6.Sınıf Sosyal Bilgiler Üretiyorum Tüketiyorum Bilnçliyim Ünite Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi tarıma bağlı bir sanayi değildir?

A
Süt Entegre Tesisi
B
Demir-Çelik Fabrikası
C
Un Fabrikası
D
Meyve Suyu Tesisi
Soru 2
İnsanlar, bulundukları bölgenin doğal ortamına uyum sağlamaya çalışmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi insanların yaşayışlarını en çok etkilemiştir?

A
Tarım ürünleri
B
Ekonomik faaliyetleri
C
İklim özellikleri
D
Bitki örtüsü
Soru 3
İnsanların giyimini daha çok aşağıdakilerden hangisi belirlemiştir?

A
Ekonomik faaliyetler
B
İklim
C
Bitki örtüsü
D
Yeryüzü şekilleri
Soru 4
“Artvin, Kastamonu, Diyarbakır ve Elazığ illerinde rezervleri bulunmaktadır. Kolay işlenebildiği ve iletken olduğu için yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Elektrik ve elektronik alanında, süs eşya yapımında kullanılmaktadır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan maden hangisidir?

A
taş kömürü
B
bakır
C
bor minerali
D
linyit
Soru 5
İnsanların yeryüzünde yaptıkları değişimleri inceleyen bilime, denir. Tarım, sanayi, ulaşım, turizm, nüfus, yerleşme ve kentleşme gibi insan faaliyetlerini inceler.” Yukarıdaki anlatımda aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?

A
beşerî coğrafya
B
fiziki coğrafya
C
siyasi coğrafya
D
yerel coğrafya
Soru 6
Türkiye fiziki ve beşerî coğrafya çeşitliliğinin fazla olduğu ender ülkelerden biridir. Ülkemizde farklı iklim tiplerinin görülmesi aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur?

A
Ulaşım çeşitlerini artırmış ve kolaylaştırmıştır.
B
Turizm faaliyetlerini ve gelirlerini artırmıştır.
C
Ülkemizde çıkarılan maden çeşitliliğini artırmıştır.
D
Tarım ürünlerindeki çeşitliliği artırmıştır.
Soru 7
Türkiye, dünya üzerinde Akdeniz ikliminin etkili olduğu alanda yer alır. Bu nedenle ülkemizin büyük bölümünde Akdeniz ikliminin görülmesi gerekir. Fakat bat ve güney kesimlerde Akdeniz, iç kesimlerde karasal, kuzey kesimlerde de Karadeniz iklimi görülür. Bu durumun en önemli nedeni hangisidir?

A
yeryüzü şekilleri
B
bitki örtüsü
C
ekonomik faaliyetler
D
denizlere göre konumu
Soru 8
Türkiye, Alplerden başlayıp Himalaya’ya kadar uzanan dağ kuşağının geçtiği bir ülkedir. Bu durum hangisine sebep olmuştur?

A
Ülkemizin yer altı kaynakları bakımından zengin olmasına.
B
Ülkemiz topraklarının verimli olmasına ve tarım ürünleri çeşitliliğine.
C
Ülkemizde karasal iklimin daha çok görülmesine.
D
Ülkemizde yükseltinin artmasında ve engebeli arazilerin geniş yer kaplamasına.
Soru 9
Asya kıtasının güneyi ve güneydoğusundaki Hindistan, Bangladeş, Japonya, Çin gibi ülkelerde hangi iklim görülür?

A
Bozkır iklimi
B
Kutup iklimi
C
Muson iklimi
D
Çöl iklimi
Soru 10
Ülkemizin fiziki yapısı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Türkiye’nin kuzey ve güneyindeki sıradağlar ülkemizin doğusunda birleşmesi yükseltinin artmasına neden olmuştur.
B
Anadolu’nun içlerine doğru gidildikçe yükseltinin artığını ve geniş plato alanlarının da yaygınlaştığını görürüz.
C
Yükseltinin artması düz arazilerin dana geniş yer kaplamasında neden olmuştur.
D
Bat Anadolu’da alçak ve ovalık yerler fazladır.
Soru 11
Doğu illerimizde yükseltinin fazla olması olumlu etkilemiştir?

A
Deniz ve deniz ürünlerine dayalı sanayinin gelişmesini
B
Kış turizmini ve hayvancılık faaliyetlerini
C
Ulaşımın gelişmesini, ticaret ve sanayi tesislerini
D
Seracılık ve yaz turizminin gelişmesini
Soru 12
“Brezilya ve Singapur gibi üzerinden Ekvator çizgisinin geçtiği ülkelerde yağmur ormanları yer alır. Bu bölgelerde güneş ışınları dik ve dike yakın geldiği için çok sıcaktır. Yıl boyu ortalama sıcaklık 27 0C dir. Her mevsim bol yağış alır. Bu yüzden ağaçların boyları 45 metreye kadar yükselir. Dünyanın akciğerleri olan bu ağaç topluluklarının içinde çok çeşitli bitki ve hayvan türü yaşar.” Bu bölgede hangi iklim görülür?

A
Bozkır iklimi
B
Kutup iklimi
C
Muson iklimi
D
Ekvator iklimi
Soru 13
“Dünyada en çok Türkiye’de bulunmaktadır. Balıkesir, Eskişehir, Kütahya ve Bursa’da rezervi bulunmaktadır. Cam, ilaç, elektronik ürün, gübre yapımı ve roket yakıt gibi çok geniş kullanım alanları vardır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan maden hangisidir?

A
bakır
B
taş kömürü
C
linyit
D
bor minerali
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi bir yerin nüfusunu belirleyen beşeri unsurlardan birisidir?

A
iklim
B
yeryüzü şekilleri
C
toprak yapısı
D
tarım
Soru 15
“Türkiye’nin nüfus haritasını incelediğimizde nüfusun eşit bir şekilde dağılmadığını görürüz. Anadolu’nun iç kesimlerindeki çoğu ilde nüfus az iken kıyı kesimlerinde fazladır. “ Aşağıdakilerden hangisinin bu duruma etkisi en fazladır?

A
bitki örtüsü
B
yeryüzü şekilleri
C
tarım ürünleri
D
iklim özellikleri
Soru 16
“Ezgi, ailesiyle birlikte yurt dışı gezi faaliyetine katılmıştır. Gittikleri yerde pirinç tarlasında çalışan insanları, sel sularının tahrip etiği yerleri görmüştür. Ayrıca filler üzerinde gezintiye çıkan insanlar da dikkatini çekmiştir.” Verilen bilgilere göre Ezgi’nin gittiği bölgede hangi iklim tipi görülmektedir?

A
Ekvatoral iklim
B
Kutup iklimi
C
Muson iklimi
D
Akdeniz iklimi
Soru 17
“Türkiye’de en çok bulunan madenlerimizdendir. Rezervi en çok bulunan illerimiz Manisa, Kütahya, Sivas ve Kahramanmaraş’tır. Termik santrallerde, elektrik üretiminde ve konutlarda yakıt olarak da kullanılır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan maden hangisidir?

A
bakır
B
bor minerali
C
linyit
D
taş kömürü
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin iklimi, jeopolitik konumu beşerî ve ekonomik coğrafya özelliklerini zenginleştirmiştir?

A
bitki örtüsü
B
yeryüzü şekilleri
C
yerleşme şekilleri
D
tarım ürünleri
Soru 19
“Türkiye’de Zonguldak ve çevresinde çıkartılır. Demir-çelik fabrikalarında demirin eritilmesi için kullanılır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan maden hangisidir?

A
bor minerali
B
taş kömürü
C
bakır
D
linyit
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Marmara’da ulaşımın gelişmesi ticaret ve sanayi tesislerini de artırmıştır.
B
Hayvancılığın gelişmesi et ve süt ürünlerine bağlı tesislerin açılmasını sağlamıştır.
C
Akdeniz ve Ege kıyılarımızda iklimin elverişli olması seracılık ve yaz turizminin gelişmesini sağlamıştır.
D
Karadeniz bölgesinin çok yağış alması tarım ve hayvancılığı olumsuz etkilemiştir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön