6.Sınıf Elektriğin İletimi Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Lambaların farklı parlaklıklarda yanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
İçerisindeki filamanların uzunlukları ve kalınlıklarının, dolayısıyla elektriksel dirençlerinin birbirinden farklı olmasından dolayıdır.
B
Kullanılan pilin türüne göre elektriksel dirençlerin birbirinden farklı olmasından dolayı.
C
Elde edilmek istenen parlaklığa göre kullanılan akü, pil ve direnç farklılığından dolayı.
D
Dirençlerin birbirlerinden farklı hızlara sahip olmasından dolayı.
Soru 2
I. Maddelerin elektrik enerjisinin iletilmesine karşı gösterdikleri dirence elektriksel direnç denir.
II.Elektriksel direnç R harfi ile gösterilir. Birimi Ohm’dur.
III. Elektrik/elektronik devrelerde genellikle elektriksel direnç değerleri yüksek iletkenler tercih edilir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

 

A
I – II – III
B
I ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 3
Elektriksel direnci arttırmak ve azaltmak amacıyla kullanılan sisteme ne denilmektedir?

A
Direnç
B
Akü
C
Reosta
D
Omega
Soru 4
Bir iletkenin hangi özelliğinin diğerinden fazla olması direnci arttırmaktadır?

A
Öz kütlesi
B
Yoğunluğu
C
Boyu
D
Ağırlığı
Soru 5
Elektrik kablolarında genellikle daha ucuz ve hafif olan ………… veya ………… tel kullanılmaktadır.
Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Alüminyum – Bakır
B
Demir – Metal
C
Granit – Çinko
D
Platin - Grafit
Soru 6
Elektrik enerjisini ısı ve ışık enerjisine dönüştüren bir devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ampul
B
Direnç
C
Akü
D
Pil
Soru 7
Elektrik iletim hatlarında direklerin tele temas yerlerinde ……….., ……………. ve ………… gibi yalıtkan malzemelerden yapılan parçalar kullanılmaktadır.
Boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Plastik – Teflon – Tahta
B
Kağıt – Mika – Seramik
C
Kauçuk – Bakalit – Gaz
D
Porselen – Silikon – Cam
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi iletken madde değildir?

A
Plastik
B
İnsan vücudu
C
Grafit
D
Platin
Soru 9
I. Yağ, yalıtkan bir sıvı iken yüksek elektrik enerjisiyle beraber iletkenlik özelliği kazanmaktadır.
II. Kuru hava, yalıtkan özellik gösteren gazlardandır.
III. Ortamda bulunan nem miktarı havanın iletkenliğinde etkili olmamaktadır.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

 

A
Yalnız II
B
I ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Elektriksel direncin büyüklüğü direnç ölçer (ohm-metre) adı verilen cihazlarla ölçülmektedir.
B
İletkenin dik kesit alanı ile direnci arasında doğru orantı vardır.
C
Uzunlukları ve dik kesit alanları aynı olan bakır ve demir tellerden, demir telin elektriksel direnci bakır tele göre daha büyüktür.
D
İletkenin uzunluğu arttıkça elektriksel direnci artar.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi iletken ve yalıtkan maddelerin kullanıldığı yerlerden birisi değildir?

A
Koltuk
B
Kurşun kalemler
C
Elektrikli araçlar
D
Bilgisayar
Soru 12
Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A
Bütün katılar elektrik enerjisini iletir.
B
Kauçuk iyi bir iletkendir.
C
Tuzlu su elektrik akımını iletmektedir.
D
İnsan vücudu elektrik enerjisini iletmez.
Soru 13
Elektrik santrallerinde üretilen elektrik enerjisinin tüketim yerlerine kadar ulaşması maddelerin elektriksel iletkenliği ile sağlanır. Oradan da ince kablolarla direklerin üzerinden ya da yeraltından ev, okul vb. yerlere gelir. Duvarların içine yerleştirilmiş ………………. adı verilen kutulardan ve bu kutulara bağlı kablolardan da geçerek priz ve anahtarlara kadar ulaşır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Buyat
B
Buat
C
Burut
D
Barut
Soru 14
Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
Elektriğin farklı maddeler yardımıyla bir noktadan, başka bir noktaya taşınması olayına elektriksel iletim denir.
B
Elektriği iletmeyen maddelere yalıtkan maddeler denir.
C
Elektriğin taşınmasının engellenmesi olayına elektriksel yalıtkanlık denir.
D
Elektriği ileten maddelere iletken maddeler denir.
Soru 15
Bir elektrik devresinde aşağıda verilenlerden hangisini yaparsak ampulün parlaklığında herhangi bir değişiklik meydana gelmez?

A
Şimdikinden daha uzun olan bir tel kullanırsak.
B
İletken teli bükersek.
C
Kullanmış olduğumuz telin kalınlığını arttırırsak.
D
Devrede bulunan pil ve akü sayısını arttırırsak.
Soru 16
Elektrik çarpmasına karşı alınabilecek önlemler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A
Kontrol kalemleri ile elektrik kaçağını kontrol etmek.
B
Kabloları takarken yalıtkan saplarını kullanmak.
C
Evlerde olabilecek su baskınları sırasında sigorta sistemini kapatmak.
D
Islak eller ile elektrik prizini kullanmak.
Soru 17
Aşağıda verilenlerden hangisi yalıtkan madde değildir?

A
Şekerli su
B
Mika
C
Çinko
D
Teflon
Soru 18
Elektriğin zarar vermemesi ve doğru kullanılması için iletken parçalar hangi maddeler ile kaplanmalıdır?

A
Saydam
B
Grafit
C
Yalıtkan
D
Direnç
Soru 19
 
Elektrik çarpmalarına karşı alınan önlemlerden hangisi yanlıştır?

 

A
Kontrol kalemi ile elektrik kaçağını tespit etmek.
B
Evlerde su baskını sırasında sigortayı kapatmak.
C
Kabloları tamir ederken, yalıtkan saplarından takmak.
D
Islak ellerle elektrik fişlerini prize takmak.
Soru 20
I. Aydınlanmada kullanılan floresan lambalar ve de ışıklı reklam panolarında kullanılan lambaların içinde iletken hâle getirilmiş gazlar bulunur.
II. Şimşek bulutlar arasında, yıldırım ise gökyüzü ile yeryüzü arasında gerçekleşen elektrik boşalmasıdır.
III. Yalıtkan maddeler kesinlikle iletken maddeler değildir.
Elektrik ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

 

A
I – II – III
B
II ve III
C
I ve III
D
I ve II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön