6.Sınıf Kuvvet ve Hareket Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kütlesi 60 kg olan bir katı cisim uzaya götürüldüğünde aşağıda verilen hangi özelliğinde mutlaka bir değişme olur?

A
Kütlesi
B
Rengi
C
Kokusu
D
Ağırlığı
Soru 2
I. Kuvvet hareketli bir cismi durdurur II.Kuvvet birimi Newton’dur III. Kuvvetin döndürme etkisi vardır. IV. Kuvvet dinamometre ile ölçülür. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I , II, IV
B
I , II , III , IV
C
I , III , IV
D
I , IV
Soru 3
Aşağıda kütle ve ağırlık kavramlarıyla ilgili bilgiler verilmiştir. Verilen kütle ve ağırlık kavramları ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Farklı gezegenlerde cismin ağırlığı aynıdır.
B
Topu Dünya’da ve Ay’da aynı kuvvetle yukarı doğru fırlattığımızda aynı yüksekliğe çıkar.
C
Gezegenlerdeki kütlemiz Dünya’daki kütlemizden daha büyüktür.
D
Bir cisme etki eden kütle çekim kuvveti Ay’da Dünya’dakine göre daha azdır.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi sürat birimi değildir?

A
cm/dk
B
mxs
C
m/s
D
km/h
Soru 5
Büyüklükleri 20N ve 30N olan iki kuvvetin bileşkesi en az ve en çok kaç sırayla N olabilir?

A
25N-40N
B
10N-50N
C
0-50N
D
10N-60N
Soru 6
Aşağıdaki olaylardan hangisi kuvvet etkisiyle gerçekleşmez?

A
Bir futbolcunun duran topa vurması
B
Hareket eden bir aracın yön değiştirmesi
C
Yüksekten bırakılan cismin düşmesi
D
Katı haldeki maddenin erimesi
Soru 7
Bir araç 60km’lik yolu 3 saat, daha sonra 40 km’lik yolu 2 saatte almaktadır. Buna göre aracın ortalama hızı kaç km/sa’dir?

A
80
B
120
C
40
D
20
Soru 8
720 km lik yolu 5 saatte alan bir arcın süratikaç m/s`dir?

A
60
B
40
C
45
D
144
Soru 9
I. Yerde yuvarlanan bilye II. Hareket halindeki araba III. Zeminde durmakta olan top Yukarıdaki ifadelerde verilen cisimlerden hangileri hareket enerjisine sahiptir?

A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız II
D
I ve III
Soru 10
Birbirini dengeleyen iki kuvvetle ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri aynıdır? I.Doğrultuları II.Yönleri III.Büyüklükleri (şiddetleri) IV.Uygulama noktaları

A
I-II-III
B
I-III
C
I-II-III-IV
D
I-III-IV
Soru 11
Bir nehrin üzerinde hareketsiz olarak durmakta olan bir ağaç kütüğünün bu durumu için aşağıda verilen ifadelerden hangisi söylenemez?

A
Nehir suyunun yoğunluğu kütüğün yoğunluğundan büyüktür.
B
Kütük, dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır.
C
Nehir üzerinde olduğundan kütüğe yer çekimi kuvveti etki etmemektedir.
D
Kütüğün ağırlığına eşit fakat zıt yönde bir kuvvet etki etmektedir.
Soru 12
I. Ağırlık maddenin bulunduğu yere göre değeri değişmeyen bir özelliği olup daima sabittir. II. Ağırlık; yer çekimi kuvveti olduğundan cisimlerin sadece Dünya üzerinde iken bir ağırlıkları vardır. III. Maddelerin kütlelerine etki eden çekim kuvveti bulunulan gezegenin kütlesi ile doğrudan ilgilidir. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
I ve III
Soru 13
10 kg kütleli tahta sandık Dünya'dan Ay'a götürülüyor. Sandığın aşağıdaki niceliklerinden hangisi değişir?

A
özkütle
B
ağırlık
C
hacim
D
kütle
Soru 14
'Dünya'nın üzerinde bulunan varlıklara uyguladığı çekim kuvvetine 'ağırlık' denir.'' Ege, kitabında yukarıdaki bilgiyi okumuştur. Okuduğu bilgi ile ilgili yaptığı yorumlardan hangisi yanlıştır?

A
Her maddenin bir ağırlığı vardır.
B
Dünya üzerinde cismin bulunduğu yer değişirse ağırlığı değişir.
C
Ağırlık birimi kilogramdır.
D
Yerçekiminin olmadığı yerde ağırlık da yoktur.
Soru 15
Üzerine kuvvet uygulanan bir cisim için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sıvı halden gaz haline geçebilir
B
Sabir süratle hareket edebilir
C
Sürati artabilir
D
Hareket yönü değişebilir
Soru 16
Sürati 30 m / s olan bir motorsikletlinin sürati kaç km / h’tir?

A
60
B
100
C
90
D
108
Soru 17
Aşağıdaki durumların hangisinde dengelenmiş kuvvetlerin etkisi yoktur?

A
Duvarda asılı tablo
B
Halteri kaldırmış sporcu
C
Sabit süratle ilerleyen kamyon
D
Yokuş aşağı yuvarlanan top
Soru 18
60 km / h sabit süratle giden bir otomobil saat 13.00’A ilçesinden yola çıkıyor. Saat 13.30’da B ilçesinden, saat 14.30’da ise C’den geçiyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
A ilçesi ile C arası 90 km’dir.
B
A ilçesi ile B ilçesi arası 30 km’dir.
C
B ilçesinin C’ye uzaklığı 80 km’dir.
D
Aracın sürati 90 km / h olsaydı A’dan C’ye 1 saatte ulaşırdı.
Soru 19
Bir cisim üzerine 6 N ve 5 N değerinde iki kuvvet aynı yönde, 15 N’luk üçüncü bir kuvvet ise bu iki kuvvete zıt yönde etki etmektedir. Cisim üzerindeki bileşke (net) kuvvetin değeri aşağıdaki değerlerden hangisine eşittir?

A
14 N
B
16 N
C
4 N
D
26 N
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi sabit süratli harekete örnektir?

A
Kronometre ibresinin dönmesi
B
Kırmızı ışığa yaklaşan aracın hareketi
C
Elmanın ağaçtan düşmesi
D
Uçağın yere inmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön