6. Sınıf Kaynaklarımızı Doğru Kullanıyorum Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Tükenebilir enerji kaynakları içinde çevreye en az zarar veren enerji kaynağıdır. Ülkemizde Hamitabat (Kırklareli) ve Çamurlu’dan (Mardin) çıkarılmaktadır. İstanbul, Bursa ve Kırklareli’nde bu yakıtla çalışan termik santraller bulunmaktadır. Yukarıda verilen enerji kaynağı hangisidir?      
A
Doğal gaz
B
Linyit
C
Petrol
D
Taş kömürü
Soru 2
Doğada kendini yenileyebilen unsurların kullanılmasıyla elde edilen enerji kaynaklarına yenilenebilen enerji kaynağı denir. Aşağıda verilenlerden hangisi bunlardan birisidir?      
A
Taş kömürü
B
Güneş
C
Linyit
D
Petrol
Soru 3
Günümüzde dünya ekonomisinin en önemli enerji kaynağı hangisidir?      
A
Güneş
B
Doğal gaz
C
Su
D
Petrol
Soru 4
Isı enerjisi daha düşük olan bu yakıt ülkemizde yaygın olarak çıkarılan bir kömür çeşididir. Evlerde ısınma amacıyla ve termik santrallerde elektrik üretiminde kullanılır ve en fazla Soma (Manisa), Tunçbilek (Kütahya) vb. çıkarılmaktadır. Yukarıda verilen enerji kaynağı hangisidir?      
A
Taş kömürü
B
Petrol
C
Doğal gaz
D
Linyit
Soru 5
Enerji kaynakları; kömür, petrol, doğal gaz, rüzgâr ve güneş gibi çeşitli doğal kaynaklardır. Bu kaynaklar ısı ve enerji üretiminde kullanılarak insan yaşamını kolaylaştırır. Enerji kaynakları; tükenebilir (yenilenemeyen) ve tükenmeyen (yenilenebilen) olmak üzere iki grupta incelenir. Aşağıda verilenlerden hangisi yenilenebilen enerji kaynaklarından birisi değildir?      
A
Hidroelektrik Enerji
B
Rüzgâr Enerjisi
C
Jeotermal Enerji
D
Doğal gaz
Soru 6
Yer altından çıkan suyun buharından elde edilir. Fay hatlarına paraleldir. Denizli-Sarayköy’de elektrik üreten santrali vardır. Elektrik üretimi ve seraların ısıtılmasında kullanılır. Yukarıda verilen bilgiler hangi enerji kaynağına aittir?      
A
Sıcak Enerji
B
Jeotermal Enerji
C
Volkanik Enerji
D
Nükleer Enerji
Soru 7
Aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisi çevreye diğerlerinden daha çok zarar vermektedir?      
A
Rüzgâr Enerjisi
B
Hidroelektrik Enerji
C
Jeotermal Enerji
D
Nükleer Enerji
Soru 8
Ülkemizde en çok kullanılan yenilenebilir enerji kaynağı hangisidir?  
A
Güneş enerjisi
B
Rüzgâr Enerjisi
C
Hidroelektrik Enerji
D
Jeotermal Enerji
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi yenilenemeyen enerji kaynaklarından uranyum ve toryumun ham madde olarak kullanılmasıyla elde edilen enerjidir?      
A
Nükleer Enerji
B
Rüzgar enerjisi
C
Hidroelektrik Enerji
D
Jeotermal Enerji
Soru 10
Akarsuların üzerine kurulan barajlardaki suyun elektrik üreten santralleri çalıştırması ile oluşan enerjiye ne denir?    
A
Rüzgâr Enerjisi
B
Jeotermal Enerji
C
Hidroelektrik Enerji
D
Nükleer Enerji
Soru 11
Ülkemizde Zonguldak çevresinden çıkarılmaktadır. Zonguldak-Ereğli havzasından çıkarılan bu yakıtın ısı enerjisi oldukça yüksektir. Bu nedenle demir-çelik sanayisinde kullanılır. Bu yakıt kullanılarak Çatalağzı Termik Santralinde (Zonguldak) elektrik üretilmektedir. Fosil enerji kaynakları içinde atmosferi en fazla kirleten enerji kaynağıdır. Yukarıda verilen enerji kaynağı hangisidir?      
A
Taş kömürü
B
Linyit
C
Petrol
D
Doğal gaz
Soru 12
Yenilenemeyen () enerji kaynaklarına fosil yakıt denir. Aşağıdakilerden hangisi fosil yakıtlardan birisi değildir?      
A
Kömür
B
Petrol
C
Linyit
D
Odun
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön