TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bilim, sanat ve edebiyat alanında ortaya konulan eserler aşağıdaki temel haklardan hangisiyle ilgilidir?

A
Seyahat özgürlüğü
B
Düşünce özgürlüğü
C
Din ve vicdan özgürlüğü
D
Yaşam hakkı ve kişi dokunulmazlığı
Soru 2
Tanzimat Fermanı, Meşrutiyetin ilanı, TBMM’nin açılması gibi gelişmeler aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A
Toplumsal alanda yapılan yenilikler
B
Cumhuriyet döneminde yayınlanan belgeler
C
Türk tarihinde demokrasinin gelişimi
D
Kanunların ve fermanların çeşitleri
Soru 3
Türkiye toprak tipleri, tarım ürünleri ve bitki örtüsü çeşitliliği açısından oldukça zengin olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yağış miktarının fazla olması
B
Arazinin engebeli olması
C
Farklı iklim tiplerinin görülmesi
D
Yıllık sıcaklık farklarının az olması
Soru 4
Aşağıda verilenlerden hangisi nitelikli insanın özelliklerinden değildir?

A
Ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlar.
B
Enerji ve zamanı abartılı kullanır.
C
Yeniliklere ve gelişmelere açıktır.
D
İşini iyi bir şekilde yapar.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde demokrasi alanındaki gelişmelere kanıt olarak gösterilemez?

A
Kanun-i Esasi
B
Islahat Fermanı
C
Tanzimat Fermanı
D
TBMM’nin açılması
Soru 6
Aşağıda verilenlerden hangisi demokrasinin temel prensiplerinden biri değildir?

A
Milli egemenlik
B
Belli bir zümrenin ayrıcalığı
C
İnsan haklarına saygı
D
Hukukun üstünlüğü
Soru 7
Çoruh Nehri’nde rafting ve kano gibi su sporlarının yapılabilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akarsu yatağının geniş olması
B
Akarsu eğiminin fazla olması
C
Kar erimeleriyle beslenmesi
D
Taşıdığı su miktarının çok olması
Soru 8
Aşağıda verilenlerden hangisi doğal afet yaşayan ülkelere yapılan yardımlarla amaçlanmaktadır?

A
İhracat geliri elde etmek
B
Kültürel gelişmelere katkı sağlamak
C
Tarımsal üretimi arttırmak
D
Afete uğrayan ülkelerin yaralarını sarmak
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi kişilerin doğumla kazandığı en temel hakkıdır?

A
Mülkiyet Hakkı
B
Din ve Vicdan Özgürlüğü Hakkı
C
Düşünce, Kanaat ve İfade Özgürlüğü Hakkı
D
Yaşama Hakkı
Soru 10
Mustafa Kemal Atatürk'e göre aşağıdakilerden hangisi devletin millet ve ülkeye karşı yerine getirmeye mecbur olduğu görevlerini yapabilmesi için gereken giderlere bireyin katılma payıdır?

A
Vergi
B
Eğitim
C
Askerlik
D
Adalet
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi dokuma sanayinde kullanılan hammaddedir?

A
Pamuk
B
Çay
C
Ayçiçeği
D
Mısır
Soru 12
Aşağıda verilenlerden hangisi Cumhuriyet yönetiminin temel niteliklerinden biri değildir?

A
Serbest seçimler yolu ile ülkeyi yönetecek kişiler belirlenir.
B
Yönetme yetkisi babadan oğula geçer.
C
Vatandaşlar seçme ve seçilme hakkına sahiptir.
D
Egemenliğin kaynağı halka dayandırılmaktadır.
Soru 13
Dünyanın herhangi bir bölgesinde gerçekleşen doğal afetler sonucunda ülkeler arasında ülkeler arasında aşağıdakilerden hangisi görülmez?

A
çekişme
B
paylaşma
C
dayanışma
D
iş birliği
Soru 14
Temel hak ve özgürlüklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dokunulamaz, devredilemez ve vazgeçilemez haklardır.
B
Temel hak ve özgürlükler sınırsız değildir.
C
Doğumla başlar, ölümle biter.
D
İnsan hakları evrensel değildir.
Soru 15
Temel hak ve özgürlüklerden biri olan “din ve vicdan özgürlüğü“ Atatürk’ün hangi ilkesi doğrultusunda anayasamızda güvence altına alınmıştır?

A
Milliyetçilik
B
Devletçilik
C
İnkılapçılık
D
Laiklik
Soru 16
Popüler kültürün kitle iletişim araçlarıyla oluşturulup yayıldığı düşünülürse aşağıdakilerden hangisi popüler kültürün yayıldığı yerlerden biri değildir?

A
Reklam Afişleri
B
Televizyon Kanalları
C
Gazete ve Dergi Sayfaları
D
Oyun Alanları
Soru 17
Aşağıda verilenlerden hangisi devletin topladığı vergilerle yapılan hizmetler arasında değildir?

A
Yolların yapılması
B
Baraj yapılması
C
Limanların yapılması
D
Özel hastanelerin açılması
Soru 18
-Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir.- diyen Mustafa Kemal Atatürk aşağıdaki yönetim şekillerinden hangisi vurgulamıştır?

A
Cumhuriyet
B
Monarşi
C
Teokrasi
D
Oligarşi
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi ormanları korumak için yapılan çalışmalardan biri değildir?

A
Yangınlarda yok olan ağaçların yerine yenilerini dikmek
B
Kaçak ağaç kesimi yapanlara ağır cezalar getirmek
C
Ormanlar içindeki mesire alanlarını genişletmek
D
Orman içi yangına müdahale yollarını açmak
Soru 20
Aşağıda verilenlerden hangisi dünyadaki demokrasi alanındaki gelişmelerden biri değildir?

A
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul edilmesi
B
Fransız Yurttaşlık Bildirgesinin kabul edilmesi
C
Magna Carta Libertatum’un imzalanması
D
Krallık yönetimlerinin güçlenmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön