6.Sınıf Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk Konu Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi gönüllülük esasına dayalı olarak yaptıkları çalışmalarla toplumda dayanışmanın oluşmasına katkı sunarlar?

A
Sivil toplum kuruluşları
B
Sosyal yardımlaşma kuruluşları
C
Eğitim kuruluşları
D
Resmi kurum ve kuruluşlar
Soru 2
“İnsanlar beslenme, giyinme, barınma, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlarını karşılamak için kurumsal bir düzene gereksinim duyarlar. Bu yapı ihtiyaçları karşılamak üzere ortaya çıkan, toplumun ekonomik yapısını dengede tutan, birlik ve beraberliği artıran değerlerdir.” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A
Hoşgörü
B
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma
C
Güzel ahlak
D
Ön yargılı olmak
Soru 3
“Günümüzde aile, komşu, arkadaşlık ve akrabalık gibi değerlere verilen önem gittikçe azalmaktadır. Bu da insanlar arasındaki etkileşimin, iletişimin özellikle de duygusal bağın azalmasına yol açmaktadır. Birbirini tanımayan, empati kuramayan, farklılıklara saygı duymayan bireylerde başkalarına karşı ön yargılar oluşmaktadır. Bu ön yargılar genellikle fiziksel farklılığı olan, farklı kültürden, dinden ve mezhepten insanlara karşı olmaktadır.” Yukarıdaki anlatımın konusu hangisidir?

A
Bireysel farklılıklar
B
Ön yargı
C
Kültürel farklılık
D
İletişim
Soru 4
Hangi değerler kapsamında yapılan faaliyetler artıkça toplumun refah düzeyi ve toplumsal huzur artar?

A
Kültürel
B
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma
C
Örf ve adetler
D
Gelenek ve görenekler
Soru 5
“İnsanlar farklı fiziksel özelliklere sahiptirler. Bazı bireyler doğuştan ya da sonradan özel gereksinimli olabilirler. Özel gereksinimli bireylerin toplumun her alanındaki faaliyetlerde başarılı olduklarına birçok örnek verilebilir. Ancak genellikle iş yaşamında özel gereksinimli vatandaşlarımıza karşı birtakım ön yargılar bulunmaktadır. Toplumda görülen ön yargıların aksine özel gereksinimli vatandaşlarımız her çalışan kadar verimli olmaktadırlar.” Yukarıdaki paragraftan hareketle ön yargıları yenmek için ne yapmayız?

A
Sabırlı olmalıyız.
B
Hoşgörülü olmalıyız.
C
Yardımsever olmalıyız.
D
Engelli vatandaşların daha çok çalışmasını sağlamalıyız.
Soru 6
Toplumda ön yargının, ayrımcılığın ve çatışmanın azalması için aşağıdakilerden hangisini yapmayız?

A
Empati ve karşılıklı saygı anlayışı geliştirmek.
B
İnsanlar arasındaki iletişim ve duygusal bağ güçlendirmek.
C
Toplumsal temas artırmak.
D
Hukuk üstünlüğünü sağlamak.
6 numaralı soru için açıklama 
Ön yargının, ayrımcılığın ve çatşmanın azalmasını istyorsak toplumsal temas artrılmalıdır. İnsanlar arasındaki iletşim ve duygusal bağ güçlendirilmelidir. Bunun yanında empat ve karşılıklı saygı anlayışı da geliştrilmelidir. Ön yargıların azalması; toplumsal uyumun, birlik ve beraberliğin kuvvetlenmesini sağlayacaktr. Ön yargı hem bireysel hem de toplumsal bir sorundur. Bireysel olarak değerlendirdiğimizde ön yargı, bireyin insanlarla iletşimini, arkadaşlık ilişkilerini ve topluma uyumunu olumsuz etkilemektedir. İnsanlar hakkındaki ön yargılar ve olumsuz tecrübeler farklı inanç, mezhep ve kültürlere karşı kalıp yargı oluşmasına sebep olabilir. Kalıp yargı günlük hayata karşılaştğımız sorunlardan biridir. Kalıp yargılar toplumsal uyumu olumsuz yönde etkiler.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Maddi zorluklar çeken öğrencilere eğitim alanında fırsat eşitliği sağlamak amacıyla kurulmuştur?

A
Türk Kızılay Vakfı
B
Milli Eğitim Vakfı
C
Türk Eğitim Vakfı
D
Türk Kültür Vakfı
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Türk Silahlı Kuvvetlerinde yaptığı vatan hizmet esnasında şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere destek olmak amacıyla faaliyet göstermektedir?

A
Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfı
B
Türk Hava Kurumu Vakfı
C
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
D
Mehmetçik Vakfı
Soru 9
“Ülkemizde farklı alanlarda hizmet veren birçok sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarının temeli eski Türk devletlerindeki vakıf geleneğine dayanmaktadır.” Aşağıdaki vakıflardan hangisi farklıdır?

A
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı,
B
Çağdaş Eğitim Vakfı,
C
Milli Eğitim Vakfı,
D
Türkiye Mehmetçik Vakfı,
Soru 10
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İnsanlar hakkındaki ön yargılar ve olumsuz tecrübeler farklı inanç, mezhep ve kültürlere karşı kalıp yargı oluşmasına sebep olabilir.
B
Kalıp yargı günlük hayata karşılaştığımız sorunlardan biridir. Kalıp yargılar toplumsal uyumu olumsuz yönde etkiler.
C
Bireysel olarak değerlendirdiğimizde ön yargı, bireyin insanlarla iletşimini, arkadaşlık ilişkilerini ve topluma uyumunu olumsuz etkilemektedir.
D
Ön yargıların azalması; toplumsal uyumun, birlik ve beraberliğin zayıflamasına neden olur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön