6.Sınıf Uluslararası İlişkilerimiz Ünite Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
‘’ Ulaşımın gelişmesinin ülkeler arası ilişkilerde önemi büyüktür. Çünkü ulaşım,……….‘’ Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilemez?

A
malların kolay taşınmasını sağlar
B
üretimin yavaşlamasını sağlar
C
Ticaretin kolaylaşmasını sağlar
D
kültürel ilişkilerin gelişmesini sağlar
Soru 2
Günümüzde İnternet, cep telefonu, faks gibi iletişim araçları sayesinde insanların ürün ya da hizmete Yaşadığım Yerin Ekonomiye Katkısı ulaşması hızlanmış, ticari hayatta da gelişmeler yaşanmıştır. Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
İnsanların ürün ya da hizmete ulaşmasının iletişim araçlarıyla kolaylaştığı
B
Ticarette yaşanan gelişmelerin iletişim ile paralel olduğu
C
İletişim sorunlarının tamamıyla çözüme kavuştuğu
D
İletişim araçlarının insanların hayatına kolaylıklar sağladığı
Soru 3
Mısır Piramitlerinin yapılış amacı hangisidir?

A
Firavunlar için konut olarak yapılmıştır.
B
Yapıldıkları dönemde otel olarak kullanılmak amacıyla yapılmıştır.
C
"Firavun" adı verilen kralları için mezar olarak yapılmıştır.
D
Mısır hazinelerini saklamak için yapılmıştır.
Soru 4
“İnsanların dinlenmek, eğlenmek, görmek ve tanımak gibi amaçlarla yapılan gezilere………… denir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
Ticaret
B
Turizm
C
Ulaşım
D
Seyahat
Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kullandığımız ürünlerin hepsi ülkemizde üretilmiştir.
B
Turizm sayesinde değişik kültürlerden insanlar, birbirlerini yakından tanıyarak önyargılarını değiştirirler.
C
Toplumsal sorunların çözümünde bireysel olarak bir şey yapamayız.
D
Günümüzde ülkeler arası ticarette kullanılan en hızlı ulaşım aracı trendir.
Soru 6
İletişim araçları ülkeler arası ekonomik ilişkileri attırmış ve kolaylaştırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ekonomide sağladığı kolaylıklardan biridir?

A
İnternetten istediğimiz oyunlara ulaşıp oynayabiliriz.
B
Cep telefonu sayesinde istediğimiz bir yakınımızı kolaylıkla arayabiliriz.
C
İnternet üzerinden istediğimiz bilgiye ulaşabiliriz.
D
İnternet ve cep telefonu sayesinde ürünlerimizi farklı ülkelere tanıtabiliriz.
Soru 7
Günümüzde üretilen ürünlerin bir ülkeden başka bir ülkeye taşınması çok daha hızlı ve güvenli hale gelmiştir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ülkelerin ihtiyaçlarının azalması
B
Ticaretle uğraşanların artması
C
Ulaşım araçlarının artması
D
Ülkeler arası dostluğun gelişmesi
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi insanlığın ortak mirası için söylendiğinde yanlış olur?

A
İnsanlığın ortak mirasında sadece bir ulusun payı vardır.
B
İnsanlığın ortak mirası gelecek kuşaklara aktarılmalıdır.
C
İnsanlığın ortak mirası korunmalıdır.
D
İnsanlığın ortak mirası çok uzun zamanda oluşur.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi turizmin ülkelere sağladığı faydalar arasında Turizm Ön Yargıları Değiştiriyor değerlendirilemez?

A
Devletler arası ilişkiler artar.
B
Tüm toplumları birbirine yakınlaştırır.
C
Kültürel alışveriş yaşanır.
D
Ülkelerin ekonomisini geliştirir.
Soru 10
………………..geçmişten günümüze insanlığın sonraki nesillere bıraktığı maddi ve manevi değerlerdir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
UNİCEF
B
NATO
C
UNESCO
D
BM
Soru 11
Yaşar Kemal İnce Memed Maksim Gorki Ana Charles Dickens İki Şehrin Hikayesi Eserleri verilen yazarlar hangi alanda ortak mirasa katkıda bulunmuşlardır?

A
Müzik
B
Edebiyat
C
Bilim
D
Sanat
Soru 12
Ortak miras, bütün insanlık tarihin ve geleceğini de içine alan maddi ve manevi değerler bütünüdür İnsanlığın Ortak Mirası . Tek bir ulusa at olmayan ortak mirasın bütün insanlığa at olduğu kabul edilmektedir. Bu bilgiye göre ortak miras ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Maddi ve manevi ögeleri içinde barındırdığı
B
Bütün insanların ortak mirastan yararlanamadığı
C
Tüm insanlığın ortak ürünü olduğu
D
Yüzyıllar boyu süren birikimlerin sonucunda oluştuğu
Soru 13
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sadece yaşadığımız topluma karşı sorumluluklarımız vardır.
B
Dış ticaret ülkeler arasındaki ekonomik farklılıklardan doğar.
C
Doğal varlıklar insanlığın ortak mirası olarak kabul edilemez.
D
Doğal gaz ve petrol boru hatları ile taşınır.
Soru 14
Bir turist gezerken o ülkenin insanlarını ve kültürünü de tanır. Turizm sayesinde insanlar birbirini tanır, karşılıklı olarak birbirlerine sevgi ve saygı duyarlar. Buna göre turizmin yararları arasında;

I. Ülkeler arası dostluk köprülerinin kurulması

II. Ön yargıların ortadan kalkması

III. Devletler arası yakınlaşma ve işbirliğinin gelişmesi durumlarından hangileri gösterilebilir?

 

A
I ve II
B
I,II ve III
C
II ve III
D
I ve III
Soru 15
”……… dünyadaki ortak miras eserlerini korumayı amaçlayan uluslar arası kuruluşlardan biridir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
UNİCEF
B
NATO
C
BM
D
UNESCO
Soru 16
Dünya ortak miras eserlerinden biri olan Keops Piramidi aşağıdaki ülkelerden hangisinin İnsanlığın Ortak Mirası sınırları içerisinde yer almaktadır?

A
Çin
B
Suriye
C
Hindistan
D
Mısır
Soru 17
Dünya kültür mirası listesinde bulunan aşağıdaki eserlerden hangisi ülkemizdedir?

A
Kapadokya
B
Özgürlük Anıtı
C
Piramitler
D
Mostar Köprüsü
Soru 18
Yaşadığım Yerin Ekonomiye Katkısı İnsanların hayatlarını devam ettirmeler için gereksinim duydukları ihtiyaçları çok çeşitlidir. Bu ihtiyaçların bir kısmını iç ticaret ile kendi ülkelerinde üretilen ürünlerden karşılayan insanlar, bir kısmını da farklı ülkelerde üretilen ürünlerle karşılamışlardır. Böylece farklı ülkelerden ihtiyaçların karşılanmasıyla ülkeler arası ticaret doğmuştur. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A
Ticaretin hem ülke içinde hem ülke dışında yapıldığı
B
İnsanların ihtiyaçlarının tamamen birbirine benzediği
C
Ülkelerin birbirinden farklı ürünler ürettiği
D
Ticaretin insanların ihtiyaçları sonucunda ortaya çıktığı
Soru 19
Ülkemizde üretilen ürünlerin başka ülkelere satılmasına……………… …denir. ” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
Takas
B
Etkileşim
C
İthalat
D
İhracat
Soru 20
“Bir ürünü ya da hizmeti başka bir ülkeden almaya ………… adı verilir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A
Etkileşim
B
İthalat
C
İhracat
D
Takas
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön