6.Sınıf Coğrafi Konum Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilen meridyen ve özellikleri ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Aynı meridyen üzerinde bulunan tüm noktalarda yerel saat aynıdır.
B
İki meridyen arasındaki zaman farkı 4 dakikadır.
C
İki meridyen arasındaki uzaklık, Ekvator üzerinde 111 km'dir.
D
Tüm meridyenlerin uzunlukları birbirinden farklıdır.
Soru 2
Bir yerin Dünya üzerinde ekvatora, meridyenlere, kutuplara ya da çevre şartlarına göre bulunduğu özel konuma ne ad verilir?

A
Coğrafi konum
B
Sayısal konum
C
Matematiksel konum
D
Özel konum
Soru 3
Meridyenler ve özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
90 tane doğuda, 90 tane batıda olma üzere toplam 180 tane meridyen yayı vardır.
B
Dünya'nın şeklinden dolayı tüm meridyenler kutup noktalarında birleşirler ve birbirlerini kesmezler.
C
Başlangıç meridyeninin doğusunda kalan meridyenlere doğu meridyenleri, batısında kalan meridyenlere batı meridyenleri denir.
D
Başlangıç meridyeni (0°), İngiltere'ni başkenti Londra yakınlarındaki Greenwich Gözlem Evi'nden geçer.
Soru 4
Aşağıda verilen paralel ve özellikleri ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dünya'nın şeklinden dolayı Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe paralellerin boyları kı­salır ve kutuplarda nokta şeklini alır.
B
180 tane Kuzey Yarım Küre'de, 180 tane Güney Yarım Küre'de olmak üzere toplam 360 ta­ne paralel dairesi vardır.
C
Paraleller, Ekvator'dan kutuplara doğru birer derece aralıklarla çizilir.
D
Ekvator yıl boyunca gece ile gündüz eşit­liğinin yaşandığı, çizgisel hızın en fazla, yer çeki­minin en az olduğu paralel dairesidir.
Soru 5
Dünya üzerindeki bir yerin başlangıç pa­raleline (Ekvator) ve başlangıç meridyenine (Greenvvich) göre olan konumuna ne ad verilir?

A
Matematiksel konum
B
Cebirsel konum
C
Özel konum
D
Sayısal konum
Soru 6
Paralel ve özellikleri ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ekvator'un kuzeyindeki paralellere kuzey paralelleri, güneyindekilere ise güney paralelleri denir.
B
Kutup noktalarına eşit uzaklıktaki noktaların birleştirilmesiyle elde edilen ve Dünya'yı ortasından çevreleyen en geniş paralel dairesine Ekvator denir.
C
Başlangıç paraleli (0°) ve en küçük para­lel dairesi Ekvator'dur.
D
Ekvator'a paralel olarak geçtiği düşünü­len dairelere paralel denir.
Soru 7
Bir yerin denizlere, boğazlara, kıtalara, ülkelere, ticaret ve ulaşım yollarına vb. olan konumuna ne ad verilir?

A
Sayısal konum
B
Matematiksel konum
C
Özel konum
D
Siyasi konum
Soru 8
Aşağıdakilerin hangisinde Türkiyenin matematiksel konumu ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A
Kuzey Yarımküre'nin Orta Kuşağı'nda yer alır.
B
26°-45° doğu meridyenleri arasında yer alır.
C
Başlangıç Meridyeni'nin (Greenvvich) batısındadır.
D
36° -42° kuzey paralelleri arasında yer alır.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi bir yerin matematiksel konumunu belirlemede kullanılmaz?

A
Bulunduğu dönence
B
Bulunduğu paralel
C
Ekvatora uzaklığı
D
Bulunduğu kıta
Soru 10
Bazı paralel dairelerinin özel isimleri var­dır. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
66°33° kuzey paraleli ----Kuzey Kutup Dairesi
B
180° kuzey paraleli-----Kuzey Kutup Noktası
C
23°27° güney paraleli----Oğlak Dönencesi
D
23°27° kuzey paraleli----Yengeç Dönencesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön