6.Sınıf Dolaşım Sistemi Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
” Vücudun hemen her yerinde ağ şeklinde bulunan damarlardır. Kan ile hücreler arasındaki madde alış verişini sağlarlar. Bu damarlar incedirler. Bu damarlardan; oksijen ve besin hücrelere geçer, karbondioksit ve artık maddeler de hücrelerden bu damarlara geçer.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki damarlardan hangisine aittir?

A
Atardamar
B
Aort damar
C
Toplardamar
D
Kılcal damar
Soru 2
» Akyuvarların görevi mikroplara karşı vücudu savunmaktır. Akyuvarlar mikropların etrafını sarıp onları içine alarak veya özel salgılar üreterek yok ederler.
» Beyaz renkli olan kan hücreleridir.
» Çekirdekli hücrelerdir.
» Akyuvarlar, alyuvarlardan daha iri yapıda olup, sayıları ise daha azdır (1 mm3kanda yaklaşık 7 bin tane bulunur).
» Hastalanma sırasında kandaki akyuvar sayısı artar.

Yukarıda alyuvarlarla ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

A
5
B
4
C
3
D
2
Soru 3
Kalbin sol karıncığından çıkan temiz kanın, vücutta kirlendikten sonra kalbin sağ kulakçığına gelmesine büyük kan dolaşımı denir. Büyük dolaşımla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Kan içinde bulunan oksijen ve besin kılcal kan damarlardan hücrelere geçer.
B
Kalbin sol karıncığından çıkan temiz kan, aort atardamarı ile tüm vücuda dağılır.
C
Kirlenmiş olan kan, kılcal damarlar ile organ toplardamarına ve ana toplardamar ile de kalbin sol kulakçığına gelir.
D
Büyük dolaşımda kan akciğer dışındaki tüm organlara ulaştırılır.
Soru 4
» Alyuvarların görevi, akciğerden aldığı oksijeni vücut hücrelerine, hücrelerde oluşan karbondioksiti de kalbe taşımaktır.
» Kırmızı renklidir.
» Çekirdeksiz hücrelerdir. Başlangıçta çekirdeklidir fakat olgunlaştıklarında daha çok oksijen taşıyabilmek için çekirdeklerini kaybederler.
» Yapısında kana kırmızı rengini veren hemoglobin bulunur.
» Kanda en çok bulunan kan hücreleridir (1 mm3 kanda yaklaşık 5 milyon).
» Kemik iliğinde üretilirler.
» Yuvarlak, ortası çukur olan kan hücreleridir.
Alyuvarlarla ilgili yukarıdaki açıklamalardan kaç tanesi doğrudur?

A
4
B
7
C
6
D
5
Soru 5
Kalp ve damarlar içerisinde dolaşan sıvıya kan denir. Kan ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Kan hücreler ve plazmadan oluşur.
B
Hücreler sıvı olan kan plazmasında yer alır.
C
İçerisinde besin, oksijen, karbondioksit, artıklar, tuzlar, hücreler, hormonlar ve antikorlar vardır.
D
Kan plazmasının yapısında % 70 oranında su bulunur ve akışkan bir yapıya sahiptir.
Soru 6
Aşağıdaki damarların hangisinde kapakçık vardır?

A
Toplardamar
B
Kılcal damar
C
Aort damar
D
Atardamar
Soru 7
Kan grupları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
0 kan grubundaki kişiler diğer bütün kan gruplarına kan verebilirler.
B
İnsanlarda dört farklı kan grubu bulunur. Bunlar A, B, AB ve 0 kan gruplarıdır.
C
AB kan grubu ise diğer bütün kan gruplarından kan alabilir. Bu nedenle AB kan grubuna genel alıcı adı verilir
D
Kan alış verişi aynı kan grupları arasında yapılmaz.
Soru 8
Kirli kanın kalbin sağ karıncığından çıkıp akciğerlerde temizlendikten sonra tekrar kalbin sol kulakçığına gelmesine küçük kan dolaşımı denir. Küçük dolaşımla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Küçük dolaşımda kan, sadece akciğere gönderilir.
B
Burada temizlenen kan (oksijen oranı artan), akciğer toplardamarı ile kalbin sol kulakçığına getirilir.
C
Küçük dolaşım akciğerin kasılıp gevşemesi ile yapılır.
D
Kirlenmiş olarak kalbe gelen kan, kalbin sağ karıncığından pompalanarak akciğer atardamarı ile akciğere götürülür.
Soru 9
I- Yapısında özel proteinler vardır ve kanın pıhtılaşmasında görev yaparlar. Damar kesildiğinde hava ile etkileşerek delinen damarın kapatılmasını sağlarlar.
II- Çekirdeksiz ve çok küçüktürler.
III-1 mm3 kanda yaklaşık 300 bin tane kan pulcuğu vardır.

Yukarıda kan pulcukları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A
I-II-III
B
I-II
C
II
D
I
Soru 10
” Organlardan toplanan kirli kanı kalbe getiren damarlardır. Fakat Akciğer toplardamarı temiz kan taşır. Vücut organlarından kirlenmiş olan, akciğerlerden ise temizlenmiş kanı da kalbe taşırlar. En düşük kan basıncı bu damarlarda görülür.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki damarlardan hangisine aittir?

A
Atardamar
B
Toplardamar
C
Aort damar
D
Kılcal damar
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
10 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön