Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Güneş tutulması sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir?

A
Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerine düşer.
B
Gözlendiği bölgede gece yaşanır.
C
Ay, Dünya ile Güneş arasına girer.
D
Ay, Dünya’dan gözlenmez.
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Güneş tutulmasında Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerine düşer.
B
Ay tutulmasında Ay, Dünya ve Güneş aynı doğrultular üzerinde konumlanır.
C
Güneş tutulmasında Dünya tamamen Ay’ın gölgesinde kalır.
D
Güneş tutulması her ay gerçekleşir.
Soru 3
Ay tutulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dünya, Ay’ın gölge konisi içerisinde kalır.
B
Ay’ın Güneş’e olan uzaklığı Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığından fazladır.
C
Ay’ın dolunay evresinde meydana gelir.
D
Dünya, Güneş ile Ay arasındadır. Gece yaşanan bölgelerde gözlenir.
Soru 4
Güneş sistemindeki bazı gezegenlerin etrafında onlarla birlikte dönen gök cisimlerine ne ad verilir?  

 

A
Göktaşı
B
Uydu
C
Asteroit
D
Yıldız
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi uydusu bulunmayan gezegenlerden birisidir?

A
Uranüs
B
Jüpiter
C
Neptün
D
Merkür
Soru 6
Ay tutulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Güneş tutulmasından daha az bir süre gözlenebilir.
B
İzlenirken koruyucu ekipman kullanmaya gerek duyulmaz.
C
Dünya, güneş ışınlarının Ay’a ulaşmasını engeller.
D
Daha geniş bir alanda gözlenebilir.
Soru 7
Bir yıldızın etrafında belirli bir yörüngede dolanan gök cisimlerine ne denir?

A
Gezegen
B
Asteroit
C
Göktaşı
D
Uydu
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi uydusu bulunmayan gezegenlerden birisidir?

A
Satürn
B
Venüs
C
Mars
D
Dünya
Soru 9
Güneş tutulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ay’ın yeni ay evresinde meydana gelir.
B
Dünya’nın belirli bir bölgesi güneş ışığını alamaz.
C
Ay, Dünya ile Güneş arasındadır.
D
Gece yaşanan bölgelerde gözlenir.
Soru 10
Aşağıdaki olaylardan hangisi hem Güneş hem de Ay tutulması için ortak bir özellik değildir?

A
Ay’ın yeni ay evresindeyken gerçekleşmesi
B
Bir doğa olayı olması
C
Güneş, Dünya ve Ay’ın aynı doğrultuda olması
D
Her ay gerçekleşmemesi
Soru 11
“Güneş sistemindeki gezegenler içinde; Güneş’e yakınlıkta dördüncü sırada, büyüklük bakımından yedinci sırada yer alır. Dünya ile Jüpiter arasında yer alan gezegenin yüzeyi kırmızımsı bir görünüşe sahiptir. Bu nedenle “Kızıl Gezegen” olarak da bilinir. 2 doğal uydusu vardır. Kütlesi, Dünya’nın kütlesinin onda biri kadardır. Gezegenin çevresinde, Dünya atmosferine benzeyen fakat daha seyrek olan bir atmosfer vardır. Yüzeyinde su yoktur ama kutuplarında su ulunabileceği tahmin edilmektedir. Yaşam olup olmadığı hâlâ araştırılıyor. Dünya’dan çıplak gözle görülebilmektedir.” Yukarıda özellikleri verilen gezegen hangisidir?  

 

A
Uranüs
B
Mars
C
Satürn
D
Neptün
Soru 12
İç Gezegenler (Karasal);
  • Güneş sistemindeki ilk dört gezegendir.
  • Yüzeyleri, metal karışımına sahip sert kayalardan oluşmuştur.
  • Dünya, karasal gezegenlerin en büyüğüdür.
Aşağıdakilerden hangisi iç gezegenlerden birisi değildir?

A
Uranüs
B
Venüs
C
Merkür
D
Dünya
Soru 13
“Güneş’e en yakın ve Güneş sistemindeki en küçük gezegendir. Uydusu ve halkası yoktur. Güneş’e çok yakın olmasından ve kendi etrafında çok yavaş dönmesinden dolayı gecesi ve gündüzü arasında sıcaklık farkı çok fazladır. Kütlesi Dünya’nın kütlesinin yaklaşık yirmide biri kadardır. Atmosferi yoktur.” Yukarıda özellikleri verilen gezegen hangisidir?

A
Mars
B
Merkür
C
Dünya
D
Venüs
Soru 14
Güneş ve Ay tutulmalarının temel nedeni hangisidir?

A
Ay’ın Dünya çevresinde dönmesi
B
Dünya’nın kendi ekseninde dönmesi
C
Güneş’in ışık yayması
D
Gölge oluşumu
Soru 15
“Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Güneş’e yakınlıkta beşinci sırada yer alır. Bugüne kadar 67 doğal uydusu keşfedilmiştir. Bu gezegenin en büyük dört uydusunu, kendi yaptığı basit teleskopla 1610 yılında ilk gözlemleyen, Galileo Galilei olmuştur. Çıplak gözle gözlenebilmektedir.” Yukarıda özellikleri verilen gezegen hangisidir?

A
Uranüs
B
Jüpiter
C
Satürn
D
Neptün
Soru 16
“Güneş’e en yakın ikinci gezegendir. Büyüklük bakımından altıncı sırada yer alır. Uydusu ve halkası yoktur. Güneş ve Ay’dan sonra gökyüzünde gözlemlenebilen en parlak gök cismidir. Gece ilk parlayan, sabah son sönen gezegen, yıldız gibi algılandığından halk arasında Çoban Yıldızı olarak da bilinir. Kalın atmosfer tabakasıyla kaplıdır. Dünya’ya en yakın gezegen olmasına rağmen, yüzey yapısı kalın atmosferinden dolayı Dünya’dan gözlemlenememektedir. Yapısındaki karbon gazları nedeniyle yüzeyi oldukça sıcaktır.” Yukarıda özellikleri verilen gezegen hangisidir?

A
Mars
B
Neptün
C
Merkür
D
Venüs
Soru 17
Güneş sistemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Gezegenler farklı hızlarda Güneş’in çevresinde dönerler.
B
Gezegenlerin yapıları, büyüklükleri, Güneş’e olan uzaklıkları ve Güneş etrafındaki dönme süreleri birbirinden farklıdır
C
Güneş sisteminde gezegenlerin yanı sıra bir çok yıldız da vardır.
D
Güneş sisteminde sekiz gezegen bulunmaktadır.
Soru 18
Güneş tutulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ay, güneş ışınlarının Dünya’ya ulaşmasını engeller.
B
Birkaç dakikalığına gözlenebilir.
C
Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı Ay’ın Güneş’e olan uzaklığından fazladır.
D
Ay tutulmasına göre daha geniş bir alanda gözlenebilir.
Soru 19
“Güneş’in çevresinde dönüp duran birçok gök cismi vardır. Bu gök cisimlerinin Güneş’e uzaklıkları, yapıları ve izledikleri yollar birbirinden farklıdır. Bu gök cisimleri; gezegenler ve uyduları, asteroitler (gezegenimsi gök cisimleri) ve kuyruklu yıldızlar olarak sınıflandırılabilir.” Güneş, gezegenler, gezegenlerin uyduları, asteroitler ve kuyruklu yıldızların oluşturduğu bu sisteme ne ad verilir?

A
Güneş sistemi
B
Gezegen sistemi
C
Yıldız sistemi
D
Uzay sistemi
Soru 20
Dış Gezegenler (Gazsal) ;
  • Güneş sistemindeki son dört gezegendir.
  • Yapıları çeşitli gazlardan oluşmuştur.
  • Jüpiter, gazsal gezegenlerin en büyüğüdür.
Aşağıdakilerden hangisi dış gezegenlerden birisi değildir?

A
Uranüs
B
Neptün
C
Mars
D
Satürn
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön