6.Sınıf Hayatımızdaki Sosyal Bilimler Testimiz

Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilenlerden hangisi hukuk bilimi ile ilgili bir yargıdır?  
A
Çevremizde yaşayan insanların davranışları ve kişilik özelliklerini tanımamızı ve onlarla iyi iletişim kurmamızı sağlar.
B
Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaları konu alan bilim dalıdır.
C
İnsanda, doğru düşünebilmeyi ve bir probleme birçok yönden bakabilmeyi öğretir.
D
İçinde yaşadığımız toplumu yakından tanımamızı ve çevremizle iyi ilişkiler kurmamızı ve toplumsal gelişmeye katkı yapmamızı sağlar.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi tarih bilimi ile ilgili değildir?  
A
Tarih, eski kültür ve uygarlıklardan geriye kalan her türlü alet, malzeme, ev eşyaları ve sanat yapıtları gibi maddi kalıntıları inceleyen kazı bilimidir.
B
Tarihî bilgiler sayesinde kişiler güncel olayları daha iyi tahlil edip geleceğe dair daha doğru tahminlerde bulunurlar.
C
Tarih, bireylere yaşadığı toplumun geçmişini öğretip kendi milletini tanımasını, böylece bireylerin millî tarih ve millî kimlik bilinci kazanmasını sağlar.
D
Tarih, geçmişte yaşanan olayları yer ve zaman göstererek inceleyen bilimdir.
Soru 3
İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini paylaşma ve bu faaliyetlerden doğan ilişkileri inceleyen bilim dalı hangisidir?  
A
Ekonomi
B
Antropoloji
C
Felsefe
D
Coğrafya
Soru 4
  • Sebze ve meyve halinde gördüğümüz tarımsal ürünlerin hangi ilimizde ve bölgemizde daha çok üretildiğini söyleyebiliriz.
  • Bir turiste yaşadığımız ildeki doğal güzellikler ve tarihî eserler hakkında bilgi verebiliriz.
  • Yaşadığımız ilin nüfus özellikleri hakkında görüş belirtebiliriz.
Yukarıdaki anlatımlar hangi bilim dalı ile ilgilidir?  
A
Felsefe
B
Coğrafya
C
Antropoloji
D
Ekonomi
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi varlığı ve bilgiyi bilimsel olarak araştırmaya yönelik soru sorma, sorgulama bilimidir?  
A
Sosyoloji
B
Felsefe
C
Psikoloji
D
Antropoloji
Soru 6
Sosyal bilimlerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
A
Sosyoloji - Toplumların sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel vb. alanlardaki faaliyetlerini inceler.
B
Kronoloji - Tarih öncesi ve. tarihi çağlardan kalma eserleri tarih ve sanat bakımından inceleyen bilim dalıdır.
C
Tarih - İnsan topluluklarının geçmişte yaşadıkları siyasal ve sosyal olayları, yazılı ve yazısız belgeler ışığında, neden-sonuç ilişkisi içinde, yer ve zaman göstererek objektif olarak inceleyen bilim dalıdır.
D
Ekonomi - İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme faaliyetlerinden doğan ilişkilerin bütünüdür.
Soru 7
Sosyal bilimler hayatımızın her alanında vardır. Bir sosyal bilim olan coğrafyadan edindiğimiz bilgiler günlük hayatımızda birçok işe yarar. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?  
A
İçinde yaşadığımız toplumun geçmişini öğrenip kendi milletimizi tanımamızı sağlar.
B
Küresel ısınma, hava kirliliği vb. küresel çevre sorunları hakkında fikir yürütebiliriz.
C
Yaşadığımız çevrede görülen erozyon, heyelan vb. doğal afetlere karşı alınacak tedbirler konusunda görüş belirtebiliriz.
D
Sis, yağmur, kar, dolu vb. meteorolojik olaylarla karşılaştığımızda bu olayların nasıl oluştukları hakkında yorum yapabiliriz.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi toplum olaylarını, insanın sosyal ve kültürel faaliyetlerini inceleyen bilimlerin ortak adıdır?  
A
Sosyal Bilimler
B
Antropoloji
C
Hukuk
D
Sosyoloji
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi toplum içindeki bireyi, grupları, kurumları, olayları ve aralarındaki ilişki ve etkileşimleri inceleyen bilimdir?  
A
Psikoloji
B
Felsefe
C
Sosyoloji
D
Antropoloji
Soru 10
Aşağıda verilenlerden hangisi sosyoloji bilimi ile ilgili bir yargıdır?  
A
İnsanda, doğru düşünebilmeyi ve bir probleme birçok yönden bakabilmeyi öğretir.
B
Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaları konu alan bilim dalıdır.
C
Çevremizde yaşayan insanların davranışları ve kişilik özelliklerini tanımamızı ve onlarla iyi iletişim kurmamızı sağlar.
D
İçinde yaşadığımız toplumu yakından tanımamızı ve çevremizle iyi ilişkiler kurmamızı ve toplumsal gelişmeye katkı yapmamızı sağlar.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi insanın duygu, düşünce ve davranışlarını inceleyen bilimdir?    
A
Sosyoloji
B
Felsefe
C
Psikoloji
D
Antropoloji
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi insanın niteliğine ilişkin daha çok bilgiyi gün yüzüne çıkarmaya çalışan, insanlar ve davranışları hakkında genellemeler üretmeye ve insan çeşitliliğini anlamaya çalışan sosyal bilimdir?  
A
Psikoloji
B
Felsefe
C
Sosyoloji
D
Antropoloji
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön