TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Güneş’e yakınlıkta beşinci sırada yer alır. Bugüne kadar 67 doğal uydusu keşfedilmiştir. Bu gezegenin en büyük dört uydusunu, kendi yaptığı basit teleskopla 1610 yılında ilk gözlemleyen, Galileo Galilei olmuştur. Çıplak gözle gözlenebilmektedir.” Yukarıda özellikleri verilen gezegen hangisidir?

A
Jüpiter
B
Neptün
C
Satürn
D
Uranüs
Soru 2
Güneş tutulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ay, Dünya ile Güneş arasındadır.
B
Gece yaşanan bölgelerde gözlenir.
C
Ay’ın yeni ay evresinde meydana gelir.
D
Dünya’nın belirli bir bölgesi güneş ışığını alamaz.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi uydusu bulunmayan gezegenlerden birisidir?

A
Merkür
B
Jüpiter
C
Uranüs
D
Neptün
Soru 4
Güneş ve Ay tutulmalarının temel nedeni hangisidir?

A
Gölge oluşumu
B
Güneş’in ışık yayması
C
Ay’ın Dünya çevresinde dönmesi
D
Dünya’nın kendi ekseninde dönmesi
Soru 5
Bir yıldızın etrafında belirli bir yörüngede dolanan gök cisimlerine ne denir?

A
Gezegen
B
Göktaşı
C
Uydu
D
Asteroit
Soru 6
Güneş tutulması sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir?

A
Gözlendiği bölgede gece yaşanır.
B
Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerine düşer.
C
Ay, Dünya’dan gözlenmez.
D
Ay, Dünya ile Güneş arasına girer.
Soru 7
“Güneş’e en yakın ve Güneş sistemindeki en küçük gezegendir. Uydusu ve halkası yoktur. Güneş’e çok yakın olmasından ve kendi etrafında çok yavaş dönmesinden dolayı gecesi ve gündüzü arasında sıcaklık farkı çok fazladır. Kütlesi Dünya’nın kütlesinin yaklaşık yirmide biri kadardır. Atmosferi yoktur.” Yukarıda özellikleri verilen gezegen hangisidir?

A
Venüs
B
Mars
C
Merkür
D
Dünya
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi uydusu bulunmayan gezegenlerden birisidir?

A
Venüs
B
Dünya
C
Satürn
D
Mars
Soru 9
“Güneş’in çevresinde dönüp duran birçok gök cismi vardır. Bu gök cisimlerinin Güneş’e uzaklıkları, yapıları ve izledikleri yollar birbirinden farklıdır. Bu gök cisimleri; gezegenler ve uyduları, asteroitler (gezegenimsi gök cisimleri) ve kuyruklu yıldızlar olarak sınıflandırılabilir.” Güneş, gezegenler, gezegenlerin uyduları, asteroitler ve kuyruklu yıldızların oluşturduğu bu sisteme ne ad verilir?

A
Gezegen sistemi
B
Yıldız sistemi
C
Güneş sistemi
D
Uzay sistemi
Soru 10
Güneş tutulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Birkaç dakikalığına gözlenebilir.
B
Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı Ay’ın Güneş’e olan uzaklığından fazladır.
C
Ay tutulmasına göre daha geniş bir alanda gözlenebilir.
D
Ay, güneş ışınlarının Dünya’ya ulaşmasını engeller.
Soru 11
Ay tutulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Güneş tutulmasından daha az bir süre gözlenebilir.
B
İzlenirken koruyucu ekipman kullanmaya gerek duyulmaz.
C
Dünya, güneş ışınlarının Ay’a ulaşmasını engeller.
D
Daha geniş bir alanda gözlenebilir.
Soru 12
Dış Gezegenler (Gazsal) ;
  • Güneş sistemindeki son dört gezegendir.
  • Yapıları çeşitli gazlardan oluşmuştur.
  • Jüpiter, gazsal gezegenlerin en büyüğüdür.
Aşağıdakilerden hangisi dış gezegenlerden birisi değildir?

A
Uranüs
B
Mars
C
Satürn
D
Neptün
Soru 13
Ay tutulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dünya, Ay’ın gölge konisi içerisinde kalır.
B
Dünya, Güneş ile Ay arasındadır. Gece yaşanan bölgelerde gözlenir.
C
Ay’ın Güneş’e olan uzaklığı Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığından fazladır.
D
Ay’ın dolunay evresinde meydana gelir.
Soru 14
İç Gezegenler (Karasal);
  • Güneş sistemindeki ilk dört gezegendir.
  • Yüzeyleri, metal karışımına sahip sert kayalardan oluşmuştur.
  • Dünya, karasal gezegenlerin en büyüğüdür.
Aşağıdakilerden hangisi iç gezegenlerden birisi değildir?

A
Dünya
B
Merkür
C
Uranüs
D
Venüs
Soru 15
Aşağıdaki olaylardan hangisi hem Güneş hem de Ay tutulması için ortak bir özellik değildir?

A
Ay’ın yeni ay evresindeyken gerçekleşmesi
B
Bir doğa olayı olması
C
Her ay gerçekleşmemesi
D
Güneş, Dünya ve Ay’ın aynı doğrultuda olması
Soru 16
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ay tutulmasında Ay, Dünya ve Güneş aynı doğrultular üzerinde konumlanır.
B
Güneş tutulmasında Dünya tamamen Ay’ın gölgesinde kalır.
C
Güneş tutulmasında Dünya’nın gölgesi Ay’ın üzerine düşer.
D
Güneş tutulması her ay gerçekleşir.
Soru 17
Güneş sistemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Güneş sisteminde sekiz gezegen bulunmaktadır.
B
Gezegenlerin yapıları, büyüklükleri, Güneş’e olan uzaklıkları ve Güneş etrafındaki dönme süreleri birbirinden farklıdır
C
Güneş sisteminde gezegenlerin yanı sıra bir çok yıldız da vardır.
D
Gezegenler farklı hızlarda Güneş’in çevresinde dönerler.
Soru 18
Güneş sistemindeki bazı gezegenlerin etrafında onlarla birlikte dönen gök cisimlerine ne ad verilir?  

 

A
Yıldız
B
Uydu
C
Asteroit
D
Göktaşı
Soru 19
“Güneş’e en yakın ikinci gezegendir. Büyüklük bakımından altıncı sırada yer alır. Uydusu ve halkası yoktur. Güneş ve Ay’dan sonra gökyüzünde gözlemlenebilen en parlak gök cismidir. Gece ilk parlayan, sabah son sönen gezegen, yıldız gibi algılandığından halk arasında Çoban Yıldızı olarak da bilinir. Kalın atmosfer tabakasıyla kaplıdır. Dünya’ya en yakın gezegen olmasına rağmen, yüzey yapısı kalın atmosferinden dolayı Dünya’dan gözlemlenememektedir. Yapısındaki karbon gazları nedeniyle yüzeyi oldukça sıcaktır.” Yukarıda özellikleri verilen gezegen hangisidir?

A
Venüs
B
Neptün
C
Merkür
D
Mars
Soru 20
“Güneş sistemindeki gezegenler içinde; Güneş’e yakınlıkta dördüncü sırada, büyüklük bakımından yedinci sırada yer alır. Dünya ile Jüpiter arasında yer alan gezegenin yüzeyi kırmızımsı bir görünüşe sahiptir. Bu nedenle “Kızıl Gezegen” olarak da bilinir. 2 doğal uydusu vardır. Kütlesi, Dünya’nın kütlesinin onda biri kadardır. Gezegenin çevresinde, Dünya atmosferine benzeyen fakat daha seyrek olan bir atmosfer vardır. Yüzeyinde su yoktur ama kutuplarında su ulunabileceği tahmin edilmektedir. Yaşam olup olmadığı hâlâ araştırılıyor. Dünya’dan çıplak gözle görülebilmektedir.” Yukarıda özellikleri verilen gezegen hangisidir?  

 

A
Neptün
B
Mars
C
Satürn
D
Uranüs
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön