TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilenlerden hangisi hidroelektrik enerjinin faydalarından birisi değildir?

A
İşletme bakım giderlerinin düşüktür.
B
Uzun ömürlü değildir.
C
Yenilenebilir kaynak olan sudan enerji elde edilmektedir.
D
Atmosfere zehirli gazlar vermemektedir.
Soru 2
Dünyamızı saran gazların dünyamızdan yansıyan güneş ışınlarını tutarak dünyanın ısınmasına neden olması olayına ne denmektedir?

A
Sera etkisi
B
Asit yağmurları
C
Küresel ısınma
D
Çevresel kirlilik
Soru 3
Rüzgar enerjisi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Rüzgâr tribünleri kullanılarak temiz hava elde edilir.
B
Rüzgâr enerjisinin kaynağı da Güneş’tir.
C
Enerji çeşidi yenilenebilir ve temiz bir enerjidir.
D
Ülkemizin en çok rüzgâr alan yerlerinden birisi de İzmir’de bulunan Alaçatı’dır
Soru 4
Aşağıda verilen yakıtlardan hangisi katı yakıttır?

A
Linyit
B
Petrol
C
Mazot
D
LPG
Soru 5
Aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarından birisidir?

A
Güneş
B
Plütonyum
C
Uranyum
D
LPG
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Gaz yağı, sıvı yakıtlara örnektir.
B
Yandığında çevresine ısı veren maddeler, “yakıt” olarak adlandırılır.
C
Şofben ya da kombiler kesinlikle banyoya yerleştirilmelidir.
D
Doğal gaz, çevreye en az zarar veren fosil yakıttır.
Soru 7
Yeraltı sularının magma veya erimiş kayalar tarafından ısıtılmasıyla oluşan enerji çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Biokütle enerjisi
B
Güneş enerjisi
C
Hidroelektrik enerji
D
Jeotermal enerji
Soru 8
Aşağıda verilenlerden hangisi fosil yakıtların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden birisi değildir?

A
Faranjit
B
Cilt hastalıkları
C
Kanser
D
Göçler
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın neden olduğu olaylardan birisi değildir?

A
Ekosistem değişir.
B
Sel ve fırtına gibi doğal afetler azalır.
C
Deniz seviyesi yükselir.
D
İklimler değişir.
Soru 10
Petrolden üretilen aşağıdaki yakıtlardan hangisi sıvı yakıtlar arasında yer almaz?

A
Gaz yağı
B
Mazot (motorin)
C
Benzin
D
LPG
Soru 11

I – Gaz hâlinde bulunan en önemli fosil yakıt, doğal gazdır.

II – Doğalgaz havadan daha hafif, renksiz ve kokusuzdur.

III – Doğal gaz, petrolün bulunduğu yerlere yakın bölgelerden çıkarılır.

IV – Doğal gaz sızıntısı zehirlenmelere hatta ölümlere sebep olmaktadır.

Doğalgaz ile verilen yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

A
II – III – IV
B
I – III – IV
C
I – II – III
D
I – II – III – IV
Soru 12
Soba zehirlenmesinden korunmak amacıyla aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

A
Sobada yakıtı üstten tutuşturmalıyız.
B
Soba yanarken kömür ilavesi yapmamalıyız.
C
Evimizin içerisine gaz dedektörü taktırmalıyız.
D
Lodoslu havalarda sobayı kullanmalıyız.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön