6.Sınıf Solunum Sistemi Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Vücuda hava giriş çıkışının yapıldığı yerdir. Buradaki kıllar havayla gelen toz parçalarını tutar. Buradan geçerken havanın sıcaklığı vücut sıcaklığına uyumlu hâle getirilir.” Yukarıda görevi ve çalışması anlatılan solunum organı hangisidir?

A
Gırtlak
B
Ağız
C
Burun
D
Soluk borusu
Soru 2
Soluk borusu akciğerlerin içine girdikten sonra birçok dala ayrılır. Gittikçe incelen bu dallara ne ad verilir?

A
Diyafram
B
Alveol
C
Bronş
D
Bronşçuk
Soru 3
Alveollerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Aynı zamanda alveolden oksijen de damarlara geçerek damarlardaki kana karışır.
B
Kılcal damarlarla Karbondioksit gazı, damarlardaki kandan alveollere geçer.
C
Havanın solunum sisteminde ulaştığı ilk yerdir.
D
Kılcal damarlar ile alveoller arasında gaz alışverişi gerçekleşir.
Soru 4
“Hücrelerde oluşan atık karbondioksit gazı kan yoluyla akciğerlere gelir. Akciğerlerde dışarıdan gelen oksijen burada karbondioksit ile yer değiştirir. Oksijenle zenginleşen kan, tekrar hücrelere gitmek üzere akciğerden ayrılır.” Yukarıdaki anlatım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Trake
B
Bronş
C
Diyafram
D
Alveol
Soru 5
” Havanın akciğerlere iletilmesini sağlar. Halka şeklinde kıkırdaklardan oluşur. İç kısmı kaygan ve yapışkan sıvı üreten bir zarla kaplıdır. Bu zar toz ve mikropları tutar. Burada tutulan yabancı maddeler vücuttan dışarı balgam olarak atılır.” Yukarıdaki anlatım solunum siteminin hangi organı ile ilgilidir?

A
Soluk borusu
B
Burun
C
Gırtlak
D
Yutak
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisinde solunuma yardımcı organlar birlikte verilmiştir?

A
Alveol - bronş
B
Diyafram – göğüs kafesi
C
Soluk borusu - burun
D
Bronş - bronşçuk
Soru 7
Havadaki gerekli gazları hücrelere ulaştırmak ve atık gazları vücut dışına atmak için bir araya gelmiş sisteme ne denir?

A
Dolaşım sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Solunum sistemi
D
Boşaltım sistemi
Soru 8
Diyaframın çalışması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Diyafram gevşeyerek tekrar kubbeleştiğinde iç hacim daralır. Bu durumda içerideki hava dışarı doğru itilmiş olur.
B
Diyafram, içeri doğru kubbe durumundayken akciğerlerin, iç hacmi küçüktür.
C
Diyafram, kasılarak düzleştiğinde iç hacim genişler. Bu konumda nefes vermiş oluruz.
D
İç hacmin genişlemesiyle akciğerde boşluk oluşur. Oluşan boşluğu doldurmak üzere akciğerlere hava girişi olur.
Soru 9
“Bütün canlılar, vücut yapılarına uygun şekilde nefes alır. Vücudunuz milyarlarca hücreden oluşur. Bu hücrelerin her biri, havadaki oksijene ihtiyaç duyar. Bu durumda vücut dışındaki havanın, hücrelere ulaştırılması gerekir. Ayrıca bu hücrelerde oluşan atık, karbondioksit gazının dışarı atılması gerekir. Bu görevi akciğerler, soluk borusu, bronşlar, bronşçuklar ve alveolden oluşan sistem gerçekleştirir. Diyafram ve kaburgalar arasındaki kaslar da bu görevde yardımcı olur.” Yukarıdaki anlatım vücudumuzdaki sistemlerden hangisi ile ilgilidir?

A
Dolaşım sistemi
B
Sindirim sistemi
C
Boşaltım sistemi
D
Solunum sistemi
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından birisi değildir?

A
Akciğerler
B
Göğüs kafesi
C
Diyafram
D
Kalp
Soru 11
Soluk borusu akciğere doğru iki kola ayrılır. Bu kollara ne ad verilir?

A
Soluk borusu
B
Alveol
C
Bronşçuk
D
Bronş
Soru 12
“Yutaktan geçen havayı soluk borusuna iletir. Ayrıca burada ses telleri bulunur. Buradan geçen havanın ses tellerini titreştirmesi sonucunda ses oluşur.” Yukarıdaki anlatım aşağıdaki organlardan hangisine aittir?

A
Burun
B
Gırtlak
C
Soluk borusu
D
Alveol
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön