6.Sınıf 2.Dönem 2.Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi çevre kirliliğine neden olur?

A
Güneş enerjisi
B
Rüzgar enerjisi
C
Hidroelektrik
D
Petrol
Soru 2
Her mevsimi yağışlı geçen bir bölgede aşağıdaki faaliyetlerden hangisi güçleşir?

A
Büyükbaş hayvancılık
B
Pamuk tarımı
C
Çay tarımı
D
Fındık tarımı
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki tarım sektörünün gelişmesini sağlayan faktörlerden biri değildir?

A
Elverişli iklim koşulları
B
Sulama olanakları
C
Zengin yer altı kaynakları
D
Verimli kıyı ovaları
Soru 4
Herhangi bir ülkenin ihtiyacından fazla olarak ürettiği bir malı ya da ürünü başka ülkeye satmasına ne ad verilir?

A
İhracat
B
İthalat
C
Alım
D
Ticaret
Soru 5
Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bİzanslılar
B
Uygurlar
C
Lidyalılar
D
Osmanlılar
Soru 6
Divanu Lügatit Türk aşağıdakilerden hangisi tarafından yazılmıştır?

A
Ali Şîr Nevaî
B
Ahmed Yesevi
C
Yusuf Has Hacib
D
Kaşgarlı Mahmut
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk sanatlarından biridir?

A
Çinicilik
B
Tezhip
C
Heykel
D
Caz
Soru 8
Hızlı nüfus artışı beraberinde bazı olumsuzlukları da getirmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A
Tüketici nüfus artar.
B
Göçlere yol açar.
C
Konut sıkıntısı olur.
D
İşgücü sıkıntısı yaşanır.
Soru 9
Nüfusun yoğunluğunun nedenleri arasında aşağıdakilerin hangisinin bir etkisi yoktur?

A
İklim
B
Orman varlığı
C
Yeryüzü şekilleri
D
Ekonomik etkinlikler
Soru 10
Dünyada nüfus artışının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A
Ölüm oranının doğum oranından fazla olması
B
Sağlık ve tıpta ilerlemeler
C
Beslenme koşullarını iyileşmesi
D
Savaşların azalması
Soru 11
Orhun Yazıtları hangi Türk topluluğu döneminde diktirilmiştir?

A
Hunlar
B
Uygurlar
C
Selçuklular
D
Göktürkler
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi bir yerde nüfusun dağılışında belirleyici etken değildir?

A
İklim
B
Yerşekilleri
C
Yüzölçüm
D
Tarım
Soru 13
Ülkemizde enerji tüketiminin en cok olduğu bölgemiz aşağidakilerden hangisidir?

A
Marmara Bölgesi
B
Akdeniz Bölgesi
C
Karadeniz Bölgesi
D
Ege Bölgesi
Soru 14
Her ülkede kamu giderlerinin karşılanması ama­cıyla vatandaşlardan gelirine göre alınan paraya ne ad verilir?

A
İmece
B
Tapu
C
Kamu
D
Vergi
Soru 15
Sanayinin geliştiği yerlerde enerji tüketimi fazla­dır. Aşağıdaki kentlerden hangisi enerji tüketi­minde diğerlerinden daha öndedir?

A
Rize
B
Yozgat
C
Van
D
İzmir
Soru 16
Ülkemizde sanayi tesisleri kurulurken rulurken bazi zor­luklar yaşanmaktadır.

I. Ham madde

II. İşgücü

III. Sermaye

IV. Enerji

Yukarıda verilen faktörlerden hangileri ülke­mizde sanayi tesisi kurulurken karşılaşacak zorluklardan değildir?

A
I-II
B
I-IV
C
III-II
D
II-IV
Soru 17
Bozkırların genelde yer kapladığı bir bölgede, aşağıdaki ekonomik etkinliklerden hangisi yaygın olarak yapılır?

A
Ormancılık
B
Küçükbaş hayvancılık
C
Çay tarımı
D
Pamuk tarımı
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi Ege Bölgesi'nde turizmin gelişmesinin nedenlerinden biri değildir?

A
Tarihi değerlerin varlığı
B
Deniz mevsimin uzunluğu
C
Uzun ve girintili çıkıntılı sahil şeridinin varlığı
D
Önemli tarım ürünlerinin yetişmesi
Soru 19
Aşağıda verilenlerden hangisi kentleşmenin getirdiği sorunlar arasında yer almaz?

A
Erozyon
B
Gecekondulaşma
C
Hava kirliliği
D
Altyapı sorunu
Soru 20
Ülkemizde kuzeyden esen rüzgarlar soğuk , güneyden esen rüzgarlar sıcaktır.Bunun sebebi nedir?

A
Dağların uzanış şekli
B
Dünyanın yuvarlak olması
C
Ülkemizin kuzey yarımkürede yer alması
D
Ekvatora yakın olması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön