Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Gürültüden korunmak için bina yapımında ses yalıtım malzemeleri kullanılmalıdır.
B
Katı maddelerin molekül yoğunluğu arttıkça ses yalıtım özelliği de artar.
C
Farklı maddeler sesi farklı soğururlar.
D
Sesin şiddetini bazı maddeler soğurarak azaltır.
Soru 2
Ses ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Kaynağa yaklaştıkça şiddetli artar.
B
Tahta bir engel ile karşılaştığında emilir.
C
Bir enerjidir.
D
Dalgalar halinde yayılır.
Soru 3
Aşağıda ses ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
Ses dairesel dalgalar halinde yayılır.
B
Ses maddenin içerisindeki taneciklerin titreşimleriyle gerçekleşir.
C
Kaynağından çıkan ses tek yöne yayılır.
D
Sesin yayılması sadece maddesel ortamda gerçekleşir.
Soru 4
Doğal ses kaynakları kendiliğinden ses üretir ve yayarlar. Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır?

A
Gitar
B
Uçak
C
Rüzgar
D
Radyo
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi sesin gazlarda yayıldığına örnek gösterilemez?

A
Kafesteki papağanın sesimizi taklit etmesi.
B
Vadide bağırdığımızda yankı oluşması.
C
Sınıfta oluşan seslerin koridorda duyulması.
D
Balıkçıların sonar adı verilen cihazla sürülerin yerini bulması.
Soru 6
Boş bir odada bağıran Ezgi, sesinin duvarlar arasında gidip geldiğini işitiyor. Bu olaya ne ad verilir?

A
Yankı
B
Rezonans
C
Frekans
D
Ses kirliliği
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa sesin yayılması engellenir?

A
Ses kaynağını sessiz bir ortama yerleştirmek.
B
Ses kaynağını kalın duvar içerisine yerleştirmek.
C
Ses kaynağını soğutmak
D
Ses kaynağının etrafındaki maddesel ortamı kaldırmak
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi sesin katılarda yayıldığının bir kanıtıdır?

A
Kulağımızı sıraya dayayıp öbür ucundaki tıkırtıyı duymamız.
B
Güneş'te meydana gelen patlamaların Dünya'ya gelmemesi.
C
Gemilerde sonar cihazının kullanılması.
D
Gök gürültüsünün şimşekten sonra gelmesi.
Soru 9
Cam bir fanusun içine yerleştirilen çalar saatin sesinin duyulmaması için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?

A
Cam fanusun etrafı beton ile kaplanmalıdır.
B
Cam fanusun içindeki hava boşaltılmalıdır.
C
Cam fanusun içi su ile doldurulmalıdır.
D
Cam fanusun içine hava verilmelidir.
Soru 10
Sesin gazlarda da yayıldığına aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilebilir?

A
Plastik bardaklardan telefon yapılması
B
Su içerisinde birbirine vurulan taşların ses oluşturması
C
Demir yolu raylarında treninin sesinin duyulması.
D
Televizyonda film izlerken sesi duymamız
Soru 11
Sesin yayılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Ses katılarda sıvı ve gazlara göre daha iyi yayılır.
B
Sesin şiddeti ses kaynağından uzaklığa bağlıdır.
C
Ses boşlukta en iyi yayılır.
D
Sesin yayılma hızı her ortamda farklıdır.
Soru 12
Sokaktan geçen araçların çıkardığı ses odamızda duyulmaktadır, bu olay sırasında ses hangi ortamlardan geçerek bize ulaşır?

A
Gaz - Katı - Gaz
B
Katı - Gaz - Katı
C
Katı - Gaz
D
Gaz - Gaz - Katı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön