6.Sınıf Harita Bilgisi Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda harita çizerken dikkat edilmesi gereken hususlar verilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?

A
Haritayı hangi amaç doğrultusunda kullanacağımızı belirlemeliyiz.
B
Belirlenen amaç doğrultusunda bize uygun olan ölçeği seçmeliyiz.
C
Haritada farklı ölçekler oluşturmalı ve birlikte kullanmalıyız.
D
Yönleri düzgün biçimde kullanabilmek için, daima kuzeyi gösterir bir yön oku kullanmalıyız.
Soru 2
Yeryüzünde oluşan olayları, bu olayların nasıl meydana geldiğini, nerelerde dağılım gösterdiğini ve oluşturduğu sonuçların çevresine ve insanlara etkilerini inceleyen bilim dalına ne denir?

A
Arkeoloji
B
Fen Bilimleri
C
Sosyoloji
D
Coğrafya
Soru 3
Haritalarda kullanılan sembol ve işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren tabloya ne ad verilir?

A
Plan
B
Ölçek
C
Kroki
D
Lejand
Soru 4
Aşağıda ölçekleri verilen haritalardan hangisinde daha fazla ayrıntı gösterilir?

A
1/20.000
B
1/200.000
C
1/500.000
D
1/5.000.000
Soru 5
Bu tür haritalar herhangi bir konuyu detaylarıyla gösteren, dolayısıyla uzmanlaşma isteyen haritalardır. Belirli bir alanda uzmanlaşmış kişi ya da kuruluşların kendi amaçları için hazırlanmış jeoloji, meteoroloji, toprak, bitki örtüsü gibi haritaların çeşidi nedir?

A
Coğrafi Harita
B
Beşeri Harita
C
Genel Harita
D
Özel Harita
Soru 6
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yerel Coğrafya; dünya üzerinde herhangi bir alandaki tüm coğrafi olayları inceler. Bu alan kimi zaman bir ülke, kimi zaman bir bölge olabilir.
B
Genel Coğrafya; Dünyanın her yerinde insan ilişkilerini inceler ve bunların birbiriyle bağlantılarını belirler.
C
Beşeri ve Ekonomik Coğrafya dünya üzerinde var olan insan topluluklarını, bu insanların çevre ile ilişkilerini, ekonomik faaliyetlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Kısaca insanı ve ekonomik faaliyetleri inceler.
D
Fiziki Coğrafya; yeryüzü şekillerini, dünyadaki iklim çeşitleri ve bitki örtüsü çeşitliliğini, dünyanın şekli ve şeklinin sonuçlarını inceler.
Soru 7
Yer şekillerini (dağ, ova, plato, vadi vb.) gösteren haritalara ne ad verilir?

A
Siyasi ve İdari Haritalar
B
Fiziki Haritalar
C
Beşeri ve Ekonomik Haritalar
D
Ticari Haritalar
Soru 8
Haritalarla ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A
Ölçekleri 1/500.000'den daha büyük olan haritalara küçük ölçekli haritalar denir.
B
1/200.000 ile 1/500.000 arasında değişen haritalar orta ölçekli haritalardır.
C
Ölçekleri 1/20.000 ile 1/200.000 arasında olan haritalara Topografya haritaları denir.
D
Ölçekleri 1/20.000'e kadar olan haritalara plan denir.
Soru 9
Dünyanın tamamının ya da belli bir kısmının kuşbakışı olarak ve belirlenmiş bir ölçek oranında küçültülerek bir düzleme aktarılmış haline ne denir?

A
Harita
B
Kroki
C
Coğrafya
D
Ölçek
Soru 10
Nüfus miktarını, dağılışını, yoğunluklarını, göçleri, insanların milliyetlerini, dinlerini, dil­lerini, kültürlerine ait özelliklerin dağılışını gösteren haritalara ne ad verilir?

A
Fiziki Haritalar
B
Beşeri Haritalar
C
Ekonomik Haritalar
D
Siyasi ve İdari Haritalar
Soru 11
Kıtaların, ülkelerin sınırlarını gösteren haritalardır. Ülke içindeki il, ilçe, kasa­ba ve köy gibi birimler arasındaki sınırları gösteren haritalara ne ad verilir?

A
Siyasi ve İdari Haritalar
B
Ticari Haritalar
C
Fiziki Haritalar
D
Beşeri ve Ekonomik Haritalar
Soru 12
Haritadaki küçültme oranına ölçek denir. Ölçek, harita uzunluğu ile gerçek uzunluğun birbi­rine oranıdır. Ölçekle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kesir ölçeklerde, ölçek ile ölçek paydası arasında ters orantı vardır. Ölçeğin paydası bü­yüdükçe ölçek küçülür, ölçek paydası küçüldükçe ölçek büyür.
B
Küçültme oranının çizgi şeklinde gösteril­diği ölçeğe kesir ölçeği denir. Eşit aralıklara bölünmüş olan çiz­gi üzerinde, aralıkların gerçekte ne kadar uzaklı­ğa eşit olduğu belirtilir.
C
Haritalarda uygulanan küçültme oranı ke­sirle gösterilmesine kesir ölçeği denir.
D
Kesir ölçekte pay daima 1 ile gösterilir. 1/100 000, 1/2 000 000 gibi paydadaki sayı, çizimin ne kadar küçültüldüğünü ifade eder.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön