6.Sınıf Solunum Sistemi Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Havadaki gerekli gazları hücrelere ulaştırmak ve atık gazları vücut dışına atmak için bir araya gelmiş sisteme ne denir?

A
Solunum sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Boşaltım sistemi
Soru 2
Soluk borusu akciğere doğru iki kola ayrılır. Bu kollara ne ad verilir?

A
Bronş
B
Bronşçuk
C
Alveol
D
Soluk borusu
Soru 3
“Yutaktan geçen havayı soluk borusuna iletir. Ayrıca burada ses telleri bulunur. Buradan geçen havanın ses tellerini titreştirmesi sonucunda ses oluşur.”
Yukarıdaki anlatım aşağıdaki organlardan hangisine aittir?

A
Soluk borusu
B
Alveol
C
Burun
D
Gırtlak
Soru 4
“Bütün canlılar, vücut yapılarına uygun şekilde nefes alır. Vücudunuz milyarlarca hücreden oluşur. Bu hücrelerin her biri, havadaki oksijene ihtiyaç duyar. Bu durumda vücut dışındaki havanın, hücrelere ulaştırılması gerekir. Ayrıca bu hücrelerde oluşan atık, karbondioksit gazının dışarı atılması gerekir. Bu görevi akciğerler, soluk borusu, bronşlar, bronşçuklar ve alveolden oluşan sistem gerçekleştirir. Diyafram ve kaburgalar arasındaki kaslar da bu görevde yardımcı olur.”
Yukarıdaki anlatım vücudumuzdaki sistemlerden hangisi ile ilgilidir?

A
Solunum sistemi
B
Boşaltım sistemi
C
Dolaşım sistemi
D
Sindirim sistemi
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından birisi değildir?

A
Diyafram
B
Göğüs kafesi
C
Kalp
D
Akciğerler
Soru 6
“Hücrelerde oluşan atık karbondioksit gazı kan yoluyla akciğerlere gelir. Akciğerlerde dışarıdan gelen oksijen burada karbondioksit ile yer değiştirir. Oksijenle zenginleşen kan, tekrar hücrelere gitmek üzere akciğerden ayrılır.” Yukarıdaki anlatım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Alveol
B
Bronş
C
Trake
D
Diyafram
Soru 7
Diyaframın çalışması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Diyafram, kasılarak düzleştiğinde iç hacim genişler. Bu konumda nefes vermiş oluruz.
B
Diyafram gevşeyerek tekrar kubbeleştiğinde iç hacim daralır. Bu durumda içerideki hava dışarı doğru itilmiş olur.
C
İç hacmin genişlemesiyle akciğerde boşluk oluşur. Oluşan boşluğu doldurmak üzere akciğerlere hava girişi olur.
D
Diyafram, içeri doğru kubbe durumundayken akciğerlerin, iç hacmi küçüktür.
Soru 8
Soluk borusu akciğerlerin içine girdikten sonra birçok dala ayrılır. Gittikçe incelen bu dallara ne ad verilir?

A
Diyafram
B
Alveol
C
Bronş
D
Bronşçuk
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisinde solunuma yardımcı organlar birlikte verilmiştir?

A
Diyafram – göğüs kafesi
B
Bronş - bronşçuk
C
Alveol - bronş
D
Soluk borusu - burun
Soru 10
“Vücuda hava giriş çıkışının yapıldığı yerdir. Buradaki kıllar havayla gelen toz parçalarını tutar. Buradan geçerken havanın sıcaklığı vücut sıcaklığına uyumlu hâle getirilir.” Yukarıda görevi ve çalışması anlatılan solunum organı hangisidir?

A
Burun
B
Soluk borusu
C
Ağız
D
Gırtlak
Soru 11
” Havanın akciğerlere iletilmesini sağlar. Halka şeklinde kıkırdaklardan oluşur. İç kısmı kaygan ve yapışkan sıvı üreten bir zarla kaplıdır. Bu zar toz ve mikropları tutar. Burada tutulan yabancı maddeler vücuttan dışarı balgam olarak atılır.” Yukarıdaki anlatım solunum siteminin hangi organı ile ilgilidir?

A
Soluk borusu
B
Yutak
C
Gırtlak
D
Burun
Soru 12
Alveollerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Kılcal damarlar ile alveoller arasında gaz alışverişi gerçekleşir.
B
Kılcal damarlarla Karbondioksit gazı, damarlardaki kandan alveollere geçer.
C
Aynı zamanda alveolden oksijen de damarlara geçerek damarlardaki kana karışır.
D
Havanın solunum sisteminde ulaştığı ilk yerdir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön