6. Sınıf Ülkemizin Kaynakları Ve Ekonomik Faaliyetleri Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Ülkemizde tarım alanlarının büyük bir kısmında soğuğa ve kuraklığa dayanıklı tahıllar ve baklagiller yetiştirilir. İklimin elverişli olduğu yerlerde ise ekonomik değeri yüksek olan sanayi bitkileri, sebze ve meyveler yetiştirilir. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi sanayi hammaddesi değildir?    
A
Pamuk
B
Nohut
C
Çay
D
Zeytin
Soru 2
Ayçiçeği, mısır, zeytin ve fındık bitkiler hangi sanayide ham madde olarak kullanılan tarım    
A
Otomotiv fabrikalarında
B
Kağıt fabrikalarında
C
Yağ fabrikalarında
D
Dokuma fabrikalarında
Soru 3
Ülkemizde tarım ürünü çeşitliliğinin fazla olmasının nedeni hangisidir?      
A
Çeşitli iklimlerin görülmesi.
B
Toprakların verimli olması.
C
Tarlaların geniş olması.
D
Tarıma önem verilmesi.
Soru 4
Doğal kaynak, oluşumunda insanların etkisinin bulunmadığı, doğada var olan tüm zenginliklerdir. Topraklar, sular, ormanlar, madenler doğal kaynaklardandır. Doğal kaynaklar aynı zamanda ekonomik faaliyetlerin de temelini oluşturmaktadır. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?    
A
Madenlerin yer altından çıkarılması ile sanayi faaliyetleri,
B
Doğal güzelliklerin bulunduğu yerlerde turizm faaliyetleri,
C
Tarım ürünlerinin alınıp satılması ile ticaret faaliyetleri,
D
Toprağın işlenmesi ile tarım faaliyetleri,
Soru 5
Türkiye’de arazi kullanımında en çok alan hangi ekonomik faaliyet için ayrılmıştır?      
A
Tarım
B
Turizm
C
Sanayi
D
Hayvancılık
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi tarımda verimliliği artırmak için yapılan çalışmalardan birisi değildir?      
A
Gübre kullanımı,
B
Tohum ıslahı,
C
Sanayi ve ticaret,
D
Makineleşme ve ilaçlama,
Soru 7
Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?  
A
Küçükbaş hayvancılık
B
Balıkçılık
C
Kümes hayvancılığı
D
Büyükbaş hayvancılık
Soru 8
Tarımda toprağın devamlı kullanılması, minerallerin azalmasına neden olmakta ve verimi azaltmaktadır. Bunu önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmaktadır?      
A
Sulama
B
Makineleşme
C
İlaçlama
D
Gübreleme
Soru 9
Aşağıdaki kaynaklardan hangisi kâğıt, kereste, mobilya gibi sanayi kollarının gelişmesini sağlamıştır?      
A
Tarım
B
Ticaret
C
Ormancılık
D
Madencilik
Soru 10
Ülkemiz için en önemli ekonomik faaliyet tarımdır. Günümüzde modern yöntemlerin kullanılmasıyla, tarımsal verim gün geçtikçe artmaktadır. Tarım faaliyetlerinin temel kaynağı hangisidir?      
A
Su
B
Madenler
C
Toprak
D
Hayvancılık
Soru 11
Narenciye adı da verilen turunçgiller portakal, mandalina, limon, greyfurt vb. meyvelerden oluşmaktadır. Narenciye tarımı en çok hangi bölgemizde yapılmaktadır?      
A
Karadeniz Bölgesi
B
İç Anadolu Bölgesi
C
Akdeniz Bölgesi
D
Marmara Bölgesi
Soru 12
Tarladaki ürünün hastalık ve zararlılara karşı korunması, çiftçilerin önemli sorunlarındandır. Türkiye’de çok sayıda bitki hastalığı ve bitki zararlısı görülmektedir. Bunlar, birçok üründe önemli zararlara yol açabilmektedir. Bunu önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmaktadır?      
A
İlaçlama
B
Gübreleme
C
Makineleşme
D
Sulama
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön