6.Sınıf Yer Yüzünde Yaşam Ünite Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İnsanların doğada yaptıkları değişiklikler sonucunda beşeri unsurlar ortaya çıkar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi beşeri unsura örnek gösterilir?

A
Atatürk Barajı
B
Erciyes Dağı
C
Çoruh Nehri
D
Van Gölü
Soru 2
İklimin, insan faaliyetlerine etkisiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?  

 

A
Ülkemizdeki iklim çeşitliliği, doğal bitki örtüsü üzerinde etkili olmadığı için bitkisel ürün çeşidi de azdır.
B
Ülkemizdeki iklim çeşitliliği, hem yaz hem de kış turizmi faaliyetlerinin yapılmasına imkân verir.
C
Ülkemizdeki iklim çeşitliliği, insan faaliyetlerinin çeşitlenmesinde etken olmuştur.
D
Ülkemizdeki iklim çeşitliliği, hayvansal üretim faaliyetlerinin de çeşitlenmesini sağlamıştır.
Soru 3

I. Çölleşme

II. Su kirliliği

III. Gürültü kirliliği

IV. Hava kirliliği

V. Toprak kirliliği

Yukarıdakilerden hangileri, doğal ortamın değiştirilmesi sonucu ortaya çıkabilecek çevre sorunlarındandır?

A
I, II, III, IV ve V
B
II, III, IV ve V
C
II, IV ve V
D
I, II, IV ve V
Soru 4
Yaşadığımız bölgedeki köylerin en önemli sorunu erozyondur. Bu yüzden çayır ve meralarımız azaldı, tarım topraklarımız küçüldü ve gelirlerimiz düştü. Bütün bunların sonunda pek çok aile şehirlere göç etti. Aşağıdakilerden hangisini yapmak bu bölgedeki soruna çözüm getirir?

A
Ağaçlandırma çalışmaları
B
Su kaynaklarını aşırı kullanmak
C
Sağlam konutlar yapmak
D
Büyükbaş hayvancılığa önem vermek
Soru 5
Yağışın yetersiz olduğu kurak bölgeler­deki kırsal alanlarda görülen toprak evler aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde daha yaygındır?

A
Ege Bölgesi
B
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
C
Akdeniz Bölgesi
D
Marmara Bölgesi
Soru 6
Bitki örtüsünün cılız, eğimin fazla olduğu yamaçlarda aşırı kar yağışı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine neden olur?

A
Deprem
B
Çığ
C
Heyelan
D
Kuraklık
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi delta ovası özelliği taşımaz?

A
Çukurova
B
Bafra
C
Altınbaşak (Harran)
D
Çarşamba
Soru 8
Karadeniz Bölgesi’ne ait aşağıdaki özel­liklerden hangisinin oluşumunda bölgede görülen iklimin etkisi yoktur?

A
Taşkömürü yataklarının yer almasında
B
Gür ve sık orman örtüsüne sahip olmasında
C
Heyelan olaylarının sık yaşanmasında
D
Çay üretilen tek bölge olmasında
Soru 9
  • Türkiye’nin büyük bir kısmı tehdidi altındadır.
  • Çok fazla can ve mal kaybına sebep olabilir.
  • Çok hızlı ve ani olarak gelişir.
  • Deniz ve okyanuslarda tsunami denilen büyük dalgalara neden olabilir.
Verilen özelliklerin tamamı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine aittir?

A
Deprem
B
Toprak Kayması
C
Çığ
D
Erozyon
Soru 10
Coğrafî bölgelerimizde ekonomik faaliyetlerin farklılık göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A
Yeraltı kaynaklarının
B
Yeryüzü şekillerinin
C
Bitki örtüsünün
D
Yerel saat farklılıklarının
Soru 11
Aşağıdaki şehirlerden hangisinin gelişmesi öncelikle yer altı kaynağına dayanır?

A
Edirne
B
Konya
C
Zonguldak
D
Adana
Soru 12
İklim canlı yaşamını etkilemektedir. Aşağıdakilerden hangisi iklimden etkilenmez?

 

A
Ekonomi
B
Gelenek ve görenekler.
C
Giyim
D
Eğitim
Soru 13
İstanbul, ülkemizde nüfusun en sık ve en fazla olduğu ildir.Bunda İstanbul’un hangi özelliğinin etkisi yoktur?

A
Yoğun sanayi kuruluşlarının
B
Uygun iklim şartlarının
C
Zengin bitki örtüsünün
D
Gelişmiş ulaşım sistemlerinin
Soru 14
Coğrafi özellikler, insanların yerleşme biçimlerini ve nüfus yoğunluğunu etkiler. Bu konuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  

 

A
Yükseltinin ve eğimin fazla olduğu yerlerde yerleşmeler azdır.
B
Türkiye’deki yerleşmelerin çoğu, yükseltinin az olduğu yerlerde yapılmıştır.
C
Yağışın fazla olduğu yerlerde yerleşmeler de fazladır, yağışın az olduğu yerlerde yerleşmeler de azdır.
D
Çok sık ve gür orman alanları, yerleşmeyi arttırır. Bitki örtüsünün hiç olmadığı yerlerde de yerleşmeler fazladır.
Soru 15
Aşağıdaki dağlardan hangisi diğerlerine göre Türkiye’nin daha batısında yer alır?

A
Ağrı
B
Erciyes
C
Nemrut
D
Süphan
Soru 16
Yaz mevsiminde yaşanan kuraklık ve buharlaşma nedeniyle; aşağıdaki göllerden hangisinin kapladığı alanda daha çok daralma olur?

A
Eğirdir Gölü
B
Tuz Gölü
C
Sapanca Gölü
D
Van Gölü
Soru 17
Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde sel baskınları daha çok görülür?

A
İç Anadolu Bölgesi
B
Akdeniz Bölgesi
C
Doğu Anadolu Bölgesi
D
Karadeniz Bölgesi
Soru 18
  • Aşırı yağış
  • Eğimli arazi
  • Bitki örtüsünün tahribi
Verilenlerin tamamı bir araya gelince aşağıdaki doğal afetlerden hangisi gerçekleşir?

A
Yangın
B
Sel
C
Deprem
D
Kuraklık
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi, Kuzey Anadolu Sıradağları içinde yer almaz?

A
Ilgaz
B
Küre
C
Canik
D
Toroslar
Soru 20

Mustafa’nın yaşadığı yörede yaz mevsiminin yağışlı geçmesi ………… yetişmesine imkân sağlıyor. Böylece burada büyükbaş hayvancılık en önemli ekonomik faaliyet oluyor.

Paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Cılız bitkilerin
B
Gür otların
C
Ormanların
D
Pamuğun
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön