6.Sınıf Hak Özgürlük Sorumluluk Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Tüm dünya çocukları çocuk haklarından din, dil, ırk, renk, cinsiyet, milliyet, mülkiyet, siyasi, sosyal sınıf ayrımı yapılmaksızın yararlanmalıdır.” Çocuk Hakları Bildirgesi’nin yukarıdaki maddesi verilenlerden hangisi ile ilgilidir?

A
Her çocuk bir işte çalışmalıdır.
B
Çocuklar eğitim görmelidirler.
C
Tüm çocuklar sınıf gözetmeksizin eşittir.
D
Çocuklar oyun oynama hakkına sahiptirler.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının bir özelliğidir?

A
İnsanlar doğuştan bu haklara sahip değildirler.
B
İnsan hakları vazgeçilmez ve başkasına devredilmez niteliktedir.
C
İnsan hakları kişilere aittir.
D
İnsan hakları evrensel bir nitelik taşımaz.
Soru 3
Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin aşağıdaki hangi maddesi, çocukların "güvenlik hakkı" kapsamında değildir?

A
Çocukların, doğal çevreye saygıları geliştirilir.
B
Çocukların kaçırılmalarına karşı gerekli önlemler alınır.
C
Devlet, gerekli durumlarda çocuğu gözetim ve koruma altına alır.
D
Hiçbir çocuğa insanlık dışı işlem ve ceza uygulanamaz.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi hak kavramını tanımlar?

A
Toplumda uymamız gereken kuralların bütünü.
B
Bir kimseye ait olan, ona tanınan şey.
C
Ailemizin bize verdiği eğitim.
D
Okulumuzda tanınan her şey.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası belgeler ve anayasalarla koruma altına alınan haklardan birisi değildir?

A
Çocuk Hakları
B
İnsan Hakları
C
Vatandaşlık Hakları
D
Üretici Hakları
Soru 6
İnsanlar sahip oldukları hak ve özgürlükleri kullanırken en çok neye dikkat etmelidirler?

A
Tasarruflu olmaya
B
İsteklerini olabildiğince çok gerçekleştirmeye
C
Başkalarının haklarını zarar vermemeye
D
Sorumluluklarını yerine getirmeye
Soru 7
İnsanların adalet ve hukukta elde ettiği kazançlara ne denir?

A
iş birliği
B
hak
C
rol
D
sorumluluk
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından değildir?

A
Askerlik
B
Eğitim
C
Barınma
D
Sağlık
Soru 9
UNICEF ile ilgili aşağıdaki anlatımların hangisi yanlıştır?

A
Çocukların temel ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yapar.
B
Çocuk haklarını korumak için etkinlikler yapar.
C
Savaş hâlinde olmayan ülkelerin çocuklarına yardım eder.
D
Birleşmiş Milletler, Çocuklara Yardım Fonu‘dur.
Soru 10
Kaç yaşına kadar Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin sağladığı haklardan yararlanabiliriz?

A
20
B
14
C
18
D
16
Soru 11
İnsan hak ve özgürlüklerinin güvencesi aşağıdakilerden hangisindedir?

A
Alile
B
Okulu
C
Meclisi
D
Devlet
Soru 12
Aşağıdaki davranışlardan hangisi diğer insanların haklarına saygı göstermeye örnektir?

A
Ödevleri zamanında yapmak
B
Fırında ekmek sırasına girmek
C
Bol bol kitap okumak
D
Bilgi yarışmasında birinci olmak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön