6.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Folklorumuzla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Oyunlar, konularını doğadan, toplumsal olaylardan ve günlük yaşamdan alır.
B
Zengin bir kültüre sahip ülkemizin hemen her yöresinde aynı halk oyunları oynanıyor.
C
Halk oyunları milletimizin duygu, düşünce ve davranışlarını sergileyen kültürel değerlerimizden birisidir.
D
Oyunlarda kullanılan giysilerde doğanın etkilerini ve güzelliklerini görmek mümkündür.
Soru 2
İnsanların adalet ve hukukta elde ettiği kazançlara ne denir?

A
iş birliği
B
hak
C
sorumluluk
D
rol
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi hak kavramını tanımlar?

A
Toplumda uymamız gereken kuralların bütünü.
B
Bir kimseye ait olan, ona tanınan şey.
C
Ailemizin bize verdiği eğitim.
D
Okulumuzda tanınan her şey.
Soru 4
İnsan hak ve özgürlüklerinin güvencesi aşağıdakilerden hangisindedir?

A
Meclisi
B
Okulu
C
Alile
D
Devlet
Soru 5
“Toplumların başından geçen olayları, zaman ve yer göstererek anlatan; bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ele alan bilim dalıdır. Bir kültür unsuru olarak fertler için olduğu kadar milletler için de önemlidir. Yeni nesillerde millî bilincin oluşmasında, millî birlik ve beraberliğin sağlanmasında rol oynar” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisinin önemi anlatılmıştır?

A
Tarih
B
Gelenk ve görenekler
C
Örf ve adetler
D
Kültür
Soru 6
Kültürün nesilden nesile aktarılması, yaşaması ve gelişmesi hangi yolla olur?

A
Edebiyat
B
Bilim
C
Dil
D
Gelenek
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası belgeler ve anayasalarla koruma altına alınan haklardan birisi değildir?

A
Çocuk Hakları
B
İnsan Hakları
C
Üretici Hakları
D
Vatandaşlık Hakları
Soru 8
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İnsanlar hakkındaki ön yargılar ve olumsuz tecrübeler farklı inanç, mezhep ve kültürlere karşı kalıp yargı oluşmasına sebep olabilir
B
Ön yargıların azalması; toplumsal uyumun, birlik ve beraberliğin zayıflamasına neden olur.
C
Kalıp yargı günlük hayata karşılaştığımız sorunlardan biridir. Kalıp yargılar toplumsal uyumu olumsuz yönde etkiler
D
Bireysel olarak değerlendirdiğimizde ön yargı, bireyin insanlarla iletşimini, arkadaşlık ilişkilerini ve topluma uyumunu olumsuz etkilemektedir.
Soru 9
Görevler:Bir grup içinde yer alan bireylerin rollerinin gereğini yerine getirme zorunluluğudur.” Aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?

A
Öğrencinin okula gitmek ve ödevlerini yapmak zorunda olması,
B
Hafta sonu pikniğe gitmek,
C
Anne ve babanın ailenin geçimini sağlamak ve çocuklara bakmak zorunda olması,
D
Futbol takımında kalecinin gol yememek için çalışması,
Soru 10
Kültür bir toplumun devamı için önemli bir unsurdur. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?

A
Din, dil, tarih her milletin ortak millî kültürün unsurlarındandır.
B
Kuşaktan kuşağa aktarılan ve bir toplumu diğer toplumlardan ayıran hayat tarzı o toplumun millî kültürüdür.
C
Millî kültür aynı zamanda millî kimliği oluşturur.
D
Kültür, millî birlik ve beraberliğe katkı sağlar.
Soru 11
Görevlerimiz ya da toplumun bizden beklediği davranışlar olarak ifade edebileceğimiz kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olgu
B
Görüş
C
Rol
D
Oyun
Soru 12
“Günümüzde aile, komşu, arkadaşlık ve akrabalık gibi değerlere verilen önem gittikçe azalmaktadır. Bu da insanlar arasındaki etkileşimin, iletişimin özellikle de duygusal bağın azalmasına yol açmaktadır. Birbirini tanımayan, empati kuramayan, farklılıklara saygı duymayan bireylerde başkalarına karşı ön yargılar oluşmaktadır. Bu ön yargılar genellikle fiziksel farklılığı olan, farklı kültürden, dinden ve mezhepten insanlara karşı olmaktadır.” Yukarıdaki anlatımın konusu hangisidir?

A
Ön yargı
B
Bireysel farklılıklar
C
Kültürel farklılık
D
İletişim
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün üstlendiği rollerden biri değildir?

A
Askerlik
B
Cumhurbaşkanlığı
C
Öğrencilik
D
Sporculuk
Soru 14
Toplumda ön yargının, ayrımcılığın ve çatışmanın azalması için aşağıdakilerden hangisini yapmayız?

A
Hukuk üstünlüğünü sağlamak.
B
Empati ve karşılıklı saygı anlayışı geliştirmek.
C
İnsanlar arasındaki iletişim ve duygusal bağ güçlendirmek.
D
Toplumsal temas artırmak.
Soru 15
Bireyin gelişiminde ve toplumsal birlikteliğin oluşmasında tarih, dil, din, örf, âdet, gelenek, görenek ve bayramlar gibi ögeler etkilidir. Bu ögelerin bir araya gelmesi neyi oluşturur?

A
İletişimi
B
Sanatı
C
Toplumu
D
Kültürü
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının bir özelliğidir?

A
İnsanlar doğuştan bu haklara sahip değildirler.
B
İnsan hakları vazgeçilmez ve başkasına devredilmez niteliktedir.
C
İnsan hakları evrensel bir nitelik taşımaz.
D
İnsan hakları kişilere aittir.
Soru 17
Roller:Bireylerin bulundukları grup içinde üstlendikleri görevlererol denir. Birden fazla grup içinde yer alıyorsak her grupta farklı bir rolümüz olur.” Bu tanıma göre aşağıdaki grup-rol eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Aile - anne
B
Futbol takımı - kaleci
C
Sınıf – yazar
D
Okul - öğretmen
Soru 18
“İnsanlar beslenme, giyinme, barınma, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlarını karşılamak için kurumsal bir düzene gereksinim duyarlar. Bu yapı ihtiyaçları karşılamak üzere ortaya çıkan, toplumun ekonomik yapısını dengede tutan, birlik ve beraberliği artıran değerlerdir.” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A
Hoşgörü
B
Ön yargılı olmak
C
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma
D
Güzel ahlak
Soru 19
Bir bireyin sahip olabileceği rollere ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
Bireyler sahip oldukları rollere ilişkin görevlerini yerine getirmek zorundadır.
B
İçinde bulunduğumuz gruplar değiştikçe rollerimiz de değişir.
C
Toplumda yaşayan bütün insanların rolleri birbirleriyle aynıdır.
D
Bireylerin sahip olabilecekleri rolleri, içinde bulundukları gruplar belirler.
Soru 20
“İnsanlar farklı fiziksel özelliklere sahiptirler. Bazı bireyler doğuştan ya da sonradan özel gereksinimli olabilirler. Özel gereksinimli bireylerin toplumun her alanındaki faaliyetlerde başarılı olduklarına birçok örnek verilebilir. Ancak genellikle iş yaşamında özel gereksinimli vatandaşlarımıza karşı birtakım ön yargılar bulunmaktadır. Toplumda görülen ön yargıların aksine özel gereksinimli vatandaşlarımız her çalışan kadar verimli olmaktadırlar.” Yukarıdaki paragraftan hareketle ön yargıları yenmek için ne yapmayız?

A
Hoşgörülü olmalıyız.
B
Yardımsever olmalıyız.
C
Sabırlı olmalıyız.
D
Engelli vatandaşların daha çok çalışmasını sağlamalıyız.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön