TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yemek pişirirken kullandığımız tencereler ve tavalar neden demir, çelik ve ya bakırdan yapılmaktadır?

A
Ocağın yaydığı ısının daha kontrollü iletilmesi için.
B
Ocağın verdiği ısının yemeklere iletilmesini sağlamak için.
C
Ocağın daha düzgün ve temiz olması için.
D
Ocağın verdiği ısının daha düzgün bir şekilde olması için.
Soru 2
Aşağıdaki maddelerden hangisi ısı yalıtkanı maddelere örnek gösterilemez?

A
Deri
B
Saman
C
Demir
D
Elyaf
Soru 3

I- Bir maddenin ısı yalıtkanlığı arttıkça ısı iletkenliği artar.

II- Metallerin ısı iletkenlikleri genelde yüksek olmasına rağmen ısı yalıtkanlıkları düşüktür.

III- Maddenin tanecikleri arasındaki boşluk miktarı arttıkça maddenin ısı yalıtkanlığı da artar.

VI- Tümüyle yalıtkan bir maddeden söz edilemez.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri ısı yalıtkanlığı ile ilgili bir bilgi değildir?

A
I – II – III – IV
B
I – II – III
C
II – III – IV
D
I – III – IV
Soru 4

1. Bazı maddeler ısı akışını . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . için ısı yalıtkanı olarak adlandırılır.

2. Isıyı iyi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . maddelere ısı iletkeni denir.

3. Penceredeki çift cam arasında kalan hava ısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sağlar.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yukarıdaki cümleleri tamamlayan sözcüklerden birisi değildir?

A
yavaşlattığı
B
yalıtımı
C
soğuran
D
ileten
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi ısıyı iyi iletmez?  

 

A
Alüminyum
B
Metal
C
Bakır
D
Tahta
Soru 6
Isı yalıtımı aşağıdakilerden hangisi için önemli değildir?

A
Yaşam kalitesi
B
Teknoloji
C
Çevre
D
Enerji tasarrufu
Soru 7
Isının sıcak maddeden soğuk maddeye doğru akmasına ne denir?

A
Isı yalıtkanlığı
B
Isı kayması
C
Isı yansıması
D
Isı iletkenliği
Soru 8
Aşağıda verilen maddelerden hangisinin yalıtkanlığı daha fazladır?

A
Hava
B
Ahşap
C
Yün
D
Elmas
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi ısı yalıtımının faydalarından birisi değildir?

A
Daha fazla yakıt kullanılacağından yanma sonucunda oluşacak zararlı gaz miktarı da daha fazla olacaktır.
B
Binaların ömrü uzar.
C
Yazın serin, kışın ise sıcak bir ortam elde edilir.
D
Duvarların iç yüzeylerinde terleme sonucu küflenme, siyah lekelenmeler veya boya kabarmaları oluşmaz.
Soru 10
Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi yenilenemez enerji kaynağıdır?

A
Rüzgar
B
Fosil yakıtlar
C
Güneş
D
Biokütle
Soru 11
Yalıtımda kullanılacak malzemenin seçiminde dikkat edilmesi gereken özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A
Ömrü
B
Yanmaya karşı direnci
C
CO2 salınımı
D
Maliyeti
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Maddeleri oluşturan tanecikler arasında boşluk fazla ise ısı iletimi yavaş olur.
B
Termoslar ısı iletimi sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
C
Binalara ısı yalıtımı yaptırmak, aile ve ülke ekonomisine büyük yarar sağlar.
D
Yalıtım için kullanılan bazı maddelerin yapısında hava vardır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön