6.Sınıf Tarihe Yolculuk Ünite Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Tarihte parayı ilk bulan ve kullanan eski Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Frigler
B
Hititler
C
Lidyalılar
D
İyonlar
Soru 2
Eski çağlarda yaşamış insanların sosyal yaşa­mını ve temel geçim kaynaklarını göz önüne aldığımızda Anadolu'nun önemli bir merkez olduğunu görürüz. Çünkü.. Öğrencinin cümlesine;

I. Anadolu iklimi yaşam için elverişlidir.

II. Anadolu'da ve­rimli ve bereketli ovalar çoktur.

III. Bor mineralllerinin %70 Anadolu’dadır.

yargılarından hangisi ile tamamlarsak yanlış bir yorum yapmış oluruz?

A
Yalnız III
B
Yalnız II
C
I ve III
D
I ve II
Soru 3
Temmuz ayında en yüksek sıcaklık aşağıdaki illerimizden hangisinde görülür?

A
İstanbul
B
Antalya
C
Zonguldak
D
Ordu
Soru 4
Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde genellikle Akdeniz iklimi görülür?

A
Karadeniz Bölgesi
B
Ege Bölgesi
C
İç Anadolu Bölgesi
D
Marmara Bölgesi
Soru 5
Bir yerde hava olaylarının uzun yıllar gösterdiği ortalama etkiye ne ad verilir?

A
İklim
B
Yağış
C
Meteoroloji
D
Hava durumu
Soru 6

- Frigler, Sakarya Nehri civarında

- Lidyalılar, Gediz ve Küçük Menderes Nehirleri civarında

- İyonlar, İzmir ve Büyük Menderes Nehri arasındaki kıyı şeridine yerleşmişlerdir.

Bu bilgiler dikkate alındığında, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim birimlerinin seçilmesinde etkili olduğu savunulabilir?

A
Dini ihtiyaçları
B
Bilimsel çalışmaya uygunluğu
C
Güvenlik ihtiyaçları
D
Geçimlerini sağlama çabaları
Soru 7
Aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde geçiş iklimi görülür?

A
Akdeniz Bölgesi
B
Marmara Bölgesi
C
Ege Bölgesi
D
Karadeniz Bölgesi
Soru 8
Kalın ve yünlü giysiler hangi iklimin görüldüğü yerlerde tercih edilmektedir?

A
Kurak
B
Ilıman
C
Sıcak
D
Soğuk
Soru 9
Filozoflarıyla ünlü eski Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hititler
B
Lidyalılar
C
İyonlar
D
Frigler
Soru 10
Batı Anadolu’da kurulan başkenti Gordiyon olan tarım ve hayvancılıkla uğraşan eski Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lidyalılar
B
Hititler
C
Frigler
D
İyonlar
Soru 11
Ticarete verdiği önemle tanınan eski Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A
İyonlar
B
Lidyalılar
C
Hititler
D
Frigler
Soru 12
Ülkemizde en geniş alanda görülen bitki örtüsü hangisidir?

A
Bozkır
B
Maki
C
Orman
D
Savan
Soru 13
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Karadeniz Bölgesi - Orman
B
İç Anadolu Bölgesi - Bozkır
C
Akdeniz Bölgesi - Maki
D
Ege Bölgesi - Orman
Soru 14
Kızılırmak yayı içinde kurulan Pankuş adlı soylular meclisi ile yönetilen eski Anadolu medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Frigler
B
Hititler
C
Lidyalılar
D
İyonlar
Soru 15
İklim canlı yaşamını etkilemektedir. Aşağıdakilerden hangisi iklimden etkilenmez?

A
Ekonomi
B
Gelenek ve görenekler.
C
Giyim
D
Eğitim
Soru 16
İklim aşağıdakilerden hangisini diğerlerine göre daha az etkilemektedir?

A
Ulaşım
B
Haberleşme
C
İnsan yaşamı
D
Tarım
Soru 17
Hangi bölgemizde yazlar sıcak ve kurak kışlar ilik ve yağışlı geçer?

A
Ege Bölgesi
B
Marmara Bölgesi
C
Akdeniz Bölgesi
D
Karadeniz Bölgesi
Soru 18
İnsanlar tarih boyunca beslenme, barınma ve savunma ihtiyaçlarını karşılama konusunda zorluk yaşamayacakları bölgelere yerleşmişlerdir. Buna göre insanların yerleşim yerlerini seçmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A
Hayatlarını kolaylaştırma
B
Bilimsel çalışmalar yapma
C
Dünya hakimiyetini sağlama
D
Güçlü devletler kurma
Soru 19

Tarih Öncesi Çağlar'da insanlar;

-Yontma Taş Devri'nde mağaralarda,

-Cilalı Taş Devri'nde köylerde,

-Maden Devri'nde kentlerde yaşamışlardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A
Yontma Taş Devri'nin diğerlerine göre daha uzun sürdüğüne
B
Yaşam biçimlerinin zamanla geliştiğine
C
Ekonomik faaliyetlerin gerilediğine
D
İlk yerleşik hayatın Anadolu'da başladığına
Soru 20

Tarih boyunca Anadolu;

I. Coğrafi konumu

II. Elverişli iklim

III. Zengin doğal kaynakları

IV. Tarım imkanları

gibi durumları bakımından insanlar için tercih edilen özellikleriydi Bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olması beklenmez?

A
Tek tanrılı dine inanılmasına
B
İlk yerleşim yerlerinin kurulmasına
C
Ticaretin gelişmesine
D
Sık sık istilaya uğraması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön