6.Sınıf Çevremizde Kimler Yaşıyor Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Toros Dağları’nda geçimini hayvancılıkla sağlayan yörük adı verilen konargöçer bir topluluk yaşamaktadır. En büyük geçim kaynakları hayvancılıktır. Yazın hayvanlarını otlatmak için yaylalara giderek çadırlarda kalırlar. Sonbahar olunca da sahile inerek maki alanlarında hayvanlarını otlatırlar.” Bu paragrafa göre Yörüklerin yaşamını aşağıdakilerden hangisi etkilemektedir?

A
Tarım faaliyetleri
B
Turizm
C
İklim
D
Bitki örtüsü
Soru 2
İnsanların giyimini daha çok aşağıdakilerden hangisi belirlemiştir?

A
İklim
B
Bitki örtüsü
C
Yeryüzü şekilleri
D
Ekonomik faaliyetler
Soru 3
Kanada’nın kuzeyi, Alaska, Grönland ve Sibirya’nın doğusunda yaşayan yerli halka ne denir?

A
Kutuplu
B
Eskimo
C
Aborjin
D
Buz adam
Soru 4
“Brezilya ve Singapur gibi üzerinden Ekvator çizgisinin geçtiği ülkelerde yağmur ormanları yer alır. Bu bölgelerde güneş ışınları dik ve dike yakın geldiği için çok sıcaktır. Yıl boyu ortalama sıcaklık 27 0C dir. Her mevsim bol yağış alır. Bu yüzden ağaçların boyları 45 metreye kadar yükselir. Dünyanın akciğerleri olan bu ağaç topluluklarının içinde çok çeşitli bitki ve hayvan türü yaşar.” Bu bölgede hangi iklim görülür?

A
Kutup iklimi
B
Muson iklimi
C
Ekvator iklimi
D
Bozkır iklimi
Soru 5
“Ezgi, ailesiyle birlikte yurt dışı gezi faaliyetine katılmıştır. Gittikleri yerde pirinç tarlasında çalışan insanları, sel sularının tahrip etiği yerleri görmüştür. Ayrıca filler üzerinde gezintiye çıkan insanlar da dikkatini çekmiştir.” Verilen bilgilere göre Ezgi’nin gittiği bölgede hangi iklim tipi görülmektedir?

A
Akdeniz iklimi
B
Ekvatoral iklim
C
Kutup iklimi
D
Muson iklimi
Soru 6
Hangi iklimin görüldüğü yerlerde bitki örtüsü yoktur. Aynı zamanda tarım ürünleri yetiştirilemez. Avcılık ve balıkçılık insanların önemli geçim kaynağıdır?

A
Kutup iklimi
B
Çöl iklimi
C
Bozkır iklimi
D
Muson iklimi
Soru 7
Aşağıdakilerden hangi bölgeler diğerlerine göre daha tenhadır?

A
Ovalar ve tarım alanları
B
Kuzey ve Güney kutup bölgeleri
C
Deniz ve göl kıyıları
D
Çok yağış alan bölgeler.
Soru 8
Hangi iklimin görüldüğü yerlerde yaz sıcaklığının fazla olması yaz turizminin gelişmesinde etkili olmuştur. Kış mevsiminin ılık geçmesi seracılık yapılmasına imkan sağlar. Turunçgiller, zeytin, incir, pamuk, yer fıstığı önemli tarım ürünleridir?

A
Bozkır iklimi
B
Çöl iklimi
C
Muson iklimi
D
Akdeniz iklimi
Soru 9
” ABD, Şili, Avustralya, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde görülür. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı geçer. Yağışlar genellikle yağmur şeklindedir. Yağışlar en fazla kış mevsiminde olur. Yıllık ortalama sıcaklık 15 °C – 20 °C arasındadır. Kışın sıcaklık 0 °C’nin altına nadiren düşer. Doğal bitki örtüsü kuraklığa dayanabilen bodur çalılardan oluşan makidir.” Yukarıdaki paragrafta belirtilen iklim çeşidi hangisidir?

A
Kutup iklimi
B
Muson iklimi
C
Akdeniz iklimi
D
Tundra iklimi
Soru 10
İnsanlar, bulundukları bölgenin doğal ortamına uyum sağlamaya çalışmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi insanların yaşayışlarını en çok etkilemiştir?

A
Ekonomik faaliyetleri
B
İklim özellikleri
C
Tarım ürünleri
D
Bitki örtüsü
Soru 11
Muson iklimi pirinç üretimini kolaylaştırır. Pirinç su dolu tarlalarda yetişir. Bu bölgede geçmişten günümüze kadar tarımın yaygın olması nüfusun yoğunlaşmasında etkili olmuştur.” Yukarıdaki anlatımda Muson ikliminin hangi özelliği vurgulanmıştır?

A
Sıcaklık
B
Rüzgar
C
Toprak yapısı
D
Yağış
Soru 12
Asya kıtasının güneyi ve güneydoğusundaki Hindistan, Bangladeş, Japonya, Çin gibi ülkelerde hangi iklim görülür?

A
Muson iklimi
B
Bozkır iklimi
C
Kutup iklimi
D
Çöl iklimi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön