TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Toplumların başından geçen olayları, zaman ve yer göstererek anlatan; bunların sebep ve sonuçlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini ele alan bilim dalıdır. Bir kültür unsuru olarak fertler için olduğu kadar milletler için de önemlidir. Yeni nesillerde millî bilincin oluşmasında, millî birlik ve beraberliğin sağlanmasında rol oynar” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisinin önemi anlatılmıştır?

A
Gelenk ve görenekler
B
Örf ve adetler
C
Kültür
D
Tarih
Soru 2
“Günümüzde aile, komşu, arkadaşlık ve akrabalık gibi değerlere verilen önem gittikçe azalmaktadır. Bu da insanlar arasındaki etkileşimin, iletişimin özellikle de duygusal bağın azalmasına yol açmaktadır. Birbirini tanımayan, empati kuramayan, farklılıklara saygı duymayan bireylerde başkalarına karşı ön yargılar oluşmaktadır. Bu ön yargılar genellikle fiziksel farklılığı olan, farklı kültürden, dinden ve mezhepten insanlara karşı olmaktadır.” Yukarıdaki anlatımın konusu hangisidir?

A
Bireysel farklılıklar
B
Kültürel farklılık
C
İletişim
D
Ön yargı
Soru 3
Kültürün nesilden nesile aktarılması, yaşaması ve gelişmesi hangi yolla olur?

A
Gelenek
B
Bilim
C
Dil
D
Edebiyat
Soru 4
Görevler:Bir grup içinde yer alan bireylerin rollerinin gereğini yerine getirme zorunluluğudur.” Aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?

A
Anne ve babanın ailenin geçimini sağlamak ve çocuklara bakmak zorunda olması,
B
Öğrencinin okula gitmek ve ödevlerini yapmak zorunda olması,
C
Hafta sonu pikniğe gitmek,
D
Futbol takımında kalecinin gol yememek için çalışması,
Soru 5
Roller:Bireylerin bulundukları grup içinde üstlendikleri görevlererol denir. Birden fazla grup içinde yer alıyorsak her grupta farklı bir rolümüz olur.” Bu tanıma göre aşağıdaki grup-rol eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Sınıf – yazar
B
Okul - öğretmen
C
Futbol takımı - kaleci
D
Aile - anne
Soru 6
“İnsanlar beslenme, giyinme, barınma, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlarını karşılamak için kurumsal bir düzene gereksinim duyarlar. Bu yapı ihtiyaçları karşılamak üzere ortaya çıkan, toplumun ekonomik yapısını dengede tutan, birlik ve beraberliği artıran değerlerdir.” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A
Güzel ahlak
B
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma
C
Hoşgörü
D
Ön yargılı olmak
Soru 7
İnsan hak ve özgürlüklerinin güvencesi aşağıdakilerden hangisindedir?

A
Devlet
B
Okulu
C
Alile
D
Meclisi
Soru 8
İnsanların adalet ve hukukta elde ettiği kazançlara ne denir?

A
hak
B
sorumluluk
C
rol
D
iş birliği
Soru 9
Toplumda ön yargının, ayrımcılığın ve çatışmanın azalması için aşağıdakilerden hangisini yapmayız?

A
Toplumsal temas artırmak.
B
İnsanlar arasındaki iletişim ve duygusal bağ güçlendirmek.
C
Empati ve karşılıklı saygı anlayışı geliştirmek.
D
Hukuk üstünlüğünü sağlamak.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün üstlendiği rollerden biri değildir?

A
Askerlik
B
Öğrencilik
C
Sporculuk
D
Cumhurbaşkanlığı
Soru 11
“İnsanlar farklı fiziksel özelliklere sahiptirler. Bazı bireyler doğuştan ya da sonradan özel gereksinimli olabilirler. Özel gereksinimli bireylerin toplumun her alanındaki faaliyetlerde başarılı olduklarına birçok örnek verilebilir. Ancak genellikle iş yaşamında özel gereksinimli vatandaşlarımıza karşı birtakım ön yargılar bulunmaktadır. Toplumda görülen ön yargıların aksine özel gereksinimli vatandaşlarımız her çalışan kadar verimli olmaktadırlar.” Yukarıdaki paragraftan hareketle ön yargıları yenmek için ne yapmayız?

A
Yardımsever olmalıyız.
B
Hoşgörülü olmalıyız.
C
Engelli vatandaşların daha çok çalışmasını sağlamalıyız.
D
Sabırlı olmalıyız.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının bir özelliğidir?

A
İnsan hakları evrensel bir nitelik taşımaz.
B
İnsan hakları vazgeçilmez ve başkasına devredilmez niteliktedir.
C
İnsanlar doğuştan bu haklara sahip değildirler.
D
İnsan hakları kişilere aittir.
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi hak kavramını tanımlar?

A
Bir kimseye ait olan, ona tanınan şey.
B
Okulumuzda tanınan her şey.
C
Ailemizin bize verdiği eğitim.
D
Toplumda uymamız gereken kuralların bütünü.
Soru 14
Kültür bir toplumun devamı için önemli bir unsurdur. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir?

A
Kültür, millî birlik ve beraberliğe katkı sağlar.
B
Millî kültür aynı zamanda millî kimliği oluşturur.
C
Din, dil, tarih her milletin ortak millî kültürün unsurlarındandır.
D
Kuşaktan kuşağa aktarılan ve bir toplumu diğer toplumlardan ayıran hayat tarzı o toplumun millî kültürüdür.
Soru 15
Bireyin gelişiminde ve toplumsal birlikteliğin oluşmasında tarih, dil, din, örf, âdet, gelenek, görenek ve bayramlar gibi ögeler etkilidir. Bu ögelerin bir araya gelmesi neyi oluşturur?

A
İletişimi
B
Kültürü
C
Sanatı
D
Toplumu
Soru 16
Folklorumuzla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Zengin bir kültüre sahip ülkemizin hemen her yöresinde aynı halk oyunları oynanıyor.
B
Oyunlar, konularını doğadan, toplumsal olaylardan ve günlük yaşamdan alır.
C
Halk oyunları milletimizin duygu, düşünce ve davranışlarını sergileyen kültürel değerlerimizden birisidir.
D
Oyunlarda kullanılan giysilerde doğanın etkilerini ve güzelliklerini görmek mümkündür.
Soru 17
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İnsanlar hakkındaki ön yargılar ve olumsuz tecrübeler farklı inanç, mezhep ve kültürlere karşı kalıp yargı oluşmasına sebep olabilir
B
Bireysel olarak değerlendirdiğimizde ön yargı, bireyin insanlarla iletşimini, arkadaşlık ilişkilerini ve topluma uyumunu olumsuz etkilemektedir.
C
Ön yargıların azalması; toplumsal uyumun, birlik ve beraberliğin zayıflamasına neden olur.
D
Kalıp yargı günlük hayata karşılaştığımız sorunlardan biridir. Kalıp yargılar toplumsal uyumu olumsuz yönde etkiler
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası belgeler ve anayasalarla koruma altına alınan haklardan birisi değildir?

A
Üretici Hakları
B
Çocuk Hakları
C
Vatandaşlık Hakları
D
İnsan Hakları
Soru 19
Görevlerimiz ya da toplumun bizden beklediği davranışlar olarak ifade edebileceğimiz kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rol
B
Görüş
C
Oyun
D
Olgu
Soru 20
Bir bireyin sahip olabileceği rollere ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
Toplumda yaşayan bütün insanların rolleri birbirleriyle aynıdır.
B
Bireyler sahip oldukları rollere ilişkin görevlerini yerine getirmek zorundadır.
C
Bireylerin sahip olabilecekleri rolleri, içinde bulundukları gruplar belirler.
D
İçinde bulunduğumuz gruplar değiştikçe rollerimiz de değişir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön