TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Hava ortamında metal kaşıkları birbirine vurarak çıkardığınız sesin su ortamındakinden daha farklı olmasının sebebi hangisidir?

A
Farklı ortamlarda sesin farklı duyulması.
B
Farklı ortamlarda sesin farklı yankılanması.
C
Farklı ortamlarda sesin farklı yayılması.
D
Farklı ortamlarda sesin farklı çıkması.
Soru 2
Basketbol topunuzun ve bisiklet tekerinizin içerisinde sıkıştırılmış hava tanecikleri bulunur. Bu durum bize aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A
Sıkıştırılan havada taneciklerin birbirini çektiğini.
B
Sıkıştırılan havada taneciklerin birbirine yaklaştığını.
C
Sıkıştırılan havada taneciklerinin genişlediğini.
D
Sıkıştırılan havada taneciklerin birbirinden uzaklaştığını.
Soru 3
Aşağıdaki maddelerden hangisinde tanecikler arasındaki boşluklar daha fazladır?

A
demir
B
hava
C
su
D
buz
Soru 4
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ses, sıvılarda katılara göre daha yavaş yayılır.
B
Sesin çeşitli ortamlarda süratinden yararlanılarak iki nokta arasındaki mesafeyi hesaplayabiliriz.
C
Şiddetli bir gök gürültüsünün camları titreştirmesi sesin bir enerji türü olduğunu ve hareket enerjisine dönüştüğünü gösterir.
D
Gök gürültüsünün şimşek çaktıktan sonra duyulması, sesin ışıktan daha hızlı yayıldığını gösterir.
Soru 5
Bir ses kaynağının oluşturduğu ses dalgaları madde ile karşılaştığında aşağıdakilerden hangisi görülmez?

A
Sesin tamamı kaybolabilir.
B
Sesin bir kısmı yankılanabilir.
C
Sesin bir kısmı soğurulabilir.
D
Sesin bir kısmı maddeden geçebilir.
Soru 6
Evinizin boş bir odasında sesinizi daha şiddetli duymanızın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sesin dalgalar halinde yayılması.
B
Ses dalgalarının birbirine çarparak şiddetinin artması.
C
Sesin duvarlar tarafından soğurulması ve yalıtılması.
D
Boş odanın duvarlarından yansıyarak gelen sesin daha fazla olmasıdır.
Soru 7
Madde taneciklerinin uygun şartlar oluştuğunda kendi etraflarında yaptığı hareket hangisidir?

A
sallanma
B
titreşim
C
öteleme
D
dönme
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi sesin katılarda yayıldığının bir kanıtıdır?

A
Gemilerde sonar cihazının kullanılması.
B
Kulağımızı sıraya dayayıp öbür ucundaki tıkırtıyı duymamız.
C
Gök gürültüsünün şimşekten sonra gelmesi.
D
Güneş'te meydana gelen patlamaların Dünya'ya gelmemesi.
Soru 9
Bütün maddeler boşluklu yapıdadır. Ancak arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır?

A
sıvılar
B
katılar
C
gazlar ve sıvılar
D
gazlar
Soru 10
Madde taneciklerinin bulundukları yerden başka bir yere doğru hareket ederek yer değiştirmesi ne ad verilir?

A
öteleme
B
dönme
C
salınma
D
titreşim
Soru 11
Aşağıdaki maddelerden hangisinde tanecikler arasındaki boşluklar daha azdır?

A
buhar
B
hepsi
C
buz
D
su
Soru 12
Sınıfta açılan bir cips paketinin kokusu birkaç dakika içerisinde tüm sınıfa yayılarak rahatsızlık verir. Bu olay nasıl açıklanır?

A
Gaz taneciklerinin genişlemesi
B
Gaz taneciklerinin yayılması
C
Gaz taneciklerinin iletilmesi
D
Gaz taneciklerinin ötelenmesi
Soru 13
Suyun hangi hâli sadece titreşim hareketi yapar?

A
gaz
B
sıvı
C
buhar
D
katı
Soru 14
Metal kaşıklar ve tahta kaşıklar birbirine vuruluyor. Hepsinden farklı sesler çıktığı duyuluyor. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Kaşıkları çarpma hızlarının farklı olması
B
Tahta kaşıkların sesi yavaş iletmesi
C
Metallerin sesi hızlı iletmesi
D
Yapıldıkları maddelerin farklı olması
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi sesin gazlarda yayıldığına örnek gösterilemez?

A
Kafesteki papağanın sesimizi taklit etmesi.
B
Balıkçıların sonar adı verilen cihazla sürülerin yerini bulması.
C
Vadide bağırdığımızda yankı oluşması.
D
Sınıfta oluşan seslerin koridorda duyulması.
Soru 16
Sıcak su içerisine katı şeker atılıp yeterince beklendiğinde şekerin gözden kaybolması, şeker taneciklerinin su tanecikleri arasına girmesi ile açıklanır. Şeker tanecikleri su taneciklerinin arasına girdiğinde su seviyesinde belirgin bir değişme olmaması maddelerin hangi özelliğini göstermektedir?

A
Esnek yapıda olduğunu gösterir.
B
Bileşik yapıda olduğunu gösterir.
C
Akışkan yapıda olduğunu gösterir.
D
Boşluklu yapıda olduğunu gösterir.
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Sıvı maddeler katı hâle geçerken tanecikleri arasındaki boşluk azalır.
B
Havayı oluşturan tanecikler arasında boşluk çok fazla olduğu için hava sıkıştırılabilir.
C
Bütün maddelerin tanecikleri titreşim hareketi yapar.
D
Gaz maddelerin tanecikleri öteleme hareketi yapamaz.
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Su hâline geçen maddeye ısı vermeye devam ederseniz sıcaklığı yükselir.
B
Tanecikler belirli bir sıcaklık değerinden sonra birbirinden uzaklaşmaya başlar.
C
Katı hâldeki buz, ısı aldığında taneciklerinin hareketliliği azalır.
D
Suyu oluşturan tanecikler, belirli bir sıcaklık değerinde birbirinden daha fazla uzaklaşır.
Soru 19
Bütün maddeler gözle göremediğiniz küçük taneciklerden oluşur. Maddenin katı, sıvı veya gaz olmasına göre bu taneciklerin dizilişleri farklılık gösterir. Madde taneciklerinin bulundukları konumu değiştirmeden yaptığı harekete ne ad verilir?

A
Salınım hareketi
B
Dönme hareketi
C
Titreşim hareketi
D
Öteleme hareketi
Soru 20
Uzayda geçen bilim kurgu filmlerinde uzakta gerçekleşen bir patlamayı aynı anda görür ve duyarız. Burada yapılan iki bilimsel hata nedir?

A
Ses uzay ortamında yavaş yayılır.
B
Madde olmayan ortamda ses hızlı yayılır.
C
Ses dalgalar halinde yayılır.
D
Boşlukta ses yayılmaz.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön