6.Sınıf Hak Özgürlük Sorumluluk Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İnsanların adalet ve hukukta elde ettiği kazançlara ne denir?

A
rol
B
sorumluluk
C
hak
D
iş birliği
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası belgeler ve anayasalarla koruma altına alınan haklardan birisi değildir?

A
Üretici Hakları
B
Vatandaşlık Hakları
C
İnsan Hakları
D
Çocuk Hakları
Soru 3
“Tüm dünya çocukları çocuk haklarından din, dil, ırk, renk, cinsiyet, milliyet, mülkiyet, siyasi, sosyal sınıf ayrımı yapılmaksızın yararlanmalıdır.” Çocuk Hakları Bildirgesi’nin yukarıdaki maddesi verilenlerden hangisi ile ilgilidir?

A
Tüm çocuklar sınıf gözetmeksizin eşittir.
B
Çocuklar eğitim görmelidirler.
C
Her çocuk bir işte çalışmalıdır.
D
Çocuklar oyun oynama hakkına sahiptirler.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi hak kavramını tanımlar?

A
Okulumuzda tanınan her şey.
B
Ailemizin bize verdiği eğitim.
C
Bir kimseye ait olan, ona tanınan şey.
D
Toplumda uymamız gereken kuralların bütünü.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının bir özelliğidir?

A
İnsan hakları kişilere aittir.
B
İnsan hakları vazgeçilmez ve başkasına devredilmez niteliktedir.
C
İnsanlar doğuştan bu haklara sahip değildirler.
D
İnsan hakları evrensel bir nitelik taşımaz.
Soru 6
Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin aşağıdaki hangi maddesi, çocukların "güvenlik hakkı" kapsamında değildir?

A
Çocukların, doğal çevreye saygıları geliştirilir.
B
Devlet, gerekli durumlarda çocuğu gözetim ve koruma altına alır.
C
Çocukların kaçırılmalarına karşı gerekli önlemler alınır.
D
Hiçbir çocuğa insanlık dışı işlem ve ceza uygulanamaz.
Soru 7
İnsanlar sahip oldukları hak ve özgürlükleri kullanırken en çok neye dikkat etmelidirler?

A
Başkalarının haklarını zarar vermemeye
B
İsteklerini olabildiğince çok gerçekleştirmeye
C
Sorumluluklarını yerine getirmeye
D
Tasarruflu olmaya
Soru 8
İnsan hak ve özgürlüklerinin güvencesi aşağıdakilerden hangisindedir?

A
Devlet
B
Meclisi
C
Alile
D
Okulu
Soru 9
Aşağıdaki davranışlardan hangisi diğer insanların haklarına saygı göstermeye örnektir?

A
Bilgi yarışmasında birinci olmak
B
Fırında ekmek sırasına girmek
C
Bol bol kitap okumak
D
Ödevleri zamanında yapmak
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından değildir?

A
Askerlik
B
Barınma
C
Eğitim
D
Sağlık
Soru 11
Kaç yaşına kadar Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin sağladığı haklardan yararlanabiliriz?

A
14
B
16
C
18
D
20
Soru 12
UNICEF ile ilgili aşağıdaki anlatımların hangisi yanlıştır?

A
Birleşmiş Milletler, Çocuklara Yardım Fonu‘dur.
B
Savaş hâlinde olmayan ülkelerin çocuklarına yardım eder.
C
Çocuk haklarını korumak için etkinlikler yapar.
D
Çocukların temel ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yapar.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön