6.Sınıf Kır Çiçekleri Gibiyiz Rengarenk Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Maddi zorluklar çeken öğrencilere eğitim alanında fırsat eşitliği sağlamak amacıyla kurulmuştur?

A
Milli Eğitim Vakfı
B
Türk Eğitim Vakfı
C
Türk Kültür Vakfı
D
Türk Kızılay Vakfı
Soru 2
“Günümüzde aile, komşu, arkadaşlık ve akrabalık gibi değerlere verilen önem gittikçe azalmaktadır. Bu da insanlar arasındaki etkileşimin, iletişimin özellikle de duygusal bağın azalmasına yol açmaktadır. Birbirini tanımayan, empati kuramayan, farklılıklara saygı duymayan bireylerde başkalarına karşı ön yargılar oluşmaktadır. Bu ön yargılar genellikle fiziksel farklılığı olan, farklı kültürden, dinden ve mezhepten insanlara karşı olmaktadır.” Yukarıdaki anlatımın konusu hangisidir?

A
Kültürel farklılık
B
Bireysel farklılıklar
C
Ön yargı
D
İletişim
Soru 3
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bireysel olarak değerlendirdiğimizde ön yargı, bireyin insanlarla iletşimini, arkadaşlık ilişkilerini ve topluma uyumunu olumsuz etkilemektedir.
B
Kalıp yargı günlük hayata karşılaştığımız sorunlardan biridir. Kalıp yargılar toplumsal uyumu olumsuz yönde etkiler.
C
Ön yargıların azalması; toplumsal uyumun, birlik ve beraberliğin zayıflamasına neden olur.
D
İnsanlar hakkındaki ön yargılar ve olumsuz tecrübeler farklı inanç, mezhep ve kültürlere karşı kalıp yargı oluşmasına sebep olabilir.
Soru 4
“İnsanlar farklı fiziksel özelliklere sahiptirler. Bazı bireyler doğuştan ya da sonradan özel gereksinimli olabilirler. Özel gereksinimli bireylerin toplumun her alanındaki faaliyetlerde başarılı olduklarına birçok örnek verilebilir. Ancak genellikle iş yaşamında özel gereksinimli vatandaşlarımıza karşı birtakım ön yargılar bulunmaktadır. Toplumda görülen ön yargıların aksine özel gereksinimli vatandaşlarımız her çalışan kadar verimli olmaktadırlar.” Yukarıdaki paragraftan hareketle ön yargıları yenmek için ne yapmayız?

A
Engelli vatandaşların daha çok çalışmasını sağlamalıyız.
B
Sabırlı olmalıyız.
C
Yardımsever olmalıyız.
D
Hoşgörülü olmalıyız.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi gönüllülük esasına dayalı olarak yaptıkları çalışmalarla toplumda dayanışmanın oluşmasına katkı sunarlar?

A
Sivil toplum kuruluşları
B
Sosyal yardımlaşma kuruluşları
C
Resmi kurum ve kuruluşlar
D
Eğitim kuruluşları
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Türk Silahlı Kuvvetlerinde yaptığı vatan hizmet esnasında şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklere destek olmak amacıyla faaliyet göstermektedir?

A
Mehmetçik Vakfı
B
Türk Hava Kurumu Vakfı
C
Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfı
D
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Soru 7
“İnsanlar beslenme, giyinme, barınma, eğitim, sağlık gibi ihtiyaçlarını karşılamak için kurumsal bir düzene gereksinim duyarlar. Bu yapı ihtiyaçları karşılamak üzere ortaya çıkan, toplumun ekonomik yapısını dengede tutan, birlik ve beraberliği artıran değerlerdir.” Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A
Güzel ahlak
B
Ön yargılı olmak
C
Hoşgörü
D
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma
Soru 8
Hangi değerler kapsamında yapılan faaliyetler artıkça toplumun refah düzeyi ve toplumsal huzur artar?

A
Sosyal yardımlaşma ve dayanışma
B
Kültürel
C
Gelenek ve görenekler
D
Örf ve adetler
Soru 9
“Ülkemizde farklı alanlarda hizmet veren birçok sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarının temeli eski Türk devletlerindeki vakıf geleneğine dayanmaktadır.” Aşağıdaki vakıflardan hangisi farklıdır?

A
Türkiye Mehmetçik Vakfı,
B
Çağdaş Eğitim Vakfı,
C
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı,
D
Milli Eğitim Vakfı,
Soru 10
Toplumda ön yargının, ayrımcılığın ve çatışmanın azalması için aşağıdakilerden hangisini yapmayız?

A
Hukuk üstünlüğünü sağlamak.
B
Toplumsal temas artırmak.
C
Empati ve karşılıklı saygı anlayışı geliştirmek.
D
İnsanlar arasındaki iletişim ve duygusal bağ güçlendirmek.
10 numaralı soru için açıklama 
Ön yargının, ayrımcılığın ve çatşmanın azalmasını istyorsak toplumsal temas artrılmalıdır. İnsanlar arasındaki iletşim ve duygusal bağ güçlendirilmelidir. Bunun yanında empat ve karşılıklı saygı anlayışı da geliştrilmelidir. Ön yargıların azalması; toplumsal uyumun, birlik ve beraberliğin kuvvetlenmesini sağlayacaktr. Ön yargı hem bireysel hem de toplumsal bir sorundur. Bireysel olarak değerlendirdiğimizde ön yargı, bireyin insanlarla iletşimini, arkadaşlık ilişkilerini ve topluma uyumunu olumsuz etkilemektedir. İnsanlar hakkındaki ön yargılar ve olumsuz tecrübeler farklı inanç, mezhep ve kültürlere karşı kalıp yargı oluşmasına sebep olabilir. Kalıp yargı günlük hayata karşılaştğımız sorunlardan biridir. Kalıp yargılar toplumsal uyumu olumsuz yönde etkiler.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön