6.Sınıf Toplumdaki Rollerim Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir bireyin sahip olabileceği rollere ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
Toplumda bütün insanların rolleri aynıdır.
B
Bireylerin sahip olabilecekleri rolleri, içinde bulundukları gruplar belirler.
C
İçinde bulunduğumuz gruplar değiştikçe rollerimiz de değişir.
D
Bireyler sahip oldukları rollere ilişkin görevlerini yapmak zorundadır.
Soru 2
Bir bireyin sahip olabileceği rollere ilişkin olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
Bireyler sahip oldukları rollere ilişkin görevlerini yerine getirmek zorundadır.
B
Bireylerin sahip olabilecekleri rolleri, içinde bulundukları gruplar belirler.
C
Toplumda yaşayan bütün insanların rolleri birbirleriyle aynıdır.
D
İçinde bulunduğumuz gruplar değiştikçe rollerimiz de değişir.
2 numaralı soru için açıklama 
Birey olarak dünyaya geldiğimiz andan itbaren çeşitli sosyal roller üstleniriz. Rollerimizin bir kısmı do- ştan sahip olduğumuz rollerdir. Bu roller evlat ya da kardeş olmak gibi biyolojik özelliklerimizden kay aklanan, herhangi bir ilgi ve yeteneği gerektrmeyen rollerimizdir. Bunları seçme imkânımız yoktur. Bazı llerimizde vardır ki bunlara isteğimizle çalışarak, başarı göstererek sonradan sahip oluruz. Bunlar özgür ademizle katldığımız grupların bize yüklediği rollerdir. Sınıf başkanı olmak, takım kaptanı olmak gibi.
Soru 3
Görevlerimiz ya da toplumun bizden beklediği davranışlar olarak ifade edebileceğimiz kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rol
B
Olgu
C
Oyun
D
Görüş
3 numaralı soru için açıklama 
Görevlerimiz ya da toplumun bizden beklediği davranışlar olarak ifade edebileceğimiz roller çok çeşitli olabilir. Bu çeşitliliği gün içerisinde dahi yaşayabiliriz. Örneğin Ahmet Bey, gün boyu öğretmen rolünü üstlendikten sonra akşam pazara uğradığında müşteri rolündedir. Evine geldiğinde ise karısına karşı eş, çocuklarına karşı baba rolündedir. Evlerine misafr gelirse o anki eş ve baba rolüne ek olarak bir de ev sahibi rolünü de üstlenir.
Soru 4
Roller: Bireylerin bulundukları grup içinde üstlendikleri görevlere rol denir. Birden fazla grup içinde yer alıyorsak her grupta farklı bir rolümüz olur.” Bu tanıma göre aşağıdaki grup-rol eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Futbol takımı - kaleci
B
Aile - anne
C
Okul - öğretmen
D
Sınıf – yazar
Soru 5
Görevler: Bir grup içinde yer alan bireylerin rollerinin gereğini yerine getirme zorunluluğudur.” Aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?

A
Anne ve babanın ailenin geçimini sağlamak ve çocuklara bakmak zorunda olması,
B
Futbol takımında kalecinin gol yememek için çalışması,
C
Hafta sonu pikniğe gitmek,
D
Öğrencinin okula gitmek ve ödevlerini yapmak zorunda olması,
Soru 6
Rol kavramı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
İçinde yer aldığımız meslek grubunun gerektirdiği davranışlara ve kurallara uygun hareket etmeye mesleki rol denir.
B
Mesleki rollere ilişkin beklentiler yazılıdır, sosyal rollere ilişkin beklentiler ise yazılı değildir.
C
Yaşımız ilerledikçe bazı rollerimiz değişse de sorumluluklarımız değişmez.
D
Eğitim öğretim hayatımızı tamamladıktan sonra meslek grupları içinde yer alan bir birey oluruz.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi, öğrencinin yapması gereken sorumluluklardan biri değildir?

A
Öğretmenlerine karşı saygılı olmak
B
Ailesine karşı sorumluluklarını bilmek
C
Derslerine iyi çalışmak
D
Sınıfta söz almadan ve yüksek sesle konuşmak
Soru 8
“Bulunulan ortama göre gösterilen ya da üstlenilen davranışların tamamına ‘Rol’ denir” tanımına dayanarak ilköğretim 6. sınıf öğrencisi için aşağıdakilerden hangisi uygun bir rol değildir?

A
Sınıf başkanı seçilmek
B
Okulun öğrencisi olmak
C
Bayram törenlerinde sunuculuk yapmak
D
Okulu temizlemek
Soru 9
Üstlendiğimiz rollerimizin gereklerini yerine getirmeye ne denir?

A
Çalışma
B
Hak
C
Özgürlük
D
Sorumluluk
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün üstlendiği rollerden biri değildir?

A
Öğrencilik
B
Sporculuk
C
Askerlik
D
Cumhurbaşkanlığı
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki rollerden biri değildir?

A
Kardeşlik
B
Mudur yardımcılığı
C
Annelik
D
Kişilik
Soru 12
Toplumdaki diğer bireyler gibi, çocuklarında çeşitli hak ve sorumlulukları vardır. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir?

A
Okul kurallarına uymak
B
Bir işte çalışmak
C
Düzenli olmak
D
Beslenmek
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön