6. Sınıf Yoğunluk Nedir? Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yoğunluğu 3 g / cm3 olan 120 cm3 maddenin kütlesi kaç g’dır?  
A
240 g
B
40 g
C
360 g
D
320 g
Soru 2
Aşağıda verilen maddelerden hangisinin yoğunluğu daha fazladır?    
A
Demir
B
Kurşun
C
Bakır
D
Altın
Soru 3
Su ve buz aynı maddenin farklı fiziksel hâlleridir. Su ve buzun yoğunluğu için aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olur?      
A
Suyun yoğunluğu buza dönüşürken artar.
B
İkisini de yoğunluğu eşittir.
C
Buzun yoğunluğu daha fazladır.
D
Suyun yoğunluğu daha fazladır.
Soru 4
Kütlesi 900 g olan silindir şeklindeki bir cismin yapıldığı maddenin yoğunluğu 6 g/cm3’tür. Bu cismin hacmini kaç cm3’tür?      
A
150 cm3
B
300 cm3
C
100 cm3
D
200 cm3
Soru 5
Kütlesi 600 g olan küp şeklindeki bir cismin hacmi 150 cm3 tür. Bu küpün yapıldığı maddenin yoğunluğunu kaç g / cm3 olur?  
A
5 g / cm3
B
4 g / cm3
C
3 g / cm3
D
6 g / cm3
Soru 6
Yoğunlukla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?      
A
Yoğunluk; kütle maddenin hacmine bölünerek hesaplanır.
B
Maddelerin kütlesi arttıkça yoğunluğu da artar.
C
Bir maddenin birim hacminin kütlesi ne kadar fazla ise cismin yoğunluğu da o kadar fazladır.
D
Yoğunluk maddelerin ayırt edici özelliklerindendir.
Soru 7
Yoğunluk terimi ile aynı anlama gelen sözcük hangisidir?    
A
Atom
B
Özkütle
C
Hacim
D
Kütle
Soru 8
Yoğunluğu 4 g / cm3 olan 100 g maddenin hacmi kaç cm3 ‘tür?    
A
40 cm3
B
5 cm3
C
25 cm3
D
4 cm3
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi yoğunluk birimi olarak kullanılır?    
A
m3/ kg
B
g/m3
C
kg/m3
D
kg/cm3
Soru 10
Kütlesi 150 g ve hacmi 300 cm3 olan cismin yoğunluğu kaç g/cm3’tür?    
A
2 g / cm3
B
0,5 g / cm3
C
5 g / cm3
D
50 g / cm3
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi yoğunluk teriminin tanımıdır?    
A
Bir maddenin birim hacminin kütlesidir.
B
Bir maddenin molekül yapısıdır.
C
Bir maddenin sahip olduğu enerji miktarıdır.
D
Bir maddenin kütle ve hacim ölçüsüdür.
Soru 12
Aşağıdaki maddelerden hangisinin yoğunluğu diğerlerinden fazladır?      
A
Demir
B
Sünger
C
Taş
D
Ahşap
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön