TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kirli kanın kalbin sağ karıncığından çıkıp akciğerlerde temizlendikten sonra tekrar kalbin sol kulakçığına gelmesine küçük kan dolaşımı denir. Küçük dolaşımla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Kirlenmiş olarak kalbe gelen kan, kalbin sağ karıncığından pompalanarak akciğer atardamarı ile akciğere götürülür.
B
Küçük dolaşımda kan, sadece akciğere gönderilir.
C
Küçük dolaşım akciğerin kasılıp gevşemesi ile yapılır.
D
Burada temizlenen kan (oksijen oranı artan), akciğer toplardamarı ile kalbin sol kulakçığına getirilir.
Soru 2
I- Yapısında özel proteinler vardır ve kanın pıhtılaşmasında görev yaparlar. Damar kesildiğinde hava ile etkileşerek delinen damarın kapatılmasını sağlarlar. II- Çekirdeksiz ve çok küçüktürler. III-1 mm3 kanda yaklaşık 300 bin tane kan pulcuğu vardır. Yukarıda kan pulcukları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A
I-II
B
II
C
I-II-III
D
I
Soru 3
” Organlardan toplanan kirli kanı kalbe getiren damarlardır. Fakat Akciğer toplardamarı temiz kan taşır. Vücut organlarından kirlenmiş olan, akciğerlerden ise temizlenmiş kanı da kalbe taşırlar. En düşük kan basıncı bu damarlarda görülür.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki damarlardan hangisine aittir?

A
Kılcal damar
B
Aort damar
C
Atardamar
D
Toplardamar
Soru 4
Kalbin sol karıncığından çıkan temiz kanın, vücutta kirlendikten sonra kalbin sağ kulakçığına gelmesine büyük kan dolaşımı denir. Büyük dolaşımla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Kirlenmiş olan kan, kılcal damarlar ile organ toplardamarına ve ana toplardamar ile de kalbin sol kulakçığına gelir.
B
Kalbin sol karıncığından çıkan temiz kan, aort atardamarı ile tüm vücuda dağılır.
C
Kan içinde bulunan oksijen ve besin kılcal kan damarlardan hücrelere geçer.
D
Büyük dolaşımda kan akciğer dışındaki tüm organlara ulaştırılır.
Soru 5
» Akyuvarların görevi mikroplara karşı vücudu savunmaktır. Akyuvarlar mikropların etrafını sarıp onları içine alarak veya özel salgılar üreterek yok ederler. » Beyaz renkli olan kan hücreleridir. » Çekirdekli hücrelerdir. » Akyuvarlar, alyuvarlardan daha iri yapıda olup, sayıları ise daha azdır (1 mm3kanda yaklaşık 7 bin tane bulunur). » Hastalanma sırasında kandaki akyuvar sayısı artar. Yukarıda alyuvarlarla ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

A
5
B
3
C
4
D
2
Soru 6
» Alyuvarların görevi, akciğerden aldığı oksijeni vücut hücrelerine, hücrelerde oluşan karbondioksiti de kalbe taşımaktır. » Kırmızı renklidir. » Çekirdeksiz hücrelerdir. Başlangıçta çekirdeklidir fakat olgunlaştıklarında daha çok oksijen taşıyabilmek için çekirdeklerini kaybederler. » Yapısında kana kırmızı rengini veren hemoglobin bulunur. » Kanda en çok bulunan kan hücreleridir (1 mm3 kanda yaklaşık 5 milyon). » Kemik iliğinde üretilirler. » Yuvarlak, ortası çukur olan kan hücreleridir. Alyuvarlarla ilgili yukarıdaki açıklamalardan kaç tanesi doğrudur?

A
5
B
4
C
7
D
6
Soru 7
Aşağıdaki damarların hangisinde kapakçık vardır?

A
Atardamar
B
Kılcal damar
C
Toplardamar
D
Aort damar
Soru 8
Kalp ve damarlar içerisinde dolaşan sıvıya kan denir. Kan ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Hücreler sıvı olan kan plazmasında yer alır.
B
Kan hücreler ve plazmadan oluşur.
C
Kan plazmasının yapısında % 70 oranında su bulunur ve akışkan bir yapıya sahiptir.
D
İçerisinde besin, oksijen, karbondioksit, artıklar, tuzlar, hücreler, hormonlar ve antikorlar vardır.
Soru 9
” Vücudun hemen her yerinde ağ şeklinde bulunan damarlardır. Kan ile hücreler arasındaki madde alış verişini sağlarlar. Bu damarlar incedirler. Bu damarlardan; oksijen ve besin hücrelere geçer, karbondioksit ve artık maddeler de hücrelerden bu damarlara geçer.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki damarlardan hangisine aittir?

A
Atardamar
B
Kılcal damar
C
Toplardamar
D
Aort damar
Soru 10
Kan grupları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
İnsanlarda dört farklı kan grubu bulunur. Bunlar A, B, AB ve 0 kan gruplarıdır.
B
Kan alış verişi aynı kan grupları arasında yapılmaz.
C
AB kan grubu ise diğer bütün kan gruplarından kan alabilir. Bu nedenle AB kan grubuna genel alıcı adı verilir
D
0 kan grubundaki kişiler diğer bütün kan gruplarına kan verebilirler.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön