TEBRİKLER.

Testini Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilen olaylardan hangisi soba ve doğal gaz zehirlenmelerinin nedenlerinden biri değildir?

A
İs ve kurum biriken bacaların sık sık temizlenmesi
B
Doğal gaz baca borularının yerinden çıkması veya delinmesi
C
Doğal gaz ısıtma cihazlarının bakım ve kontrolünün yapılmaması
D
Kor hâline gelmiş ateşin kapalı alanda ve bacasız ortamda kullanılması
Soru 2
Aşağıda verilenlerden hangisi rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve hidroelektriktik santrallerinin ortak özelliklerinden birisi değildir?

A
Yenilenebilir enerji kaynağı olmaları
B
Atmosfere zehirli gaz vermemeleri
C
Yakıt giderinin olmaması
D
Enerjiyi su yoluyla elde etmeleri
Soru 3
Sistem sağlığı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Ülser, mide sıvısının mide ve ince bağırsakta meydana getirdiği yaralardır.
B
İnsülin hormonunun yetersiz salgılanması sonucu şeker hastalığı oluşur.
C
Zatürre, dolaşım sistemi hastalığıdır.
D
Alyuvar eksikliği sonucu meydana gelen kansızlığa anemi denir
Soru 4

-Ergenlik döneminde erkeklerde sesin kalınlaşması, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . değişimlere örnektir. - Soluk borusunun iki yanında, gırtlağın üstünde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . bezi bulunur. - Kandaki şeker miktarı arttığı zaman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hormonu salgılanır.

Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yereri aşağıdaki sözcüklerle tamamlarsak hangisi boşta kalır?

A
insülin
B
bedensel
C
omurilik
D
tiroit
Soru 5
Aşağıda verilenlerden hangisi ses yalıtımında kullanılabilen bir maddedir?

A
Cam
B
Tahta
C
Cam yünü
D
Demir
Soru 6
Aşağıda verilenlerin hangisinde yankının önlemesine yönelik bir çalışma yapmaya gerek yoktur?

A
Meyve bahçeleri
B
Tiyatro salonları
C
Konser salonları
D
Ses kayıt stüdyoları
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi ses yalıtımı sağlamaz?

A
Yerlerin halıyla kaplanması
B
Pencerelere çift cam takılması
C
Duvarların straforla kaplanması
D
Duvarların fayansla kaplanması
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi sıvı yakıtlar arasında yer almaz?

A
Mazot (motorin)
B
LPG
C
Benzin
D
Gaz yağı
Soru 9
Aşağıda verilen Gazların özellikleriyle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Gaz tanecikleri öteleme hareketi yapar.
B
Gaz tanecikleri birbirinden bağımsız hareket eder.
C
Gaz tanecikleri zor sıkıştırılabilir.
D
Gazlar bulundukları kabın her tarafına yayılır.
Soru 10
Aşağıda verilenlerden hangisi ergenlik döneminde kızlarda meydana gelen bedensel değişimlerden değildir?

A
Ses kalınlaşması
B
Vücuttaki kıl miktarında artış
C
Büyüme ve kilo artışı
D
Deride yağlanma ve sivilce çıkması
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemimi sağlığını korumak için yapmamız gereken davranışlardan değildir?

A
Dengeli ve düzenli beslenmek
B
Çiğ tüketilen sebze ve meyvelerin temizliğine özen göstermek
C
İçecekleri çok soğuk olarak tüketmek
D
Yemeklerden sonra dişlerimizi fırçalamak
Soru 12
Aşağıda verilenlerden hangisi sesin soğurulmasına örnek oluşturmaz?

A
Evdeki boş odada sesin daha şiddetli duyulması.
B
Otoyol kenarlarının ağaçlandırılması.
C
Sinema salonlarının duvarlarının sünger ve kumaş ile kaplanması.
D
Araba motorlarının iç kısımlarının özel maddeler ile kaplanması.
Soru 13
Yün, pamuk, sünger gibi maddelerin ses yalıtımı yapmaları hangi özellikleri ile ilgilidir?

A
Katı hâlde olmaları
B
Ucuz olmaları
C
Boşluklu yapıda olmaları
D
Kalın olmaları
Soru 14
  Aşağıda verilen koku alma ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Tat ve koku alma duyu organları birbiri ile uyumlu çalışır.
B
Aynı kokuyu uzun süre etkilenmeden alabiliriz.
C
Nezle olduğumuzda besinlerin tadını da iyi alamayız.
D
Koku alınabilmesi için koku taneciklerinin sıvı içinde çözünmesi gerekir.
Soru 15
Aynı anda oluşmalarına rağmen gök gürültüsünün şimşekten sonra duyulmasının sebebi hangisidir?

A
Sesin havada soğurulması
B
Sesin, havada ışıktan daha yavaş yayılması
C
Sesin, havada yansımaya uğraması
D
Sesin havada yayılmaması
Soru 16
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?  

 

A
Yandığında çevresine ısı veren maddeler, -yakıt- olarak adlandırılır.
B
Gaz yağı, sıvı yakıtlardan biridir.
C
Nükleer enerji elde etmek için kullanılan maddeler yenilenebilir enerji kaynaklarına örnektir.
D
Doğal gaz, çevreye en az zarar veren fosil yakıttır.
Soru 17
Aşağıda verilenlerden hangisi iç salgı bezi değildir?

A
Hipofiz
B
Kalın bağırsak
C
Tiroit
D
Pankreas
Soru 18
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Alt deride kan damarları bulunmaz.
B
Bir maddenin tadının algılanmasında maddenin kokusunun da rolü vardır.
C
Dış kulak ile orta kulağın birleştiği yerde kulak zarı bulunur.
D
Göz, sert tabaka, damar tabaka ve ağ tabaka olmak üzere üç tabakadan oluşmuştur.
Soru 19
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sesin başka ortama geçerken bir kısmını yitirmesine yansıma denir.
B
Ses yalıtımı için sesi iyi ileten maddeler kullanılır.
C
Ses stüdyoları sesin geçişini sağlayacak şekilde yapılır.
D
Pürüzsüz, sert yüzeylerde ses daha az soğurulur
Soru 20
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Beyincik, vücudumuzun hareket ve denge merkezidir.
B
İnsülin hormonu kandaki şeker miktarını artırır.
C
Beyin ve omurilik soğanı, çevresel sinir sistemini oluşturur.
D
Omurilik soğanı, duyu organlarını kontrol eder.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Geri
Liste
İleri
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön