Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Karadeniz Bölgesi’ne ait aşağıdaki özel­liklerden hangisinin oluşumunda bölgede görülen iklimin etkisi yoktur?

A
Heyelan olaylarının sık yaşanmasında
B
Gür ve sık orman örtüsüne sahip olmasında
C
Taşkömürü yataklarının yer almasında
D
Çay üretilen tek bölge olmasında
Soru 2
Asya kıtasının güneyi ve güneydoğusundaki Hindistan, Bangladeş, Japonya, Çin gibi ülkelerde hangi iklim görülür?

A
Bozkır iklimi
B
Çöl iklimi
C
Muson iklimi
D
Kutup iklimi
Soru 3
” ABD, Şili, Avustralya, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde görülür. Yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı geçer. Yağışlar genellikle yağmur şeklindedir. Yağışlar en fazla kış mevsiminde olur. Yıllık ortalama sıcaklık 15 °C – 20 °C arasındadır. Kışın sıcaklık 0 °C’nin altına nadiren düşer. Doğal bitki örtüsü kuraklığa dayanabilen bodur çalılardan oluşan makidir.” Yukarıdaki paragrafta belirtilen iklim çeşidi hangisidir?

A
Tundra iklimi
B
Kutup iklimi
C
Muson iklimi
D
Akdeniz iklimi
Soru 4
Aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesi öncelikle yer altı kaynağına dayanır?

A
Edirne
B
Adana
C
Konya
D
Zonguldak
Soru 5
Hangi iklimin görüldüğü yerlerde bitki örtüsü yoktur. Aynı zamanda tarım ürünleri yetiştirilemez. Avcılık ve balıkçılık insanların önemli geçim kaynağıdır?

A
Muson iklimi
B
Kutup iklimi
C
Çöl iklimi
D
Bozkır iklimi
Soru 6
Aşağıdakilerden hangi bölgeler diğerlerine göre daha tenhadır?

A
Çok yağış alan bölgeler.
B
Deniz ve göl kıyıları
C
Ovalar ve tarım alanları
D
Kuzey ve Güney kutup bölgeleri
Soru 7
  • Türkiye’nin büyük bir kısmı tehdidi altındadır.
  • Çok fazla can ve mal kaybına sebep olabilir.
  • Çok hızlı ve ani olarak gelişir.
  • Deniz ve okyanuslarda tsunami denilen büyük dalgalara neden olabilir.
Verilen özelliklerin tamamı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine aittir?

A
Deprem
B
Toprak Kayması
C
Çığ
D
Erozyon
Soru 8
Yağışın yetersiz olduğu kurak bölgeler­deki kırsal alanlarda görülen toprak evler aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde daha yaygındır?

A
Marmara Bölgesi
B
Ege Bölgesi
C
Akdeniz Bölgesi
D
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Soru 9
Bitki örtüsünün cılız, eğimin fazla olduğu yamaçlarda aşırı kar yağışı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine neden olur?

A
Kuraklık
B
Deprem
C
Heyelan
D
Çığ
Soru 10
Kanada’nın kuzeyi, Alaska, Grönland ve Sibirya’nın doğusunda yaşayan yerli halka ne denir?

A
Aborjin
B
Kutuplu
C
Buz adam
D
Eskimo
Soru 11
Hangi iklimin görüldüğü yerlerde yaz sıcaklığının fazla olması yaz turizminin gelişmesinde etkili olmuştur. Kış mevsiminin ılık geçmesi seracılık yapılmasına imkan sağlar. Turunçgiller, zeytin, incir, pamuk, yer fıstığı önemli tarım ürünleridir?

A
Bozkır iklimi
B
Muson iklimi
C
Akdeniz iklimi
D
Çöl iklimi
Soru 12
İstanbul, ülkemizde nüfusun en sık ve en fazla olduğu ildir.Bunda İstanbul’un hangi özelliğinin etkisi yoktur?

A
Yoğun sanayi kuruluşlarının
B
Gelişmiş ulaşım sistemlerinin
C
Uygun iklim şartlarının
D
Zengin bitki örtüsünün
Soru 13
“Brezilya ve Singapur gibi üzerinden Ekvator çizgisinin geçtiği ülkelerde yağmur ormanları yer alır. Bu bölgelerde güneş ışınları dik ve dike yakın geldiği için çok sıcaktır. Yıl boyu ortalama sıcaklık 27 0C dir. Her mevsim bol yağış alır. Bu yüzden ağaçların boyları 45 metreye kadar yükselir. Dünyanın akciğerleri olan bu ağaç topluluklarının içinde çok çeşitli bitki ve hayvan türü yaşar.” Bu bölgede hangi iklim görülür?

A
Bozkır iklimi
B
Muson iklimi
C
Ekvator iklimi
D
Kutup iklimi
Soru 14
İnsanlar, bulundukları bölgenin doğal ortamına uyum sağlamaya çalışmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi insanların yaşayışlarını en çok etkilemiştir?

A
Bitki örtüsü
B
Ekonomik faaliyetleri
C
İklim özellikleri
D
Tarım ürünleri
Soru 15
İnsanların giyimini daha çok aşağıdakilerden hangisi belirlemiştir?

A
Yeryüzü şekilleri
B
Bitki örtüsü
C
Ekonomik faaliyetler
D
İklim
Soru 16
Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde sel baskınları daha çok görülür?

A
Doğu Anadolu Bölgesi
B
İç Anadolu Bölgesi
C
Karadeniz Bölgesi
D
Akdeniz Bölgesi
Soru 17

Yaşadığımız bölgedeki köylerin en önemli sorunu erozyondur. Bu yüzden çayır ve meralarımız azaldı, tarım topraklarımız küçüldü ve gelirlerimiz düştü. Bütün bunların sonunda pek çok aile şehirlere göç etti.

Aşağıdakilerden hangisini yapmak bu bölgedeki soruna çözüm getirir?

A
Su kaynaklarını aşırı kullanmak
B
Sağlam konutlar yapmak
C
Ağaçlandırma çalışmaları
D
Büyükbaş hayvancılığa önem vermek
Soru 18
Muson iklimi pirinç üretimini kolaylaştırır. Pirinç su dolu tarlalarda yetişir. Bu bölgede geçmişten günümüze kadar tarımın yaygın olması nüfusun yoğunlaşmasında etkili olmuştur.” Yukarıdaki anlatımda Muson ikliminin hangi özelliği vurgulanmıştır?

A
Sıcaklık
B
Yağış
C
Rüzgar
D
Toprak yapısı
Soru 19
Toros Dağları’nda geçimini hayvancılıkla sağlayan yörük adı verilen konargöçer bir topluluk yaşamaktadır. En büyük geçim kaynakları hayvancılıktır. Yazın hayvanlarını otlatmak için yaylalara giderek çadırlarda kalırlar. Sonbahar olunca da sahile inerek maki alanlarında hayvanlarını otlatırlar.” Bu paragrafa göre Yörüklerin yaşamını aşağıdakilerden hangisi etkilemektedir?

A
İklim
B
Turizm
C
Tarım faaliyetleri
D
Bitki örtüsü
Soru 20
“Ezgi, ailesiyle birlikte yurt dışı gezi faaliyetine katılmıştır. Gittikleri yerde pirinç tarlasında çalışan insanları, sel sularının tahrip etiği yerleri görmüştür. Ayrıca filler üzerinde gezintiye çıkan insanlar da dikkatini çekmiştir.” Verilen bilgilere göre Ezgi’nin gittiği bölgede hangi iklim tipi görülmektedir?

A
Kutup iklimi
B
Muson iklimi
C
Akdeniz iklimi
D
Ekvatoral iklim
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön