6.Sınıf Ülkemizde Ekonomik Faaliyetler Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Daha çok Ereğli, İskenderun, Karabük, Kırıkkale, Sivas gibi yerlerde işlenebilen maden aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bakır
B
Krom
C
Demir
D
Boksit
Soru 2
Ülkemizde dört mevsimin yaşanması ve farklı toprak türlerinin bulunmasından dolayı aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?

A
Tarım alanları giderek daralmıştır.
B
Çeşitli tarım ürünleri yetiştirilmektedir.
C
Ülkemizin her yerinde tarımla uğraşılmaktadır.
D
Çok çeşitli meslekler ortaya çıkmıştır.
Soru 3
Toplumda farklı meslekler oluşmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnsanların farklı düşüncelere sahip olması.
B
Toplum ihtiyaçlarının çeşitliliği.
C
Devletlerin ekonomi politikaları.
D
Ülkelerin gelişim düzeyi.
Soru 4
Ekim dikim işleri yanında, hayvancılık ve ormancılık gibi topraktan faydalanarak yapılan ekonomik faaliyetlere ne ad verilir?

A
Üretim
B
Sanayi
C
Tarım
D
Ekonomi
Soru 5
“Bor madeni inşaat, otomotiv, ev gereçleri, mobilya, ilaç, elektrik - elektronik, seramik, gübre, sabun, deterjan, kozmetik, fotoğraf ve plastik sanayi gibi pek çok alanda kullanılır.”

 

Kullanım alanı çok çeşitli ve dünyada en çok ülkemizde çıkarılmasına rağmen bor minerallerinden yeterince gelir elde edilememesinin temel nedeni nedir?

 

A
Diğer madenlere daha çok ihtiyaç duyulması.
B
Yeterince işlenemeyip hammadde olarak satılması.
C
İşlenmesinin tarım ve doğal alanlara zarar vermesi.
D
Boraks madeninin daha çok ülkemizde çıkması.
Soru 6
“Çevremizdeki insanlar farklı mesleklerde görev yapmaktadır. Kimi öğretmen, kimi çiftçi, kimi tüccar, kimi de şofördür. Aralarında maden işçisi, asker, hukukçu, mühendis, mimar olanlar da vardır.”

 

 

Yukarıdaki paragraf için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A
Her mesleğin faaliyet alanı farklıdır. Birbirinden etkilemezler.
B
Hepsi çevremizde gördüğümüz belli başlı mesleklerdir.
C
Bütün meslekler birbirini destekler ve tamamlar.
D
Bu meslekler ekonomik faaliyetleri şekillendirirler.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin doğal kaynaklarından birisi değildir?

A
Toprağımız
B
Ormanlarımız
C
Su kaynaklarımız
D
Paralarımız
Soru 8
Aşağıdaki madenlerden hangisi alüminyum sanayisinde daha çok kullanılmaktadır?

A
Boksit
B
Krom
C
Demir
D
Bakır
Soru 9
Ülkemizde elde edilen gelir bakımından ilk sırada sanayi sektörü yer almaktadır. Sanayinin en önemli ham maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hayvancılık
B
Tarım ürünleri
C
Madenler
D
Ormanlar
Soru 10
İnşaat sektöründe kullanılan ve daha çok Marmara Adası-Kapıdağ Yarımada sı (Balıkesir), Elâzığ, Afyonkarahi sar, Çanakkale, Eskişehir gibi yerlerde çıkarılan maden hangisidir?

A
Mermer
B
Broksit
C
Boksit
D
Krom
Soru 11
Ülkemiz, maden çeşitliliği ve rezervi bakımından zengin olmasına rağmen ülkemizde maden sanayisi istenilen düzeyde gelişmemiştir. Bu durumun en önemli nedeni hangisidir?

A
Çalışacak insan gücü olmaması.
B
Ulaşım sorunları.
C
Sanayileşmenin yeterli olmaması.
D
Ülke ihtiyaçlarını karşılamaması.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde tarımı etkileyen doğal etmenlerden birisidir?

A
Tohum ıslahı,
B
Sulama ve gübreleme,
C
Makineleşme ve pazarlama
D
İklim ve bitki örtüsü
Soru 13
Guleman (Elâzığ), Köyceğiz-Fethiye (Muğla), Acıpayam-Buldan (Denizli) gibi yerlerde çıkarılan ve paslanmaz çelik yapımında kullanılan maden hangisidir?

A
Bor minerali
B
Bakır
C
Krom
D
Demir
Soru 14
Ülkemizde orman alanlarının daha çok Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgesinde olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ulaşım imkanları
B
Tarım alanları
C
Üretim faaliyetleri
D
İklim şartları
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde tahıl üretiminin fazla olmasının nedenlerinden birisi değildir?

A
Üretim ve hasatın kolay olması.
B
Ekonomiye en çok katkı sağlaması.
C
Tahılların temel besin kaynağı olması.
D
İklimin ve toprak yapısının uygun olması.
Soru 16
Ülkemizdeki hayvancılıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dış ticaretimizde hayvancılık % 15’lik bir paya sahiptir.
B
Millî gelirimizin yaklaşık % 20’si hayvancılıktan sağlanmaktadır.
C
Hayvancılık daha çok tarıma elverişli olmayan alanlarda tamamen geleneksel olarak yapılmaktadır.
D
Tükiye’de hayvancılık, artan nüfusun beslenmesinde ve endüstrinin ham maddesi olması açısından önemli bir yer tutar.
Soru 17
Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A
Balıkçılık.
B
Turizm.
C
Madencilik.
D
Tarım ve Hayvancılık.
Soru 18
Ülkemiz ekonomisine en çok katkı sağlayan hayvancılık faaliyeti hangisidir?

A
arıcılık
B
Balıkçılık
C
Kümes hayvancılığı
D
Ahır hayvancılığı. (Sığır, koyun, keçi)
Soru 19
Murgul (Artvin), Küre (Kastamonu), Maden (Elâzığ), Ergani (Diyarbakır) gibi yerlerde çıkarılan maden hangisidir?

A
Altın
B
Çinko
C
Bakır
D
Demir
Soru 20
Başlıca Divriği (Sivas), Hekimhan, Hasan Çelebi (Malatya), Kayseri, Kahramanmaraş gibi yerlerde çıkarılan maden aşağıdakilerden hangisidir?

A
Demir
B
Petrol
C
Bakır
D
Taş kömürü
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön