6.Sınıf Demokratik Devlet Ve Organları Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Ülkemiz yasama, yürütme ve yargı organlarının ayrı ayrı temsil edildiği demokratik bir devlettir.
Kanunları uygulama gücüne ne ad verilir?
 
A
Yargı
B
Yasama
C
Yürütme
D
Mahkeme
Soru 2
Cumhurbaşkanı devletin başıdır.
Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanının göre ve yetkilerinden birisi değildir?
   
A
Millî Güvenlik Kuruluna başkanlık yapmak
B
Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak
C
Devleti yurt içinde ve dışında temsil etmek
D
Kanunları onaylamak ve Resmî Gazete’de yayınlatarak yürürlüğe koymak
Soru 3
İşlevi vatandaşların birbiriyle ve devletle olan ilişkilerindeki uyuşmazlıkları çözme olan güç hangisidir?    
A
Yargı
B
Yasama
C
Yürütme
D
Denetim
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyerek belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasının ifade edilmesidir?    
A
Kuvvetler birliği
B
Kuvvet kullanma
C
Kuvvetler ayrılığı
D
Kuvvetler üstü
Soru 5
Aşağıda verilen yetki organlarından hangisinin işlevi yargıdır?  
A
TBMM
B
Bağımsız Mahkemeler
C
Anayasa Mahkemesi
D
Cumhurbaşkanı
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görev ve yetkilerinden birisi değildir?    
A
Para basılmasına karar vermek
B
Savaş ilanına karar vermek
C
Uluslar arası anlaşmaları onaylamak ve yayınlamak
D
Genel ve özel af ilanına karar vermek
Soru 7
Aşağıda verilen organlarından hangisi yürütme işlevi ile yetkilidir?  
A
Cumhurbaşkanı
B
TBMM
C
Bağımsız Mahkemeler
D
Anayasa Mahkemesi
Soru 8
Ülkemiz yetkileri anayasada belirtilen yasama, yürütme ve yargı güçleriyle yönetilir.
Yasama ne anlama gelir?    
A
Kanun ve yasa çıkarma
B
Kanunları uygulama
C
Yargı kurumlarını denetleme
D
Kanunlara uyulmasını sağlama
Soru 9
Monarşi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?  
A
Ülke ile ilgili kararlarda son söz kendisine ait olup devlet yönetiminde mutlak egemen kişidir.
B
Yönetme yetkisi babadan oğula ya da hanedan üyelerinden birine geçmektedir.
C
Yasa koyma, yargılama, vergi toplama, savaşa ve barışa karar verme yetkisi meclise aittir.
D
Yönetici olan kişi ömrü boyunca yönetimde kalabilir.
Soru 10
Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.
Yargı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
Ülkemizde en üst mahkeme Anayasa Mahkemesidir.
B
Adli mahkemeler adli davaların en üst yetkili mahkemesidir.
C
Danıştay idari yani yönetim ile ilgili davaların en üst mahkemesidir.
D
İdari mahkemeler devlet ile vatandaş arasındaki uyuşmazlıkları inceler.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi egemenliğin padişah, kral, çar, imparator, şah ya da sultan gibi unvanlar taşıyan kişilere ait olduğu yönetim şeklidir?    
A
Cumhuriyet
B
Monarşi
C
Oligarşi
D
Demokrasi
Soru 12
Aşağıda verilen yetki organlarından hangisinin işlevi yasamadır?    
A
Anayasa Mahkemesi
B
Cumhurbaşkanı
C
TBMM
D
Bağımsız Mahkemeler
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön