6.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı Hazırlık Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Devletin vergi alma amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

A
Sanayi ve ticareti geliştirmek için gerekli yatırımları yapmak
B
Özel sektörün gelirini artırmak
C
Vatandaşı tehlikelere karşı korumak
D
Vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi sanayinin gelişmiş olduğu şehirlerimizden değildir?

A
Bursa
B
İzmit
C
İstanbul
D
Tunceli
Soru 3
-Ülkemizde dünya rezervleri bakımından ilk sıradadır.

-Roket yakıtı yapımında kullanılır.

-Balıkesir,Eskişehir ve Kütahya çevresinde çıkarılır.

Yukarıda verilen maden hangisidir?

A
Demir
B
Mermer
C
Bor
D
Granit
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık görevlerimizden biri değildir ?

A
Vergi Vermek
B
Spor Yapmak
C
Kanunlara Uymak
D
Askerlik Yapmak
Soru 5
Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi çevre kirliliğine neden olur?

A
Hidroelektrik
B
Rüzgar enerjisi
C
Güneş enerjisi
D
Petrol
Soru 6
Her mevsimi yağışlı geçen bir bölgede aşağıdaki faaliyetlerden hangisi güçleşir?

A
Pamuk tarımı
B
Büyükbaş hayvancılık
C
Çay tarımı
D
Fındık tarımı
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi bir yerde nüfusun dağılışında belirleyici etken değildir?

A
İklim
B
Yüz ölçümü
C
Yer şekilleri
D
Tarım
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki tarım sektörünün gelişmesini sağlayan faktörlerden biri değildir?

A
Sulama olanakları
B
Zengin yer altı kaynakları
C
Verimli kıyı ovaları
D
Elverişli iklim koşulları
Soru 9
Herhangi bir ülkenin ihtiyacından fazla olarak ürettiği bir malı ya da ürünü başka ülkeye satmasına ne ad verilir?

A
ithalat
B
ihracat
C
ticaret
D
alış
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Halıcılık sanatında ün yapan yerlerden biri değildir?

A
Milas
B
Gördes
C
Isparta
D
Yüksekova
Soru 11
Ülkemizde enerji tüketiminin en cok olduğu bölgemiz aşağidakilerden hangisidir?

A
Ege
B
Doğu Anadolu
C
Marmara
D
Akdeniz
Soru 12
Her ülkede kamu giderlerinin karşılanması ama­cıyla vatandaşlardan gelirine göre bir miktar para alinmaktadir. Yukaridaki bilgiler aşağidakilerden hangisiy­le ilişkilidir?

A
Tapu
B
Kamu
C
İmece
D
Vergi
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Ege Bölgesi'nde turizmin gelişmesinin nedenlerinden biri değildir?

A
Önemli tarım ürünlerinin yetişmesi
B
Tarihi değerlerin varlığı
C
Uzun ve girintili çıkıntılı sahil şeridinin varlığı
D
Deniz mevsimin uzunluğu
Soru 14
Ülkemizde kuzeyden esen rüzgarlar soğuk , güneyden esen rüzgarlar sıcaktır.Bunun sebebi nedir?

A
Dünyanın yuvarlak olması
B
Ekvatora yakın olması
C
Dağların uzanış şekli
D
Ülkemizin kuzey yarımkürede yer alması
Soru 15
Bakü-Ceyhan boru hattı aşağıdaki ülkelerin hangisinden başlar?

A
Azerbaycan
B
Kırgızistan
C
Kazakistan
D
Özbekistan
Soru 16
Nüfus yoğunluğunun nedenleri arasında aşağıdakilerin hangisinin bir etkisi yoktur?

A
İklim
B
Ekonomik etkinlikler
C
Orman varlığı
D
Yeryüzü şekilleri
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin dünyada birinciliği göğüslediği alanlardan biri değildir?

A
fındık
B
incir
C
karpuz
D
kayısı
Soru 18
“Kutadgu Bilig” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yusuf Has Hacip
B
Kaşgarlı Mahmut
C
Ahmet Yesevi
D
Nizamülmülk
Soru 19
Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Selçuklular
B
Karahanlılar
C
Harzemşahlar
D
Gazneliler
Soru 20
İlk Türk toplumlarında mezarların başına dikilen taşa ne ad verilirdi?

A
Yuğ
B
Kengeş
C
Kurgan
D
Balbal
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön