TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi göreceli konum değildir?

A
yer alt kaynakları
B
yer şekilleri
C
iklim çeşitliliği
D
siyasi ilişkileri
Soru 2
Ülkemizin coğrafi konumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ülkemizin güneyden kuzeye doğru sıcaklık değerleri azalır.
B
Ülkemizin kuzeyi güneyine göre daha sıcaktır.
C
Ülkemizin güneyinden kuzeyine doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı daralır.
D
Ülkemize kuzeyden esen rüzgârlar sıcaklığı düşürürken, güneyden esen rüzgârlar sıcaklığı artırır.
Soru 3
Dünya üzerinde bir yerin coğrafi konumunu belirlemek için öncelikle hangisini belirlemeliyiz?

A
Ekvatora uzaklığını
B
Bulunduğu paralelleri
C
Bulunduğu yarım küreyi
D
Bulunduğu paralelleri
Soru 4
Dünyayı iki yarım küreye ayıran ve 0 olarak gösterilen paralele ne denir?

A
Meridyen
B
Kutup
C
Dönence
D
Ekvator
Soru 5
Paralel ve meridyen çizgilerin oluşturduğu sisteme ne ad verilir?

A
Harita koordinat sistemi
B
Küresel koordinat sistemi
C
Doğal koordinat sistemi
D
Coğrafi koordinat sistemi
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin coğrafi koordinatlarını belirtmektedir?

A
26-45 derece kuzey paralelleri, 36-42 derece doğu meridyenleri
B
36-42 derece güney paralelleri, 26-45 derece batı meridyenleri
C
36-45 derece kuzey paralelleri, 26-42 derece güney meridyenleri
D
36-42 derece kuzey paralelleri, 26-45 derece doğu meridyenleri
Soru 7
Paraleller arasındaki uzaklık kaç km’dir?

A
90 km
B
111 km
C
360 km
D
180 km
Soru 8
Kıtalar arasındaki derin çukurlukları dolduran tuzlu su kütlelerine ne ad verilir?

A
kıta
B
göl
C
okyanus
D
deniz
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi okyanuslardan birisi değildir?

A
Antarktika okyanusu
B
Atlas okyanusu
C
Hint okyanusu
D
Büyük okyanus
Soru 10
“Yeryüzündeki büyük kara parçalarına ……. denir. Yeryüzünde Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Antarktika ve Okyanusya olmak üzere yedi …….. bulunmaktadır.” Yukarıdaki anlatımda boş bırakılan yerlere hangisi gelmelidir?

A
okyanus
B
kara
C
kıta
D
ada
Soru 11
“Türkiye, Ekvator’un …………….. , Greenwich’in ……………… yer almaktadır.” Cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
Kuzeyinde-Doğusunda
B
Doğusunda –Kuzeyinde
C
Kuzeyinde- Batısında
D
Güneyinde-Kuzeyinde
Soru 12
Dünya üzerinde kaç tane meridyen vardır?

A
180
B
90
C
120
D
360
Soru 13
Haritalarda kuzey-güney doğrultusunda uzanan çizgilere ne ad verilir?

A
Grinviç
B
İzohips
C
Meridyen
D
Paralel
Soru 14
Ardışık iki meridyen arasındaki yerel saat farkı kaç dakikadır?

A
4 dk
B
120 dk
C
90 dk
D
111 dk
Soru 15
Haritalar üzerinde sağdan sola, yukarıdan aşağıya uzanan çizgilerin olduğunu görürsünüz. Bu çizgiler, dünya üzerindeki bir yerin coğraf konumunu belirlemede bize yardımcı olur. Doğu-batı doğrultusunda uzanan çizgilere ne ad verilir?

A
İzohips
B
Meridyen
C
Paralel
D
Grinviç
Soru 16
“Ülkemiz dünya siyasetinde gündemde olan Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu üçgeninin merkezinde yer almaktadır. Akdeniz ve Karadeniz’i birbirine bağlayan İstanbul ve Çanakkale boğazları, Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü vazifesi görmektedir.” Yukarıdaki anlatımda ülkemizin hangi konumuna dikkat çekilmiştir?

A
Jeopolitik
B
mutlak
C
göreceli
D
matematiksel
Soru 17
Bir yerin mutlak ve göreceli konumunun ülkeler arasındaki siyasi ilişkilere yansımasına ne denir?

A
mutlak konum
B
matematiksel konum
C
göreceli konum
D
Jeopolitik konum
Soru 18
Dünya üzerinde kaç tane paralel dairesi vardır?

A
90
B
360
C
120
D
180
Soru 19
“Dünya üzerindeki bir yerin kıtalara, okyanuslara, geçitlere, su yollarına ve kentlere olan uzaklığı o yerin ……………….. konumunu verir.” Cümlesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
göreceli
B
matematiksel
C
Jeopolitik
D
mutlak
Soru 20
Ülkemiz hangi kıtalarda yer alır?

A
Amerika-Antartika
B
Avrupa-Asya
C
Amerika-Afrika
D
Afrika-Asya
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön