Biz ve Değerlerimiz Ünite Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Doğruluğu kişiden kişiye değişme­yen ve herkes tarafından kabul edilen, varlığı de­neyler ve bilimsel verilerle kanıtlanabilen bilgilere ne denir?

A
Genelleme
B
Kavram
C
Görüş
D
Olgu
Soru 2
Belirli bir küme ya da sınıfın sınırlı bir parçasından edinilen yaşantılara dayanarak tümü üzerinde ileri sürülen yargıya ne denir?

A
Görüş
B
Olgu
C
Kavram
D
Genelleme
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi kişiden kişiye değişen ve insanların kendi düşüncelerini yansıtan bilgidir?

A
Genelleme
B
Varsayım
C
Görüş
D
Olgu
Soru 4
Görüşle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kesinlik bildirir.
B
Kişiden kişiye değişebilir.
C
Bizce, bize göre gibi ifadeler kullanılır.
D
Doğruluğu kanıtlanamaz, ölçülemez ispat edilemez.
Soru 5
“Meydana gelen ya da ortaya çıkan hâl, iş veya duruma OLAY denir. Yaşadığımız olayın birden fazla nedeni ve sonucu olabilir. Çevremizde meydana gelen bir olay, yaşamın birçok alanını içine alan etkilerde bulunabilmektedir.” Bu duruma ne ad verilir?

A
Çok boyutluluk.
B
Genelleme
C
Olgu ve görüş.
D
Toplumsal etki.
Soru 6
“Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımıdır.” İfadesi aşağıdakilerden hangisini açıklar?

A
Olgu
B
Görüş
C
Genelleme
D
Kavram
Soru 7
“İnsanlar her gün yeni bilgiler öğrenirler. Kimi bilgiler okula gitmeden günlük yaşamda kendiliğinden öğrenilir. Bu bilgileri gözlem yoluyla öğreniriz.” Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak gösterilemez?

A
Bütün canlıların üreme özelliğine sahip olduğunu,
B
Üçgenin alanının hesaplanmasını,
C
Hayvanların yavrulayarak çoğaldığını,
D
Ağaçların büyük bir kısmının sonbaharda yapraklarını döktüğünü,
Soru 8
İnsanların kişisel fikirlerini yansı­tan ve doğruluğu kişiden kişiye değişen bilgilere ne denir?

A
Kavram
B
Genelleme
C
Görüş
D
Olgu
Soru 9
“Deney ve araştırmalarla değilde sadece gözlemle elde ettiğimiz bilgilere “görüş” diyoruz.” Aşağıdakilerden hangisi “görüşe” örnek olabilir?

A
Bir yıl üç yüz atmış beş gündür.
B
Bu okulun en başarılı öğrencisi Ezgi’dir.
C
Güneş doğudan doğar, batıdan batar.
D
Ay Dünya’nın çevresinde dönmektedir.
Soru 10
-Olayların ilk bakışta gördüğümüz nedenleri ve sonuçları vardır. Ancak olaylar yakından incelendiğinde, bir çok sebep ve sonuçla karşılaşılır. Bu durum, olayların çok boyutluluğunu gösterir. Buna göre olaylar hakkında yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A
Her olayın bazı sonuçları vardır
B
Bir olayın birden fazla nedeni olabilir
C
Bir olayın nedeni başka bir olayın sonucu olabilir
D
Her olay kendiliğinden ortaya çıkar
Soru 11
Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?

A
Görüş: Kişiden kişiye değişmeyen, toplumun genelinin kabul ettiği düşüncelerdir.
B
Genelleme:Kavramlar arasındaki ilişkiyi açıklayan bir kuram veya cümle, genellikle çok geniş alan kapsayan bazı ilkeleri içeren ifadelerdir.
C
Olgu:Tam olarak bilinen, objektif olarak ispatlanan, somut bağlar, olay ve düşüncelerdir.
D
Kavram:Bir nesnenin veya düşüncenin zihindeki soyut ve genel tasarımıdır.
Soru 12
“Kavramlar arasındaki ilişkiyi açıklayan bir kuram veya cümle, genellikle çok geniş alan kapsayan bazı ilkeleri içeren ifadeler­dir.” İfadesi aşağıdakilerden hangisini açıklar?

A
Görüş
B
Genelleme
C
Olgu
D
Kavram
Soru 13
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Görüş: Uludağ'ın yükseltisi 2543 metredir.
B
Genelleme Dünya'nın geoid şeklinde olmasının sonucunda güneş ışınları her noktaya farklı açılarla düşer.
C
Kavram: Dünya
D
Olgu: Dünya'nın kutuplardan basık Ekvator'dan şişkince olan şekline geoid denir.
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi bir olgu ifadesi değildir?

A
Ordu Karadeniz Bölgesinde bulunur.
B
Atatürk 1881’de Selanik’te doğdu.
C
Ankara, Türkiye’nin başkentidir.
D
İstanbul en güzel şehrimizdir.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi “Tümevarım” kavramını açıklar?

A
Parçadan bütüne varmaktır.
B
Bütünleri parçalamaktır.
C
Parçaları sınıflandırmaktır.
D
Bütünleri gruplandırmaktır.
Soru 16
“Dünyayı tanıtarak, birçok ülkeden oluştuğunu ve bu ülkelerin ayrı özelliklere sahip olduğunu söyleyebilirsiniz.” Şeklindeki bir ifade aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?

A
Tümevarım
B
Sınıflandırma
C
Tümdengelim
D
Parçadan bütüne
Soru 17
Aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlış verilmiştir?

A
Bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütününe kimlik denir.
B
Kolayca anlaşılabilen, kanıtlanabilir ve bilimsel verilere dayanan bilgilere olgu denir.
C
Zihinde tasarlanan, canlandırılan her şeye düşünce denir.
D
Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlığa birey denir.
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi görüştür?

A
Bir futbol takımı sahada on bir kişi ile mücadele eder.
B
Yüz ölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi'dir.
C
Doğu Anadolu Bölgesi Türkiye'nin en güzel bölgesidir.
D
Türkiye'nin güney kıyılarında deniz suyu sıcaklığı kuzeye göre daha fazladır.
Soru 19
Aşağıdaki ifadelerden hangisi görüş değildir?

A
2006 Eurovision şarkı yarışmasında birinci olan ülke Finlandiya'dır.
B
Türkiye'de tatil yapılabilecek en güzel kıyılar güneyde yer almaktadır.
C
Dünyadaki en ilgi çekici kayak merkezi Uludağ'dır.
D
Dünyanın en iyi futbol' takımı İtalya'dadır.
Soru 20
Aşağıdaki ifadelerden hangisi olgudur?

A
Türkler özgürlüklerine düşkün bir millettir.
B
Dünyamız Güneş’in etrafında döner.
C
Hava bugün çok güzel.
D
Çevre kirliliği çağımızın en önemli sorunudur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön