Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Hücreler yaşamlarını sürdürebilmek için beslenme, solunum ve boşaltım gibi faaliyetleri yaparlar. Vücudumuzdaki her bir hücrenin besin ve oksijen ihtiyacını karşılamak; metabolizma sonucu oluşan artık madde ve karbondioksitleri uzaklaştırmak için bir araya gelmiş organ sistemine ne ad verilir?

A
Solunum sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Boşaltım sistemi
Soru 2
Dolaşım sistemi yapıları, tüm vücut organları arasında madde iletimini sağlar. Kanın kalpten pompalandıktan sonra vücudu dolaşıp tekrar kalbe geri dönmesi olayına ne ad verilir?

A
Sindirim
B
Solunum
C
Dolaşım
D
Boşaltım
Soru 3
Kalbin çalışması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

A
Kalbin kasılıp gevşemesi dakikada 170 - 180 kez tekrarlanır. Kalp kasılıp gevşeme sırasında kısa bir süre (0.40 sn) dinlenir.
B
Kalbin kulakçık ve karıncıkları sırayla kasılıp gevşerler. Kulakçıklar kasıldığında karıncıklar gevşer, karıncıklar kasıldığında kulakçıklar gevşer.
C
Kalbin kulakçıkları kasıldığında kulakçıklar ile karıncıklar arasındaki kapakçıklar açılır. Kulakçıklardaki kan, karıncıklara doğru geçer.
D
Kalbin karıncıkları kasıldığında kulakçıklar ile karıncıklar arasında bulunan kapakçıklar kapanır. Bu sırada karıncıklardan vücuda ve akciğerlere kan pompalanırken, kulakçıklara kan dolmaya başlar.
Soru 4
» Göğüs kafesi içinde ve iki akciğer arasında bulunur. » Yumruk büyüklüğünde bir organımızdır. » Kalbimiz iki kulakçık ve iki karıncık olmak üzere dört odacıktan oluşur. » Üstteki kalp odacıklarına kulakçık, alttaki kalp odacıklarına karıncık denir. » Kalbin soldaki odacıkları kirli kan, sağdaki odacıkları temiz kan doludur. » Kalbin çalışması sırasında, akciğerlere çarparak zarar görmesini önleyen koruyucu zar ile çevrilidir. Yukarıda kalbimizle ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

A
4
B
3
C
6
D
5
Soru 5
“Kalpten vücut organlarına doğru kan taşıyan geniş, esnek ve sağlam duvarlı damarlardır. En yüksek kan basıncı bu damarlarda, özellikle aortta bulunur. Genellikle kalpten organlara doğru oksijence zengin olan temiz kan taşırlar.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki damarlardan hangisine aittir?

A
Kılcal damar
B
Atardamar
C
Toplardamar
D
Aort damar
Soru 6
Kanın damarlar ile vücudumuzun her tarafını dolaşmasını sağlayan kaslı organımıza ne ad verilir?

A
Akciğer
B
Kalp
C
Böbrek
D
Mide
Soru 7
Kalp kasları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Kalbin karıncıklarındaki kas tabakası, kulakçıklara göre daha kalın bir yapıya sahiptir.
B
İsteğimiz ile çalışır ve kanın damarlarda dolaşması için motor görevi yapar.
C
Karıncıklar kanın vücut organlarına iletilmesini sağlar.
D
Kalbin duvarlarını oluşturur. Hızlı ve güçlü olarak kasılıp gevşer.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sisteminin görevlerinden birisi değildir?

A
Akciğer ve böbreklerin çalışmasını sağlamak.
B
Vücudu mikroplara karşı korumak.
C
Hücrede oluşan atık maddelerin vücut dışına atılmasını sağlayan organlara (akciğer, böbrek) taşımak.
D
Hücrelere besin ve oksijen taşımak.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemi organlarından birisi değildir?

A
damar
B
oksijen
C
kan
D
kalp
Soru 10
“Kulakçık ile karıncıklar arasında bulunur. Açılıp kapanabilme özelliğine sahiptir. Kalp çalışması sırasında, kanın karıncıktan kulakçıklara doğru geriye dönmesini önler.” Yukarıdaki anlatım kalbi oluşturan hangi bölüm ile ilgilidir?

A
Bronşçuk
B
Kapakçık
C
Kulakçık
D
karıncık
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
10 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön