6.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Belirli bir grubun bir ülkeyi yönetmesiyle ortaya çıkan yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cumhuriyet
B
Monarşi
C
Teokrasi
D
Oligarşi
Soru 2
Ülkemizde en çok üretilen tahıl aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mısır
B
Buğday
C
Arpa
D
Pirinç
Soru 3
Tarihte Türk adı ile kurulan ilk devlet hangisidir?

A
Osmanlı Devleti
B
Türkiye
C
Göktürkler
D
Selçuklular
Soru 4
İlk Türk Devletleri’nde yazısız olan kurallara ne ad verilirdi?

A
kanun
B
yasa
C
töre
D
otağ
Soru 5
Ülkemizde aşağıda verilen iklim tiplerinden hangisi görülmez?

A
Karadeniz iklimi
B
Akdeniz iklimi
C
Karasal iklimi
D
Çöl iklimi
Soru 6
Eski Türklerde hükümdara yönetme yetkisini Tanrı tarafından verildiği inancı vardı. Bu inanca ne denir?

A
Otağ
B
Töre
C
Kut
D
Kağan
Soru 7
Her meridyen arasında 4 dakika zaman farkı vardır.buna göre Türkiye’nin en doğusu ile en batısı arasında zaman farkı kaç dakikadır?

A
45
B
60
C
68
D
76
7 numaralı soru için açıklama 
En batı Gökçeada 26 derece doğu En doğu Iğdır 45 derece doğu Her meridyen arası zaman farkı 4 dk. ise toplam 19*4=76 dak.
Soru 8
Uygurlar diğer Türk topluluklarından farklı olarak şehirler kurmuş, tarım ve sanatla uğraşmışlardır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A
Hayvancılıkla uğraşmaları
B
Yerleşik hayata geçmeleri
C
Sanatla uğraşmaları
D
Savaşçı olmaları
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin özel konumunun sonuçları arasında yer almaz?

A
Üç tarafı denizlerle çevrilidir ve yeryüzü şekilleri çeşitlidir.
B
Yükselti batıdan doğuya doğru gidildikçe artmaktadır.
C
Doğu - batı istikametinde 76 dakika yerel saat farkı bulunur.
D
Dünya’da en fazla petrol çıkaran ülkelere komşudur.
Soru 10
Kutadgu Bilig adlı kitabın yazarı kimdir?

A
Oğuz Kaan
B
Gazneli Mahmut
C
Yusuf Has Hacib
D
Alparslan
Soru 11
Bir yerin enlem ve boylamlar yardımıyla belirtilen konumuna ne ad verilir?

A
meridyen
B
özel konum
C
matematik konum
D
paralel
Soru 12
Türkiye’de ulusal saat hangi ilimizden geçen meridyen esas alınarak kabul edilmiştir?

A
İzmir
B
İstanbul
C
İzmit
D
Konya
Soru 13
10º Batı Meridyeninde yerel saat 20:00 iken 20º Doğu Meridyeninde yerel saat kaçtır?

A
18.00
B
20.00
C
22.00
D
23.00
13 numaralı soru için açıklama 
İki merkez de farklı yarı kürelerde olduğu için zaman farkını hesaplarken her ikisinin değeri toplanacaktır. 10º Doğu Meridyeni daha doğuda olduğu içinde 10º Batı Meridyeninin yerel saatine eklenecektir. 10 + 20 = 30 (meridyen farkı) 30 x 4 = 120 dakika = 2 saat (zaman farkı) 20:00 + 02:00 = 22:00 olarak bulunur.
Soru 14
150º Doğu Meridyeninde yerel saat 18:00 olduğunda 50º Batı Meridyeninde yerel saat kaçtır?

A
22.40
B
10.30
C
6.50
D
04.40
14 numaralı soru için açıklama 
Verilen değerler iki farklı yarım kürededir. Biliyorsunuz eğer yarım küreler aynı ise büyük olandan küçük olan çıkarılarak meridyen farkı bulunur. Farklı ise toplanır. Burada meridyen farkını bulmak için toplama işlemi yapıyoruz. 150 + 50 = 200 (meridyen farkı) 200 x 4 = 800 dakika = 13 saat 20 dakika (zaman farkı) 18:00 - 13:20 = 4:40 olur.
Soru 15
Meridyenlerle ilgili verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

A
Meridyenler kuzey - güney doğrultusunda uzanır.
B
Toplam 180 meridyen vardır.
C
Bütün meridyenler kutuplarda birleşirler.
D
Ardışık iki meridyen arasındaki yerel saat farkı 4 dakikadır.
Soru 16
Ekvator’a paralel olarak çizildiği varsayılan hayali çemberlere ne ad verilir?

A
enlem
B
ekvator
C
paralel
D
meridyen
Soru 17
Paralellerle ilgili verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

A
En büyük paralel dairesi meridyendir.
B
Toplam 180 paralel bulunur.
C
Paraleller doğu - batı doğrultusunda uzanırlar.
D
Başlangıç paraleli Ekvator’dur.
Soru 18
Dünyanın her yerinde gece ve gündüzün eşit olduğu tarihler aşağıdakilerden hangisidir?

A
23 Mart ve 23 Eylül
B
21 Mart ve 23 Eylül
C
21 Nisan ve 21 Haziran
D
20 Mart ve 25 Aralık
Soru 19
Dünyanın günlük hareketi sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A
Gece-gündüz
B
Mevsimler
C
Aylar
D
Saat farkları
Soru 20
1. Göç

2. Türeyiş

3. Bozkurt

4. Oğuz Kağan

Yukarıdaki destanlardan hangileri Uygurlara aittir?

A
2-3
B
1-2
C
2-4
D
1-2-3
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön