6.Sınıf Ses ve Özellikleri Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Ses ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Ses, katı ortamlarda en hızlı, gaz ortamlarda ise en yavaş yayılır.
B
Sesin yayılma sürati ortamın yoğunluğu arttıkça azalır.
C
Ses havada saniyede ortalama 340 metre yol alır.
D
Bir kaynaktan çıkan ses, dalgalar hâlinde çevreye yayılır.
Soru 2
“Kendiliğinden ses üreten ve yayan ses kaynaklarına doğal ses kaynakları” denir. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır?

 

A
Piyano
B
Uçak
C
Korna
D
Rüzgar
Soru 3
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

A
Gürültüden korunmak için bina yapımında ses yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır.
B
Ses yalıtımında sert maddeler kullanılmalıdır.
C
Farklı maddeler sesi farklı soğururlar.
D
Sesin şiddetini bazı maddeler soğurarak azaltır.
Soru 4
Ses dalgası çarptığı ortamda enerjisini kaybeder ve ilerleyemez ise bu olaya ……………… denir. Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Sesin dağılması
B
Sesin karışması
C
Sesin soğrulması
D
Sesin yansıması
Soru 5
Yansımayı kullanan ses teknolojileri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Ultrason
B
Megafon
C
Sonar
D
Radar
Soru 6
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

A
Ses doğrusal yolla yayılır.
B
Ses yansımasına yankı denir.
C
Ses çıkaran bütün varlıklar ses kaynağıdır.
D
Ses her yönde yayılır.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi ses yalıtım malzemeleri arasında yer almaz?

A
Cam yünü
B
Örtü
C
Keçe
D
Sünger
Soru 8
“Ezgi, cam fanus içine çalar saat yerleştirip cam fanus içindeki havayı boşaltıyor ve saatin zilinin çalmasını bekliyor.” Buna göre Ezgi aşağıdakilerden hangisinin cevabını bulmaya çalışmaktadır?

 

A
Sesin boşlukta yayılıp yayılmayacağının
B
Çalar saatin çalışıp çalışmadığının
C
Sesin katılarda iyi yayıldığının
D
Çalar saatin ses kaynağı olup olmadığının
Soru 9
Ev, hastane, okul ve kütüphane gibi ortamlarda istenmeyen seslerden kurtulunur. Sinema, tiyatro, televizyon ve ses kayıt stüdyosu gibi mekânlarda uygun kullanım koşulları oluşturulabilir. Konser salonu, eğlence mekânları, düğün salonları vb. gürültünün çok olduğu yerlerde çevreye yayılan gürültüyü azaltılabilir. Yukarıda verilenlerden hangileri ses yalıtımında sağlanan faydalardandır?

A
II ve III
B
I ve II
C
I ve III
D
I – II – III
Soru 10
Ses ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Kaynağa yaklaştıkça şiddetli artar.
B
Tahta bir engel ile karşılaştığında emilir.
C
Dalgalar halinde yayılır.
D
Bir enerjidir.
Soru 11
Ses yansıması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Ses kaynağından çıkan ses dalgalarının, bir engele çarptıktan sonra tekrar geldiği ortama geri dönmesine sesin yansıması denir.
B
Sesin yansımasında ses dalgalarının çarptığı yüzey çok önemlidir.
C
Ses dalgası diğer dalgalar gibi madde ile etkileşmezler.
D
Çarptığı ortama göre sesimizde küçük değişikler olabilir.
Soru 12
Tahtada ders anlatan Ezgi, aynı sırada oturmakta olan Elif’in, Özkan’ın kulağına fısıltı ile bir şeyler söylediğini görüyor ama duyamıyor. Konuşulanları Ezgi’nin duyamamasının sebebi sesin hangi özelliği ile ilgilidir?

A
Yansıtması
B
Rezonansı
C
Şiddeti
D
Frekansı
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A
İnsan kulağı tarafından doğadaki tüm sesler işitilir.
B
Ses titreşim sonucu oluşur.
C
Doğal ve yapay olmak üzere iki çeşit ses kaynağı vardır.
D
Ses kaynağına yaklaştıkça sesin şiddeti artar.
Soru 14
Aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

 

A
Ses katılarda sıvı ve gazlara göre daha iyi yayılır.
B
Ses dalgalar halinde yayılır.
C
Sesin şiddeti ses kaynağından uzaklığa bağlıdır.
D
Ses boşlukta en iyi yayılır.
Soru 15
Akustik ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Akustik uygulamalarında özellikle sesin yansımasının kontrollü bir şekilde yapılması gereklidir.
B
Sinema, konser ve tiyatro salonları ya da cami gibi mekânların tasarım ve inşasında sesin kalitesi akustik bilimi sayesinde azaltılabilir.
C
Tarihi cami ve tiyatrolardaki mimari özellikler günümüzde teknolojinin yardımıyla daha da geliştirilmiştir.
D
Almanya’nın Dortmund şehrindeki Westfalenstadion Stadyumu dünyanın en iyi akustik mimari örneklerindendir.
Soru 16
Bir kaynaktan çıkan ses dalgaları herhangi bir madde ile karşılaştığında, üç farklı durum ortaya çıkabilir. Bu durumlar aşağıdakilerden hangisi değildir?

A
Ses engelleri yıkar.
B
Ses engel tarafından soğurulabilir.
C
Ses engele çarpıp yansıyabilir.
D
Ses engeli aşabilir.
Soru 17
Bir cam fanusun ortasına kapı zili konulmuştur. Kapı zilinin duyulmaması için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır? (Zil sudan etkilenmiyor.)

 

A
Cam fanusun içine hava verilmelidir.
B
Cam fanusun içindeki hava boşaltılmalıdır
C
Cam fanusun içi su ile doldurulmalıdır.
D
Cam fanusun etrafı beton ile kaplanmalıdır.
Soru 18
Dalgalar hâlinde yayılır. Bir enerji türüdür. Titreşim sonucu oluşur. Yukarıda verilenlerden hangileri ses ile ilgili bir özelliktir?

A
I – II – III
B
II ve III
C
I ve II
D
I ve III
Soru 19
“Boş bir odada konuşan Ezgi, sesinin gürültüye dönüştüğünü ve anlaşılmadığını fark ediyor.” Bu olay sesin hangi özelliğini gösterir?

A
Yankı
B
Frekans
C
Ses kirliliği
D
Rezonans
Soru 20
Aşağıda verilenlerden hangisi yapay ses kaynaklarındandır?

A
Hayvan sesleri
B
Araba motoru
C
Doğa sesleri
D
İnsan sesleri
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön