6.Sınıf 8.Ünite Yer Kabuğu Nelerden Oluşur? Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yer altı sularıyla ilgili;
 1. Sıcak veya soğuk olabilir,
 2. Sıcak olanlar genellikle şifalıdır,
 3. Maden suları ve kaynak suları aynı özelliklere sahiptir, bilgilerden hangileri doğrudur?

 

A
Yalnız 1
B
1 ve 2
C
Yalnız 3
D
2 ve 3
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi erozyonu artıran nedenlerden biridir?

A
Ormanların arttırılması
B
Taraçalama yapılması
C
Tarım alalarının eğime dik sürülmesi
D
Arazi eğiminin fazla olması
Soru 3
 1. Ormanlar zarar görür.
 2. Toprağın verimini düşürür.
 3. Toprak aşınarak sulara karışır.
Yukarıdakilerden hangileri erozyon sonucunda oluşur?

A
2 ve 3
B
1 ve 3
C
1, 2 ve 3
D
1 ve 2
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisinin fosil olarak bulunma olasılığı en azdır?

A
Solucan
B
Balık kılçığı
C
Köpek balığı dişi
D
Gergedan boynuzu
Soru 5
“Yer altı suları yer kabuğunun bazı bölgelerinde geçirimsiz olan tabakalar arasında birikir. Bu bölgelerdeki suyu yeryüzüne çıkarmak için geçirimsiz tabaka sondaj yapılarak delinir.” Yukarıdaki ifadeler bir öğrencinin “Yer Kabuğu Nelerden Oluşur?” ünitesi hakkında hazırladığı bir sunumdan alınmıştır. Buna göre bu açıklamalar aşağıdaki seçeneklerden hangisine aittir?

A
Kaynak
B
Artezyen
C
Göl
D
Ilıca
Soru 6
Erozyonu önlemede aşağıdakilerden hangisi bireysel sorumluluğa girer?

A
Gelir elde etme amacı ile ağaç yetiştirmek
B
Hava kirliliğini önlemeye çalışmak
C
Konuyla ilgili bilgi sahibi olmak
D
Hayvancılık yapmak
Soru 7
Genellikle kristalli ve tabakalı yapıya sahibim. Üst üste tabakalar hâlinde bulunurum. Bünyemde canlı kalıntılarına rastlayabilirsiniz. Özelliklerini anlatan bu kayaç çeşidi seçeneklerde verilenlerden hangisidir?

A
Maden kömürü
B
Şist
C
Granit
D
Obsidyen
Soru 8
Su döngüsüyle ilgili olarak;
 1. Yer altı suları su döngüsüne katılmaz,
 2. Su yeryüzünde sadece sıvı ve katı hâlde bulunur,
 3. Su döngüsünün gerçekleşmesi için güneş enerjisi gereklidir.
İfadelerinden hangisi veya hangileri yanlıştır?

A
1 ve 2
B
Yalnız 3
C
1 ve 3
D
Yalnız 1
Soru 9
Yer kabuğunda oluşan hareketler, sıcaklık farklılıkları ve diğer bazı etkenler zaman içerisinde kayaçların başka kayaç türlerine dönüşmesine sebep olur. Buna göre aşağıdaki dönüşümlerden hangileri doğrudur?
 1. Magmatik kayaç tortul kayaca
 2. Tortul kayaç başkalaşım kayacına
 3. Başkalaşım kayacı magmatik kayaca

 

A
2 ve 3
B
1 ve 2
C
1, 2 ve 3
D
1 ve 3
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi ekonomik değeri olan kayaçlara verilen isimdir?

A
Kayaç
B
Altın
C
Değerli taş
D
Maden
Soru 11
Aşağıdaki kayaçlardan hangisi magmanın soğuyarak katılaşması ile oluşur?
 1. Magmatik
 2. Tortul
 3. Başkalaşım

 

A
1-2
B
Yalnız 2
C
1-3
D
Yalnız 1
Soru 12
Yanda fotoğrafı verilen fosil hakkında öğrencilerin yaptıkları yorumlardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
 1. Nesli tükenmiş ya da eski zamanlarda yaşamış bir canlıdır.
 2. Bulunduğu bölgenin geçmişteki iklim şartlarının nasıl olduğu hakkında bilgi verir.
 3. Beslenme davranışlarını ve yaşam biçimini öğrenebiliriz.

 

A
2 ve 3
B
Yalnız 3
C
Yalnız 1
D
1, 2 ve 3
Soru 13
Bazı nehirler çok su taşır. Fakat aynı oranda toprak taşımaz. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden biri olabilir?

A
Nehir çevresinde yeterli bitki örtüsünün bulunmaması
B
Nehir yatağının çevresinin ormanlarla kaplı olması
C
Nehir yatağının eğiminin fazla olması
D
Bölgeye düşen yağmur damlacıklarının küçük olması
Soru 14
Tarıma en elverişli olan toprak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kireçli toprak
B
Killi toprak
C
Humuslu toprak
D
Kumlu toprak
Soru 15
 1. Küçük tanelidir.
 2. Alüminyum, demir gibi bazı metalleri içerir.
 3. Asitlerden etkilenmez.
Yukarıda sıralanan özellikler hangi toprak çeşidine aittir?

A
Kireçli toprak
B
Killi toprak
C
Kumlu toprak
D
Humuslu toprak
Soru 16
Tortul kayaçlarda pek çok fosile rastlanmasının sebebi nedir?

A
Tortul kayaçların çok eski olmaması
B
Tortul kayaçların sadece yer kabuğunun yüzeyinde bulunması
C
Organizmaların sadece tortul kayaçların bulunduğu bölgelerde yaşaması
D
Organizmaların tortul kayaçların içinde korunabilmesi
Soru 17
“Jeotermal kaynak suları magmaya yakın yerlerden ısınarak yeryüzüne ulaşır ve içinde çözünmüş hâlde mineral ve gaz bulunur. Bu sebeple………………………” cümlesini tamamlayan uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kimyasal madde ve mineral üretiminde kullanılmaz.
B
Mineral içeren içme suyu üretiminde kullanılmaz.
C
Elektrik elde etmede kullanılmaz.
D
Sulama amaçlı kullanılmaz.
Soru 18
Aşağıdaki kayaçlardan hangisi kömür, petrol, doğal gaz gibi yakıtlara verilen isimdir?

A
Mineral
B
Kayaç
C
Fosil yakıt
D
Doğal anıt
Soru 19
 1. İshak Paşa Sarayı
 2. Ağrı Dağı
 3. Bitki fosili
 4. Malabadi Köprüsü
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğal anıt değildir?

A
Yalnız 2
B
1 ve 3
C
Yalnız 1
D
1 ve 4
Soru 20
 1. Doğal anıtlardan bazıları insan eli ile yapılmıştır.
 2. Doğal anıtlar tüm insanlığa aittir.
 3. Bazı ağaçlar da doğal anıt olarak nitelendirilebilir.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A
1 ve 3
B
1, 2 ve 3
C
2 ve 3
D
1 ve 2
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön