Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir iletkenin direnci;

I. İletkenin kesitinin büyüklüğüne

II. İletkenin yalıtkanla kaplı olup olmamasına

III. İletkenin yapıldığı metalin cinsine

Yukarıdaki verilenlerden hangilerine bağlıdır?

A
I, II ve III
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi basit elektrik devrelerinde elektrik enerjisini iletmeye ve devre elemanlarını birbirine bağlamayı sağlar?

A
Duy
B
Kablo
C
Anahtar
D
Lamba
Soru 3
Aşağıda verilen maddelerden hangisi elektriği diğerlerinden daha az iletmektedir?

A
Karbon
B
Alüminyum
C
Demir
D
Kalay
Soru 4
Basit elektrik devresinde aşağıdakilerden hangisi devreye elektrik enerjisi sağlar?

A
Ampul
B
Pil
C
Duy
D
Bağlantı kablosu
Soru 5
Aşağıda verilen maddelerden hangisi elektriği diğerlerinden daha çok iletmektedir?

A
Bakır
B
Gümüş
C
Altın
D
Alüminyum
Soru 6
Basit bir elektrik devresinde aşağıdakilerden hangisini yaparsak lamba parlaklığı artmaz?

A
Ampul sayısını azaltırsak.
B
Pil sayısını artırırsak.
C
Kablo uzunluğunu azaltırsak.
D
Anahtar sayısını artırırsak.
Soru 7
Basit bir elektrik devresinde bağlantı kabloları arasına konulan iletken maddelerin hangi özelliği lamba parlaklığını etkilemez?

A
Kesit alanı
B
Şekli
C
Uzunluğu
D
Cinsi
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi direnç birimidir?

A
Amper
B
Newton
C
Volt
D
Ohm
Soru 9
Maddelerin elektrik enerjisinin iletimine karşı gösterdiği zorluğa ne ad verilir?

A
Amper
B
Volt
C
Direnç
D
Nevton
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirir?

A
Ampul
B
Anahtar
C
Duy
D
Kablo
Soru 11
Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
İletken maddenin direnci az da olsa vardır.
B
Bütün iletkenler, üzerlerinden geçen elektrik enerjisine farklı miktarlarda zorluk gösterir.
C
Yalıtkanların küçük de olsa direnci vardır.
D
İletkenlerin direnci küçük yalıtkanların dirençleri ise oldukça büyüktür.
Soru 12
Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
Bütün iletkenlerin direnci vardır.
B
Dirençleri az olduğu için yalıtkan maddeler elektrik enerjisini üzerlerinden geçirmezler.
C
Yalıtkan maddelerin direnci iletken maddelere göre çok fazladır.
D
İletkenin boyu, dik kesit alanı (kalınlık) ve cinsine göre direnci değişir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön