büyüğüdür.
Aşağıdakilerden hangisi iç gezegenlerden birisi değildir?

A
Uranüs
B
Dünya
C
Venüs
D
Merkür
Soru 3
İskelet sistemimiz vücudumuzun çatısını oluşturan üç bölümden oluşur. Aşağıdakilerden hangisi bu bölümlerden birisi değildir?

A
Kafatası
B
Kollar ve bacaklar
C
Gövde iskeleti
D
Omurga
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından birisi değildir?

A
Akciğerler
B
Göğüs kafesi
C
Diyafram
D
Kalp
Soru 5
Dış Gezegenler (Gazsal) ;
  • Güneş sistemindeki son dört gezegendir.
  • Yapıları çeşitli gazlardan oluşmuştur.
  • Jüpiter, gazsal gezegenlerin en büyüğüdür.
Aşağıdakilerden hangisi dış gezegenlerden birisi değildir?

A
Neptün
B
Mars
C
Uranüs
D
Satürn
Soru 6
“Bazı geceler Ay’ı gökyüzünde göremeyiz. Bunun nedeni Ay’ın, Güneş ile Dünya arasında yer almasıdır. Ay, Güneş ve Dünya arasında olduğunda Dünya üzerinden görünmeyen yüzü ışık alır. Bu nedenle biz de Ay’ı göremeyiz.” Yukarıdaki anlatımda Ay’ın hangi evresi belirtilmiştir?

A
Yeni ay
B
Hilal
C
İlk dördün
D
Dolunay
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisinde solunuma yardımcı organlar birlikte verilmiştir?

A
Soluk borusu - burun
B
Bronş - bronşçuk
C
Diyafram – göğüs kafesi
D
Alveol - bronş
Soru 8
Bir yıldızın etrafında belirli bir yörüngede dolanan gök cisimlerine ne denir?

A
Uydu
B
Göktaşı
C
Asteroit
D
Gezegen
Soru 9
Havadaki gerekli gazları hücrelere ulaştırmak ve atık gazları vücut dışına atmak için bir araya gelmiş sisteme ne denir?

A
Solunum sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Boşaltım sistemi
D
Dolaşım sistemi
Soru 10
Ay’ın Dünya ile Güneş’in arasına girmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A
Güneş tutulması
B
Yıldız kayması
C
Meteor düşmesi
D
Ay tutulması
Soru 11
Güneş sistemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Güneş sisteminde gezegenlerin yanı sıra bir çok yıldız da vardır.
B
Gezegenlerin yapıları, büyüklükleri, Güneş’e olan uzaklıkları ve Güneş etrafındaki dönme süreleri birbirinden farklıdır
C
Gezegenler farklı hızlarda Güneş’in çevresinde dönerler.
D
Güneş sisteminde sekiz gezegen bulunmaktadır.
Soru 12
Gün içerisinde yaptığımız yürüme, koşma, yazma ve konuşma gibi hareketlerimiz destek ve hareket sistemi tarafından gerçekleştirilir. Hangi seçenekte destek ve hareket sistemimizi oluşturan yapılar birlikte verilmiştir?

A
İskelet – Kas sistemi.
B
Kas – Solunum sitemi.
C
İskelet – Dolaşım sistemi.
D
Kas – Sindirim sistemi.
Soru 13
Güneş tutulması Ay’ın hangi evresinde gelişir?

A
Dolunay
B
Yeni ay
C
Son dördün
D
Hilal
Soru 14
İskeletle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Kıkırdak dokular zamanla sertleşerek kemiklere dönüşür ve eklemler oluşur.
B
Yeni doğan bebeklerin kafatasının üst kısmı bıngıldakadı verilen yumuşak bir kıkırdak dokudan oluşur.
C
İnsan iskeleti kemik ve kıkırdaktan oluşmaktadır.
D
Kemiklerimiz kıkırdak dokunun sertleşmesi ile oluşur.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi iskelet sistemini oluşturan yapılardan birisi değildir?

A
Eklem
B
Lif
C
Kemik
D
Kıkırdak
Soru 16
“Güneş’in çevresinde dönüp duran birçok gök cismi vardır. Bu gök cisimlerinin Güneş’e uzaklıkları, yapıları ve izledikleri yollar birbirinden farklıdır. Bu gök cisimleri; gezegenler ve uyduları, asteroitler (gezegenimsi gök cisimleri) ve kuyruklu yıldızlar olarak sınıflandırılabilir.” Güneş, gezegenler, gezegenlerin uyduları, asteroitler ve kuyruklu yıldızların oluşturduğu bu sisteme ne ad verilir?

A
Yıldız sistemi
B
Uzay sistemi
C
Gezegen sistemi
D
Güneş sistemi
Soru 17
Gök cisimleri Güneş-Ay-Dünya şeklinde bir doğruda sıralandığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A
Dünyada geceye benzer bir karanlık yaşanır.
B
Ay ışık alamaz.
C
Dünyada güneş tutulması yaşanır.
D
Dünya ışık alamaz.
Soru 18
Güneş tutulması sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir?

A
Ay, Güneş’in arkasında kalır.
B
Dünya, Ay’ın gölgesinde kalır.
C
Dünya, Ay’ın ışık almasına engel olur.
D
Dünyadan Ay’ı göremeyiz.
Soru 19
“Bütün canlılar, vücut yapılarına uygun şekilde nefes alır. Vücudunuz milyarlarca hücreden oluşur. Bu hücrelerin her biri, havadaki oksijene ihtiyaç duyar. Bu durumda vücut dışındaki havanın, hücrelere ulaştırılması gerekir. Ayrıca bu hücrelerde oluşan atık, karbondioksit gazının dışarı atılması gerekir. Bu görevi akciğerler, soluk borusu, bronşlar, bronşçuklar ve alveolden oluşan sistem gerçekleştirir. Diyafram ve kaburgalar arasındaki kaslar da bu görevde yardımcı olur.” Yukarıdaki anlatım vücudumuzdaki sistemlerden hangisi ile ilgilidir?

A
Boşaltım sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 20
Kaburga ve omurga kemikleri iskeletimizin hangi bölümün oluşturur?

A
Kollar ve bacaklar
B
Kafatası
C
Gövde
D
Omurga
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön