6.Sınıf 1.Ünite Sosyal Bilgiler Biz ve Değerlerimiz Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I- Altıgen II- Boylam III- Cumhuriyet IV- Fotosentez Yukarıda verilenler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A
Görüş
B
Kavram
C
Genelleme
D
Olgu
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisinin açılması Sosyal Bilimlerin gelişmesine katkı sağlamıştır?

A
Tıp Fakültesi
B
Eczacılık Fakültesi
C
Güzel Sanatlar Fakültesi
D
Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

A
Herkesin gelirine göre vergi vermesine vergi adaleti denir
B
Vatandaşlar vergi vererek ülke yönetimine katılmış sayılırlar
C
Vatandaşların gelirlerine göre kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için devlete vermiş oldukları paraya vergi denir
D
Türkiye’ye vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk Vatandaşıdır
Soru 4
Tüketici hakları konusunda, tarihin her döneminde birtakım yasal tedbirler alınmıştır. Ancak, bu tedbirler tüketicileri yeterince koruyamamıştır? Çünkü, tüketicinin sadece yasal yollarla korunması mümkün değildir. Esas olan, tüketicinin eğitilerek bilgilendirilmesi, kendi hak ve çıkarlarına sahip çıkacağı seviyeye getirilmesidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin haklarından birisi olamaz?

A
Satın aldığı malın kopyasını üretme hakkı
B
istediği malı seçme hakkı
C
Aldığı mal ile ilgili bilgi edinme hakkı
D
Aldığı maldan dolayı uğradığı zararı karşılatma hakkı
Soru 5
Sınıfta yapılan bir tartışma sırasında arkadaşlarının düşüncelerine katılmadığı halde onları sonuna kadar saygı ile dinleyen bir öğrencinin davranışı, aşağıdaki etik değerlerden hangisine daha uygundur?

A
Dürüstlük
B
Güven
C
Sevgi
D
Hoşgörü
Soru 6
Vatandaş kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Herhangi bir devlete ilgi ve sevgi duyan tüm bireyler
B
Belirli bir eğitim düzeyinde olan tüm insanlar
C
Aynı topraklar üzerinde yaşayan, aynı devlete vatandaşlık bağıyla bağlı olan her birey
D
Yeryüzünün herhangi bir bölgesinde yaşayan her insan
Soru 7
“İnsanlar, diğer insanlarla olan ilişkilerinde insan haklarını korumalıdırlar” Buna göre aşağıdaki durumların hangisinde insan hakları günlük ilişkilerde korunmamış olur?

A
Kişi, komşusundan fazla kira isteyen ev sahibe yaptığının doğru olmadığını söylerse
B
Kişi kendisinden çok fazla ücret isteyen taksi şoförüne olay çıkmasın diye istediği ücreti öderse.
C
Kişi kendisini görüşlerinden dolayı hakaret eden bir başka kişiyi mahkemeye verirse.
D
Müşteri dükkan sahibine kendisine niçin hileli mal sattığını sorarsa,
Soru 8
İnsan haklarına duyarlı bir vatandaş aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

A
Hakkı çiğnenen bir vatandaşa yardımcı olur.
B
Kendini ilgilendirmeyen hak ihlallerine hiç sesini çıkarmaz.
C
Başkalarının haklarına saygı gösterir.
D
Haklarının neler olduğunu bilir ve korur.
Soru 9
I- İstanbul’un fethi ve sonuçları II- Paralel ve meridyenlerin özellikleri III- Sindirim sistemi ve özellikleri   Yukarıdakilerden hangisi Sosyal bilgiler dersini daha çok ilgilendirir?

A
I ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
Yalnız II
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi bir olgudur?

A
İstanbul Türkiye’nin en güzel şehridir.
B
Hayatta en güzel yıllar askerlik yıllarıdır.
C
Ankara Türkiye’nin Başkentidir.
D
Çok gezen çok okuyandan daha iyi bilir.
Soru 11
Vatandaşlık bilincine sahip olan bir vatandaş aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaktan kaçınır?

A
Seçim zamanı oyunu kullanır.
B
Askerlik görevini yerine getirir.
C
Bazı durumlarda isterse yasalara uymayabilir.
D
Vergisi öder
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi bir olgu değildir?

A
Bir üçgenin iç açıları toplamı 180º dir.
B
İran Türkiye’nin komşusudur.
C
En güzel meyve portakaldır.
D
En büyük kıta Asya kıtasıdır.
Soru 13
Askerlik ödevi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Askerlik yoklaması ilk ve son yoklama olmak üzere iki defa yapılır, yoklamaları tamamlananlar askere celp edilir.
B
Askerlik çağı 20 yaşına girilen ocak ayının birinci günü başlar, 40 yaşına girilen ocak ayının birinci günü sona erer.
C
Askerlik çağı; yoklama, muvazzaflık ve ihtiyatlık olmak üzere üç devreye ayrılır.
D
Erkekler isterlerse askerlik görevini yapmayabilirler.
Soru 14
İnsan olma sorumluluğu taşıyan bir kişi doğal çevreye zarar verildiğini gördüğü zaman aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmamalıdır?

A
Uyarısı dikkate alınmazsa yargı organlarına dilekçe ile başvurmalıdır
B
Dilekçesinin sonucunu takip etmelidir.
C
Bunu devletin sorunu olarak görüp hiç karışmamalıdır
D
Zarar veren kişiyi uyarmalıdır
Soru 15
I-Fabrikaların ve evlerin bacalarından çıkan dumanlar, II- Eğlence merkezleri, otomobiller, iş atölyeleri ve uçaklardan gelen sesler, III- Kanalizasyon ve Fabrika atıklarının sulara karışması, Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri gürültü kirliliğine örnektir?

A
I ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
Yalnız II
Soru 16
Geçmişte insanlar özgür ve eşit değildi. Yöneticiler seçimle iktidara gelmiyordu. Egemenlik, bir kişiye aitti. O ne isterse, o olurdu. Yönetim zora, baskıya dayanırdı. İnsanlar, demokrasiyi ve demokratik hakları elde etmek için çok uğraştılar. Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Geçmişte insanlar arasında sınıf ayrımının olduğu
B
Yöneticilerin halka karşı zor kullandığı
C
insanların demokrasi için uzun süre mücadele ettiği
D
Geçmişte egemenliğin millete ait olduğu
Soru 17
Haksızlığa uğrayan bir kişi, sorumluluk bilincinin gereği olarak aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalıdır?

A
Haksızlık karşısında sessiz kalmalıdır.
B
Haksızlık edeni kendisi cezalandırmalıdır.
C
Hakkını alabilmek için bir dilekçe ile yasal yollara başvurmalıdır
D
Kendisine haksızlık edeni cezalandırabilmek için başkalarıyla işbirliği yapmalıdır.
Soru 18
Tabiattaki bütün canlıların yaşam şekillerini doğa belirler. Her canlı yaşamak için çevreye uyum sağlamak zorundadır. Oysa insanlar için bu durum bir zorunluluk değildir. Çünkü insanlar çevreye uymak yerine çevreyi kendi yaşayabileceği duruma getire bilmektedir. Yani doğayı kendine uygun bir hale getirebilmektedir. Bu durum insanların hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

A
Tek başlarına yaşayabilmelerinden
B
Sayılarının hayvanlardan çok olmasından
C
Akıllı olmalarından
D
Fiziki açıdan güçlü olmalarından
Soru 19
“Mehmet 2 gün önce aldığı bisikletinin zincirinin sürekli atmasından rahatsız olmuştur.” Bu durumda Mehmet’in aşağıdakilerden hangisini yapması doğru bir davranıştır?

A
Sinirlenerek bisikleti yere vurması
B
Satıcıya gidip kızması
C
Anne veya Babasıyla birlikte satıcıya gitmesi
D
Ağlayarak babasına gidip söylemesi
Soru 20
Sosyal bilgiler öğretmeni dersi anlatırken önce köy, sonra kasaba ve ilçe daha sonra ilin özellikleri hakkında kısa bilgiler verdikten sonra kendi bölgelerinin özelliklerini anlatmaya başlamıştır. Bu öğretmen hangi yöntemi kullanmıştır?

A
Görüş
B
Tümevarım
C
Olgu
D
Tümdengelim
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön