TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilen olaylardan hangisi soba ve doğal gaz zehirlenmelerinin nedenlerinden biri değildir?

A
İs ve kurum biriken bacaların sık sık temizlenmesi
B
Doğal gaz baca borularının yerinden çıkması veya delinmesi
C
Doğal gaz ısıtma cihazlarının bakım ve kontrolünün yapılmaması
D
Kor hâline gelmiş ateşin kapalı alanda ve bacasız ortamda kullanılması
Soru 2
Aşağıda verilenlerden hangisi rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve hidroelektriktik santrallerinin ortak özelliklerinden birisi değildir?

A
Yenilenebilir enerji kaynağı olmaları
B
Atmosfere zehirli gaz vermemeleri
C
Yakıt giderinin olmaması
D
Enerjiyi su yoluyla elde etmeleri
Soru 3
Sistem sağlığı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Ülser, mide sıvısının mide ve ince bağırsakta meydana getirdiği yaralardır.
B
İnsülin hormonunun yetersiz salgılanması sonucu şeker hastalığı oluşur.
C
Zatürre, dolaşım sistemi hastalığıdır.
D
Alyuvar eksikliği sonucu meydana gelen kansızlığa anemi denir
Soru 4

-Ergenlik döneminde erkeklerde sesin kalınlaşması, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . değişimlere örnektir. - Soluk borusunun iki yanında, gırtlağın üstünde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bezi bulunur. - Kandaki şeker miktarı arttığı zaman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hormonu salgılanır.

Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yereri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi boşta kalır?

A
insülin
B
bedensel
C
omurilik
D
tiroit
Soru 5
Aşağıda verilenlerden hangisi ses yalıtımında kullanılabilen bir maddedir?

A
Cam
B
Tahta
C
Cam yünü
D
Demir
Soru 6
Aşağıda verilenlerin hangisinde yankının önlemesine yönelik bir çalışma yapmaya gerek yoktur?

A
Meyve bahçeleri
B
Tiyatro salonları
C
Konser salonları
D
Ses kayıt stüdyoları
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi ses yalıtımı sağlamaz?

A
Yerlerin halıyla kaplanması
B
Pencerelere çift cam takılması
C
Duvarların straforla kaplanması
D
Duvarların fayansla kaplanması
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi sıvı yakıtlar arasında yer almaz?

A
Mazot (motorin)
B
LPG
C
Benzin
D
Gaz yağı
Soru 9
Aşağıda verilen Gazların özellikleriyle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Gaz tanecikleri öteleme hareketi yapar.
B
Gaz tanecikleri birbirinden bağımsız hareket eder.
C
Gaz tanecikleri zor sıkıştırılabilir.
D
Gazlar bulundukları kabın her tarafına yayılır.
Soru 10
Aşağıda verilenlerden hangisi ergenlik döneminde kızlarda meydana gelen bedensel değişimlerden değildir?

A
Ses kalınlaşması
B
Vücuttaki kıl miktarında artış
C
Büyüme ve kilo artışı
D
Deride yağlanma ve sivilce çıkması
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemimi sağlığını korumak için yapmamız gereken davranışlardan değildir?

A
Dengeli ve düzenli beslenmek
B
Çiğ tüketilen sebze ve meyvelerin temizliğine özen göstermek
C
İçecekleri çok soğuk olarak tüketmek
D
Yemeklerden sonra dişlerimizi fırçalamak
Soru 12
Aşağıda verilenlerden hangisi sesin soğurulmasına örnek oluşturmaz?

A
Evdeki boş odada sesin daha şiddetli duyulması.
B
Otoyol kenarlarının ağaçlandırılması.
C
Sinema salonlarının duvarlarının sünger ve kumaş ile kaplanması.
D
Araba motorlarının iç kısımlarının özel maddeler ile kaplanması.
Soru 13
Yün, pamuk, sünger gibi maddelerin ses yalıtımı yapmaları hangi özellikleri ile ilgilidir?

A
Katı hâlde olmaları
B
Ucuz olmaları
C
Boşluklu yapıda olmaları
D
Kalın olmaları
Soru 14
  Aşağıda verilen koku alma ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Tat ve koku alma duyu organları birbiri ile uyumlu çalışır.
B
Aynı kokuyu uzun süre etkilenmeden alabiliriz.
C
Nezle olduğumuzda besinlerin tadını da iyi alamayız.
D
Koku alınabilmesi için koku taneciklerinin sıvı içinde çözünmesi gerekir.
Soru 15
Aynı anda oluşmalarına rağmen gök gürültüsünün şimşekten sonra duyulmasının sebebi hangisidir?

A
Sesin havada soğurulması
B
Sesin, havada ışıktan daha yavaş yayılması
C
Sesin, havada yansımaya uğraması
D
Sesin havada yayılmaması
Soru 16
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?  

 

A
Yandığında çevresine ısı veren maddeler, -yakıt- olarak adlandırılır.
B
Gaz yağı, sıvı yakıtlardan biridir.
C
Nükleer enerji elde etmek için kullanılan maddeler yenilenebilir enerji kaynaklarına örnektir.
D
Doğal gaz, çevreye en az zarar veren fosil yakıttır.
Soru 17
Aşağıda verilenlerden hangisi iç salgı bezi değildir?

A
Hipofiz
B
Kalın bağırsak
C
Tiroit
D
Pankreas
Soru 18
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Alt deride kan damarları bulunmaz.
B
Bir maddenin tadının algılanmasında maddenin kokusunun da rolü vardır.
C
Dış kulak ile orta kulağın birleştiği yerde kulak zarı bulunur.
D
Göz, sert tabaka, damar tabaka ve ağ tabaka olmak üzere üç tabakadan oluşmuştur.
Soru 19
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sesin başka ortama geçerken bir kısmını yitirmesine yansıma denir.
B
Ses yalıtımı için sesi iyi ileten maddeler kullanılır.
C
Ses stüdyoları sesin geçişini sağlayacak şekilde yapılır.
D
Pürüzsüz, sert yüzeylerde ses daha az soğurulur
Soru 20
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Beyincik, vücudumuzun hareket ve denge merkezidir.
B
İnsülin hormonu kandaki şeker miktarını artırır.
C
Beyin ve omurilik soğanı, çevresel sinir sistemini oluşturur.
D
Omurilik soğanı, duyu organlarını kontrol eder.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön