6.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bilimsel araştırma basamağının ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Araştırmanın konusu belirlenir.
B
Kaynaklar belirlenir.
C
Varsayımlarda bulunulur.
D
Problem çözülür.
Soru 2
Aşağıdaki yargılardan hangisi bir olgudur?

A
Okumak kadar eğlenceli bir iş yoktur.
B
En güzel şehir İstanbul'dur.
C
Türkiye'nin başkenti Ankara'dır.
D
Konya kadar dinlendirici bir şehir daha görmedim.
Soru 3
Dünyanın ortasından geçtiği varsayılan dünyamızı iki eşit parçaya ayıran çizgiye ne ad verilir?

A
Paralel
B
Meridyen
C
Ekvator
D
Dönence
Soru 4
Meridyenlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Bütün meridyenlerin boyları birbirine eşittir.
B
Bütün meridyenler kutuplarda birleşirler.
C
Toplam 360 meridyen vardır.
D
Ardışık iki meridyen arasındaki yerel saat farkı 5 dakikadır.
Soru 5
Paralellerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Toplam 90 paralel bulunur.
B
Paraleller doğu - batı doğrultusunda uzanırlar.
C
Ardışık iki paralel arası uzaklık yaklaşık olarak 111 km dir.
D
Paraleller birbirleriyle kesişmezler, birleşmezler.
Soru 6
Aynı meridyen üzerinde bulunan X ve Y noktaları arasındaki uzaklık 4884 km’dir. X noktası Ekvator üzerinde olduğuna göre, Y noktası hangi paralel dairesi üzerinde yer alır?

A
42
B
44
C
46
D
48
6 numaralı soru için açıklama 
Y’nin hangi paralel üzerinde olduğunu bulmak için 4884 km’lik uzaklık 111 km’ye bölünür (4884:111) ve 44˚ bulunur.
Soru 7
20. Doğu meridyeni üzerindeki X noktasında yerel saat 18.00 iken 50. doğu meridyeninde yer alan Y noktasının yerel saati kaçtır?

A
20.30
B
20.00
C
19.30
D
19.00
7 numaralı soru için açıklama 
Meridyenler başlangıç boylamına göre aynı yönde oldukları için çıkarma işlemi yapılır. Meridyen farkı = 50 - 20 = 30 meridyen Zaman farkı = 4 *30 = 120 dakika yani 2 saat olur. Y noktası X noktasına göre daha doğuda olduğu için yerel saati ileridir. Y'nin yerel saati = 18.00 + 2.00 = 20.00 olur.
Soru 8
Parayı bulan Anadolu Medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bizanslılar
B
Asurlular
C
Sümerler
D
Lidyalılar
Soru 9
Göktürklere ait en önemli destan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gılgamış
B
Ergenekon
C
Yaratılış
D
Desaro
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi görüşün özelliklerinden biridir?

A
Herkes tarafından kabul edilir.
B
Değişme göstermez.
C
Doğruluğu ispatlanabilir.
D
Kişiden kişiye farklılık gösterir.
Soru 11
Tekerleği bulan ve ilk kullanan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hititler
B
Lidyalılar
C
Sümerler
D
Artuklular
Soru 12
İklim aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili değildir?

A
Bitki örtüsü
B
Yerleşim
C
Tarım
D
Dağların uzanış şekli
Soru 13
1563 yılı kaçıncı yüzyıldadır?

A
14
B
15
C
16
D
17
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi görüş bildirir?

A
Türkiye'nin en büyük gölü Van Gölü'dür.
B
Sinema tiyatrodan daha eğlencelidir.
C
Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.
D
Türkiye'nin başkenti Ankara'dır.
Soru 15
Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nin açılması hangi bilimin gelişmesine katkı sağlamıştır?

A
Fen bilimlerinin
B
Tıp bilimlerinin
C
Sosyal bilimlerin
D
Matematik bilimlerinin
Soru 16
Ülkemizin bulunduğu yerin paralel ve meridyen değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
36-42 doğu meridyenleri , 26-45 doğu meridyenleri
B
36-42 kuzey paralelelleri , 26-45 doğu meridyenleri
C
26-42 kuzey paralelelleri , 36-42 doğu meridyenleri
D
32-45 doğu meridyenleri , 36-42 doğu meridyenleri
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisinin çevre kirliliğine neden olmaz?

A
Plansız yerleşme
B
Denize dökülen atıklar
C
Fabrikalar
D
Ormanlar
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifade değildir?

A
Bir olayın birden çok nedeni ve sonucu olabilir.
B
Görüşler her zaman kesinlik içerir.
C
Doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmış ve herkes tarafından kabul edilen bilgilere olgu denir.
D
Sorunlarımızın çözümünde haklarımızı kullanırız.
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimler arasında yer almaz?

A
Tarih
B
Arkeoloji
C
Coğrafya
D
Kimya
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi sorumluluklarını bilen bir Türk vatandaşının yapacağı faaliyetlerden biri değildir?

A
Faturalarını gününde ödemek
B
Vergi Vermek
C
Seçme ve seçilme hakkını kullanmak
D
Askerlik yapmaktan kaçmak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön