TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Türkiye, dünya üzerinde Akdeniz ikliminin etkili olduğu alanda yer alır. Bu nedenle ülkemizin büyük bölümünde Akdeniz ikliminin görülmesi gerekir. Fakat bat ve güney kesimlerde Akdeniz, iç kesimlerde karasal, kuzey kesimlerde de Karadeniz iklimi görülür. Bu durumun en önemli nedeni hangisidir?

A
denizlere göre konumu
B
ekonomik faaliyetler
C
bitki örtüsü
D
yeryüzü şekilleri
Soru 2
“Artvin, Kastamonu, Diyarbakır ve Elazığ illerinde rezervleri bulunmaktadır. Kolay işlenebildiği ve iletken olduğu için yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Elektrik ve elektronik alanında, süs eşya yapımında kullanılmaktadır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan maden hangisidir?

A
bor minerali
B
linyit
C
bakır
D
taş kömürü
Soru 3
“Ezgi, ailesiyle birlikte yurt dışı gezi faaliyetine katılmıştır. Gittikleri yerde pirinç tarlasında çalışan insanları, sel sularının tahrip etiği yerleri görmüştür. Ayrıca filler üzerinde gezintiye çıkan insanlar da dikkatini çekmiştir.” Verilen bilgilere göre Ezgi’nin gittiği bölgede hangi iklim tipi görülmektedir?

A
Ekvatoral iklim
B
Akdeniz iklimi
C
Kutup iklimi
D
Muson iklimi
Soru 4
Ülkemizin fiziki yapısı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Anadolu’nun içlerine doğru gidildikçe yükseltinin artığını ve geniş plato alanlarının da yaygınlaştığını görürüz.
B
Yükseltinin artması düz arazilerin dana geniş yer kaplamasında neden olmuştur.
C
Bat Anadolu’da alçak ve ovalık yerler fazladır.
D
Türkiye’nin kuzey ve güneyindeki sıradağlar ülkemizin doğusunda birleşmesi yükseltinin artmasına neden olmuştur.
Soru 5
Asya kıtasının güneyi ve güneydoğusundaki Hindistan, Bangladeş, Japonya, Çin gibi ülkelerde hangi iklim görülür?

A
Bozkır iklimi
B
Çöl iklimi
C
Kutup iklimi
D
Muson iklimi
Soru 6
Doğu illerimizde yükseltinin fazla olması olumlu etkilemiştir?

A
Deniz ve deniz ürünlerine dayalı sanayinin gelişmesini
B
Kış turizmini ve hayvancılık faaliyetlerini
C
Ulaşımın gelişmesini, ticaret ve sanayi tesislerini
D
Seracılık ve yaz turizminin gelişmesini
Soru 7
“Dünyada en çok Türkiye’de bulunmaktadır. Balıkesir, Eskişehir, Kütahya ve Bursa’da rezervi bulunmaktadır. Cam, ilaç, elektronik ürün, gübre yapımı ve roket yakıt gibi çok geniş kullanım alanları vardır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan maden hangisidir?

A
linyit
B
bakır
C
taş kömürü
D
bor minerali
Soru 8
“Türkiye’nin nüfus haritasını incelediğimizde nüfusun eşit bir şekilde dağılmadığını görürüz. Anadolu’nun iç kesimlerindeki çoğu ilde nüfus az iken kıyı kesimlerinde fazladır. “ Aşağıdakilerden hangisinin bu duruma etkisi en fazladır?

A
tarım ürünleri
B
bitki örtüsü
C
iklim özellikleri
D
yeryüzü şekilleri
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin iklimi, jeopolitik konumu beşerî ve ekonomik coğrafya özelliklerini zenginleştirmiştir?

A
bitki örtüsü
B
tarım ürünleri
C
yerleşme şekilleri
D
yeryüzü şekilleri
Soru 10
İnsanların giyimini daha çok aşağıdakilerden hangisi belirlemiştir?

A
İklim
B
Yeryüzü şekilleri
C
Bitki örtüsü
D
Ekonomik faaliyetler
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Marmara’da ulaşımın gelişmesi ticaret ve sanayi tesislerini de artırmıştır.
B
Akdeniz ve Ege kıyılarımızda iklimin elverişli olması seracılık ve yaz turizminin gelişmesini sağlamıştır.
C
Karadeniz bölgesinin çok yağış alması tarım ve hayvancılığı olumsuz etkilemiştir.
D
Hayvancılığın gelişmesi et ve süt ürünlerine bağlı tesislerin açılmasını sağlamıştır.
Soru 12
“Türkiye’de Zonguldak ve çevresinde çıkartılır. Demir-çelik fabrikalarında demirin eritilmesi için kullanılır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan maden hangisidir?

A
taş kömürü
B
bakır
C
bor minerali
D
linyit
Soru 13
“Brezilya ve Singapur gibi üzerinden Ekvator çizgisinin geçtiği ülkelerde yağmur ormanları yer alır. Bu bölgelerde güneş ışınları dik ve dike yakın geldiği için çok sıcaktır. Yıl boyu ortalama sıcaklık 27 0C dir. Her mevsim bol yağış alır. Bu yüzden ağaçların boyları 45 metreye kadar yükselir. Dünyanın akciğerleri olan bu ağaç topluluklarının içinde çok çeşitli bitki ve hayvan türü yaşar.” Bu bölgede hangi iklim görülür?

A
Muson iklimi
B
Ekvator iklimi
C
Kutup iklimi
D
Bozkır iklimi
Soru 14
“Türkiye’de en çok bulunan madenlerimizdendir. Rezervi en çok bulunan illerimiz Manisa, Kütahya, Sivas ve Kahramanmaraş’tır. Termik santrallerde, elektrik üretiminde ve konutlarda yakıt olarak da kullanılır.” Yukarıdaki paragrafta anlatılan maden hangisidir?

A
taş kömürü
B
bakır
C
bor minerali
D
linyit
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi tarıma bağlı bir sanayi değildir?

A
Meyve Suyu Tesisi
B
Süt Entegre Tesisi
C
Demir-Çelik Fabrikası
D
Un Fabrikası
Soru 16
İnsanlar, bulundukları bölgenin doğal ortamına uyum sağlamaya çalışmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi insanların yaşayışlarını en çok etkilemiştir?

A
Tarım ürünleri
B
Bitki örtüsü
C
Ekonomik faaliyetleri
D
İklim özellikleri
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi bir yerin nüfusunu belirleyen beşeri unsurlardan birisidir?

A
toprak yapısı
B
yeryüzü şekilleri
C
iklim
D
tarım
Soru 18
İnsanların yeryüzünde yaptıkları değişimleri inceleyen bilime, denir. Tarım, sanayi, ulaşım, turizm, nüfus, yerleşme ve kentleşme gibi insan faaliyetlerini inceler.” Yukarıdaki anlatımda aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?

A
siyasi coğrafya
B
beşerî coğrafya
C
yerel coğrafya
D
fiziki coğrafya
Soru 19
Türkiye, Alplerden başlayıp Himalaya’ya kadar uzanan dağ kuşağının geçtiği bir ülkedir. Bu durum hangisine sebep olmuştur?

A
Ülkemizde yükseltinin artmasında ve engebeli arazilerin geniş yer kaplamasına.
B
Ülkemizin yer altı kaynakları bakımından zengin olmasına.
C
Ülkemizde karasal iklimin daha çok görülmesine.
D
Ülkemiz topraklarının verimli olmasına ve tarım ürünleri çeşitliliğine.
Soru 20
Türkiye fiziki ve beşerî coğrafya çeşitliliğinin fazla olduğu ender ülkelerden biridir. Ülkemizde farklı iklim tiplerinin görülmesi aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur?

A
Ülkemizde çıkarılan maden çeşitliliğini artırmıştır.
B
Tarım ürünlerindeki çeşitliliği artırmıştır.
C
Ulaşım çeşitlerini artırmış ve kolaylaştırmıştır.
D
Turizm faaliyetlerini ve gelirlerini artırmıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön