Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Su içerisinde kaşıkları birbirine vuran Ezgi, suyun dışındakinden farklı bir ses elde ediyor. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sesin havada daha yavaş yayılması
B
Suyun içerisinde sesin daha hızlı yayılması
C
Sesin yayıldığı ortamların birbirinden farklı olması
D
Suyun taneciklerinin birbirine yakın olması
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Farklı ses kaynakları, farklı ses üretir.
B
Sesin yayılabilmesi için maddesel ortama ihtiyaç vardır.
C
Sesin yayıldığı ortam sesi etkilemez.
D
Sesin yayıldığı ortam değiştirilirse ses farklı işitilir.
Soru 3
Aynı ortamda farklı kaynaklardan farklı sesler çıkar. Aşağıdakilerden hangisi aynı ortamda diğerlerinden daha farklı bir ses çıkmasına neden olur?  

 

A
Masanın üstündeki boş tencereye bıçakla vurmak.
B
Masanın üstündeki boş tencereye çatalla vurmak.
C
Masanın üstündeki boş tencereye kaşıkla vurmak.
D
Masanın üstündeki boş tencereye bardakla vurmak.
Soru 4
Metal bir çubukla su bardağı ile çay bardağına vurulunca farklı seslerin çıkmasının sebebi hangisidir?

A
Bardakların şekillerinin farklı olması.
B
Bardakların camdan yapılmış olması.
C
Çubuğun vurulma hızlarının farklı olması.
D
Çubuğun metal olması.
Soru 5
Suda taşları birbirine vurduğumuzda karadakinden farklı ses çıkması hangisiyle açıklanabilir?

A
Ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti azalır.
B
Ortamların farklı olması çıkan sesleri değiştirir
C
Farklı maddelerin çıkardıkları sesler de farklıdır.
D
Taşlar her yerde aynı sesi çıkarır.
Soru 6
Aynı anda yere düşen cam ve plastik bardağın farklı ses çıkarmasının sebebi hangisidir?

A
Yerin sert olması
B
Bardakların yapıldıkları maddelerin birbirinden farklı olması
C
Cam bardağın kırılması
D
Bardakların düşme hızlarının farklı olması
Soru 7
Metal kaşıklar ve tahta kaşıklar birbirine vuruluyor. Hepsinden farklı sesler çıktığı duyuluyor. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Tahta kaşıkların sesi yavaş iletmesi
B
Kaşıkları çarpma hızlarının farklı olması
C
Metallerin sesi hızlı iletmesi
D
Yapıldıkları maddelerin farklı olması
Soru 8
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ses titreşim sonucu oluşur.
B
Aynı ses kaynağı her ortamda aynı sesi çıkarır.
C
İnsan kulağı tarafından doğadaki tüm sesler işitilir.
D
Ses kaynağına yaklaştıkça sesin şiddeti artar.
Soru 9
Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Farklı ortamda bulunan aynı maddeler aynı sesi çıkarır.
B
Aynı ortamda bulunan bütün maddeler aynı sesi çıkarır.
C
Aynı ortamda bulunan farklı maddeler farklı sesler çıkarır.
D
Aynı ortamda aynı sesi çıkaran maddeler farklı ortamda farklı ses çıkarır.
Soru 10
Hava ortamında metal kaşıkları birbirine vurarak çıkardığınız sesin su ortamındakinden daha farklı olmasının sebebi hangisidir?

A
Farklı ortamlarda sesin farklı çıkması.
B
Farklı ortamlarda sesin farklı yayılması.
C
Farklı ortamlarda sesin farklı yankılanması.
D
Farklı ortamlarda sesin farklı duyulması.
Soru 11
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ses doğrusal yolla yayılır.
B
Katılarda ses gazlardan daha hızlı yayılır.
C
Ses çıkaran bütün varlıklar ses kaynağıdır.
D
Ses her yönde yayılır.
Soru 12
Aşağıdaki seslerden hangisi hava ortamında diğerlerinden farklı duyulur?

A
Ses kaynağına yakın olduğumuzda duyulan sesler.
B
Davula vurulduğunda oluşan ses.
C
Cam bardağa vurulunca çıkan sesler.
D
Evin duvarına kulağımızı dayadığımızda duyulan ses.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön